535 nascholingen gevonden

Secundair onderwijs
Type & leerformat Code Titel van de nascholing
TeamClassic T19-089 Attitudes evalueren: van visie tot instrument
Een effectieve opvolging van leerlingengedrag op basis van een snelle en objectieve observatie
TeamClassic T19-090 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren
TeamClassic T19-091 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
TeamClassic T19-092 Zelfevaluatie
De leerling als evaluator
TeamClassic T19-077 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven
TeamClassic T19-079 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement
TeamClassic T19-080 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek en leerstijlen
TeamClassic T19-082 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
TeamClassic T19-083 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'
TeamClassic T19-084 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging
TeamClassic T19-085 Cyberpesten
Wat is het en wat doe je eraan?
TeamClassic T19-086 Jongeren en nieuwe media
Een actuele stand van zaken
TeamClassic T19-087 Mediasucces in de les!
Een introductie in mediawijsheid
TeamClassic T19-068 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader
TeamClassic T19-075 Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)
TeamClassic T19-076 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik
TeamClassic T19-057 Ontdek je potentieel!
De leercyclus van Korthagen in de praktijk
TeamClassic T19-059 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach
TeamClassic T19-060 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback
TeamClassic T19-061 De reflectieve leerkracht
Over leren van je ervaringen als professional
TeamClassic T19-062 De weg naar goede toetsvragen
TeamClassic T19-063 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur
TeamClassic T19-064 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?
TeamClassic T19-065 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
TeamClassic T19-066 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T19-032
Nieuw
Klikken doet kicken - Project over schermmisbruik
TeamClassic T19-049 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermverslaving op onze tieners
TeamClassic T19-050 Cannabis, the evil weed?
Cannabispreventie op school
TeamClassic T19-052 Liever en beter leren voor alle leerlingen in de klas
Een gedifferentieerde en activerende klasaanpak als middel om de leerkansen van alle leerlingen te verhogen
TeamClassic T19-053 Mevrouw, spelen we weer een spelletje?
Gamification en game-based leren als middel om de betrokkenheid te verhogen en met meer goesting te leren
TeamClassic T19-054 Samen sterker voor de klas
Co-teaching als antwoord op toenemende diversiteit in de klas én als middel om een krachtig lerend team te creëren
TeamClassic T19-055 Slim en teleurstellend?
Aanpak hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs
TeamClassic T19-163 Schoolmoeheid? Dat is pas vermoeiend!
Over alternatieven en evenwichten om de mogelijkheden op onderwijs van schoolmoeë leerlingen nog maximaal uit te proberen
TeamClassic T19-012
Nieuw
Differentiëren met ICT-tools op iPad
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
TeamClassic T19-013
Nieuw
Differentiëren met ICT-tools op PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
IndividuClassic I19-092 afgelopenSamen sterker voor de klas
Co-teaching als antwoord op toenemende diversiteit in de klas én als middel om een krachtig lerend team te creëren
IndividuClassic I20-085 Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair
IndividuClassic I19-119
Nieuw
Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - driedaagse opleiding
IndividuClassic I20-104 Studienamiddag voor administratief personeel
IndividuClassic I20-042 Spellenarchief - Sociaal en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten
IndividuVoorugelezen I20-117
Nieuw
Voor u gelezen - Omgaan met conflict en polarisatie in de klas
IndividuKomenleren I20-097
Nieuw
Studiebezoek SO Scholengroep 20
GO! atheneum Geraardsbergen en GO! atheneum Herzele
IndividuMasterclass I20-095
Nieuw
Leerlingenbegeleiding
IndividuClassic I19-083
Nieuw
afgelopenMaak een dynamisch filmpje dat online scoort in vier stappen
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I19-122 afgelopenStudienamiddag voor alle opvoeders
Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten!
IndividuKomenleren I19-078
Nieuw
afgelopenRoermond: gluren bij de buren en kijken naar de toekomst? Niekée - SO
Studiebezoek bij de noorderburen
IndividuKomenleren I19-088
Nieuw
afgelopenFutureproof 'samenwerkend leren' ondersteund door technologie
Technologie-ondersteund samenwerkend leren
IndividuClassic I19-062
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Sociale en emotionele vaardigheden trainen met spellen
IndividuClassic I19-108
Nieuw
afgelopenEen innovatieve aanpak voor de ontwikkeling van ondernemerschap voor leerlingen secundair onderwijs
Naar een duurzaam, innovatief ondernemersverhaal voor leerlingen
IndividuClassic I19-071 afgelopenCyberpesten
Wat is het en hoe ga je ermee om?
IndividuMasterclass I19-082 afgelopenMotiverende leerbegeleiding
Over de concrete aanpak van leren leren in de klas en de ontwikkeling van leercompetenties in een secundaire school
IndividuClassic I19-129
Nieuw
afgelopenCoöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - enkel eerste opleidingsdag
IndividuDagvan D19-023 afgelopenDag van plastische opvoeding
Tweedaagse rond het nieuwe leerplan beeld
IndividuDagvan D19-028 afgelopenDag van handel en economie
IndividuDagvan D19-029 afgelopenDag van chemie
TeamClassic T20-295
Nieuw
Universal Design for Learning als middel om tot betere leerresultaten te komen
TeamClassic T20-253
Nieuw
Klasmanagement: meer dan straffen en belonen
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
TeamClassic T20-257
Nieuw
Breed evalueren: wat?
Inleiding: naar een visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak
TeamClassic T20-258
Nieuw
Breed evalueren: hoe?
Verdieping: naar praktijkvoorbeelden van breed evalueren
TeamClassic T20-261
Nieuw
Klasmanagement: actie of reactie?
Naar een kort, krachtig en gebruiksklaar kader voor goed klasmanagement
TeamClassic T20-265
Nieuw
Activerend onderwijs: iedereen betrokken
TeamClassic T20-267
Nieuw
EHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs
Tips en tricks voor het herkennen, begrijpen en uitbouwen van een ondernemend leermilieu binnen jouw eigen vak
TeamClassic T20-269
Nieuw
Groeigericht evalueren van competenties
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties
TeamClassic T20-272 Spellenarchief - Sociaal en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten
TeamClassic T20-233 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur
TeamClassic T19-310 Workshop poëzie voor leerlingen
Mijn vingers golven regenbogen
TeamClassic T19-314
Nieuw
Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - driedaagse opleiding
TeamClassic T20-007 Differentiëren met ICT-tools op iPad, PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
TeamClassic T20-099 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
TeamClassic T20-104 Ontdek je potentieel!
De leercyclus van Korthagen in de praktijk
TeamClassic T20-106 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach
TeamClassic T20-107 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback
TeamClassic T20-108 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?
TeamClassic T20-109 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T20-111 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader
TeamClassic T20-195
Nieuw
Al dat getoeter! Wat moet ik ermee?
Over de goede leraar vandaag
TeamClassic T20-174 Klikken doet kicken (SO)
Over schermmisbruik
TeamClassic T20-120 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven
TeamClassic T20-123 Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)
TeamClassic T20-125 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik
TeamClassic T20-126 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek
TeamClassic T20-127 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z
TeamClassic T20-128 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
TeamClassic T20-129 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners
TeamClassic T20-131 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement
TeamClassic T20-132 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'
TeamClassic T20-133 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging
TeamClassic T20-134 Jongeren en nieuwe media
Een actuele stand van zaken
TeamClassic T20-135 Actie tegen cyberpesten
Wat is het en wat doe je eraan?
TeamClassic T20-136 Mediasucces in de les!
Een introductie in mediawijsheid
TeamClassic T20-138 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren
TeamClassic T20-139 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
TeamClassic T20-141 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?
TeamClassic T20-142 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen
TeamClassic T20-149 Schoolmoeheid? Dat is pas vermoeiend!
Over alternatieven en evenwichten om de mogelijkheden op onderwijs van schoolmoeë leerlingen nog maximaal uit te proberen
TeamClassic T19-094 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school
TeamClassic T19-109 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé
TeamClassic T19-111 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt
TeamClassic T19-119 Het slechtnieuwsgesprek met ouders
Met de scherven van gebroken verwachtingen werken aan een nieuwe toekomst
TeamClassic T19-121 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T19-069 Zet je evaluatie op punt
Over observatietechnieken, doelen en criteria
TeamClassic T19-074 Groepswerk, afschaffen maar?
Van groepswerk naar samenwerkend leren
TeamClassic T19-058 Onthaal en secretariaat
Klantvriendelijk en professioneel blijven … ook in moeilijke omstandigheden
TeamClassic T19-026 Hoe meer problemen, hoe liever!
Groei en verandering realiseren door problemen als kansen te zien
TeamClassic T19-042
Nieuw
Volg je dromen... en maak ze waar!
Een traject over dromen, drive, perspectief en passie in je job
TeamLeerlabo T19-044
Nieuw
Een zorgbeleid voor hoogbegaafde kinderen op school?
Zorgtraject hoogbegaafdheid
TeamClassic T19-146 Hoogsensitieve kinderen in het onderwijs
Ontdek het talent en de meerwaarde voor het kind en jezelf
TeamClassic T19-151 Professionaliseringsbeleid in kaart gebracht
Het gebruik van de Eekhout Academy Pro-planner
TeamClassic T19-224 De leerkracht als partner van ouders
Efficiënter omgaan met ouders en hen beter betrekken bij het schoolgebeuren
TeamClassic T19-226 Cyberpesten
Een vorm van misbruik van ICT
TeamClassic T19-221 Meer dan woorden!
Coachende gesprekken met leerlingen en/of ouders
TeamClassic T19-222 Gedragsproblemen op school
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
TeamClassic T19-256
Nieuw
Van label naar zorgvraag
TeamClassic T19-262
Nieuw
Differentiatie in evaluatie
Moet de lat voor iedereen even hoog liggen?
TeamClassic T19-194 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging
TeamClassic T19-203 Positief gedrag van leerlingen = TEAMWORK!
Traject
TeamClassic T19-152 Ik stres, jij strest, wij stressen… niet meer!
Preventie van stress
TeamClassic T19-155 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!
TeamClassic T19-156 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte
TeamClassic T19-158 Omgaan met ADHD, concentratie- en werkhoudingsproblemen
TeamClassic T19-161 Leerlingen motiveren … en gemotiveerd houden!
Basisinzichten om te ontdekken hoe je de motivatie van jongeren kunt beïnvloeden (met oefeningen en casebespreking)
TeamClassic T19-177 Teambuilding: rijkdom in diversiteit
Verschillende invalshoeken in een team dragen bij tot een positieve dynamiek
TeamClassic T19-179 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen
TeamClassic T19-181 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten
TeamClassic T19-182 Omgaan met buiten-gewoon gedrag
Hoe beter reageren op ‘scherpe’ karaktertjes
TeamClassic T19-185 TeamSpirit
‘Langer werken’ en welbevinden
TeamClassic T19-193 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel
TeamClassic T19-006 Aan de slag met Google Drive (en Apps)
Mogelijkheden van Google
TeamClassic T19-008 Interactief lesgeven, evalueren en bijsturen met tablets
Op een hedendaagse, motiverende en activerende manier je leerlingen actief betrekken bij de les
TeamClassic T19-009 Maar één iPad in de klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Hoe geef ik met maar één iPad in mijn klas toch een didactische meerwaarde aan mijn lessen?
TeamClassic T19-010 Zet je digibord of touchscreen optimaal in
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
TeamClassic T19-011 ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas, niveau of vak
Een volledig Media- en ICT-programma op jouw wensen afgestemd
IndividuExtralarge I20-054 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten
IndividuClassic I20-026 Differentiëren met ICT-tools op iPad, PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
IndividuClassic I20-004 Maar één iPad in je klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Met één iPad toch een didactische meerwaarde aan je lessen toevoegen
IndividuClassic I20-076 Hoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? - gratis infosessie
Experience learning in an international context
IndividuClassic I20-088
Nieuw
Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?
IndividuClassic I20-087 De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op secundair onderwijs
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I20-086
Nieuw
Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken
IndividuClassic I20-003 Lesmateriaal voor je digibord of touchscreen aanmaken met Prowise Presenter
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
IndividuClassic I19-128
Nieuw
afgelopenEHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs
Tips en tricks voor het uitbouwen van een ondernemend leermilieu in het secundair onderwijs
IndividuClassic I19-125
Nieuw
afgelopenDe directeur als provocatief coach
Ontdek de wondere wereld van het provocatief coachen met een cocktail van warmte, humor en uitdaging
IndividuClassic I20-053 Maak zelf een dynamisch filmpje waarop je trots kan zijn!
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I20-103 Studienamiddag voor opvoeders
IndividuKomenleren I20-084
Nieuw
Motivation² + Talent = Success
Gebruik evidence-based methodes om antwoorden te vinden op de huidige onderwijskundige uitdagingen inzake motivatie van leerlingen
IndividuMasterclass I20-078
Nieuw
Module 10: Pedagogisch-didactische consequenties van kwaliteitsdenken. Omgaan met disruptie
De directeur van nu ... en straks!
IndividuMasterclass I20-082
Nieuw
Module 11: De directeur in een datarijke omgeving
De directeur van nu ... en straks!
IndividuClassic I20-073
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality en virtual reality
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
IndividuClassic I20-080
Nieuw
Het verhaal van … in scène gezet!
Terugspeeltheater inzetten bij kinderen en jongeren om op een andere manier met hun verhaal aan de slag te gaan
IndividuClassic I20-079
Nieuw
Word een kanjer met de kanjertraining!
De kanjertraining, een methode waarbij men via drama werkt rond pestproblematieken
IndividuClassic I20-040 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
IndividuLeerlabo I20-077
Nieuw
Leraren ondersteunen in het leren omgaan met diversiteit
Het ondersteuningsconcept GOL(L)D in de vingers krijgen!
IndividuClassic I20-112 3D tekenen SOLID EDGE - vervolmaking
Van idee naar 3D-plaatwerk en samenstellen
IndividuClassic I20-111 3D tekenen SOLID EDGE - basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken
IndividuClassic I19-130
Nieuw
afgelopenGebruik OneNote om samenwerken te faciliteren, portfolio op te volgen, projectontwikkeling efficiënt te maken
IndividuClassic I19-131
Nieuw
afgelopenDigitale tools in de lessen plastische opvoeding
IndividuClassic I19-132
Nieuw
afgelopenMedia en beeldcultuur in de les plastische opvoeding
IndividuClassic I19-021 afgelopenLeer de vele (technische) kneepjes van je iPad kennen
Hoe projecteer je je iPadscherm, hoe werk je in de cloud en nog véél meer handige tips
IndividuMasterclass I19-074
Nieuw
afgelopenModule 9: De directeur als kwaliteitscoach
De directeur van nu ... en straks!
IndividuClassic I19-102 afgelopen3D-tekenen SOLID EDGE - vervolmaking
Van idee naar 3D plaatwerk en samenstellen
IndividuClassic I19-121 afgelopenHoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? (gratis infosessie)
Experience learning in an international context
IndividuClassic I19-024 afgelopenEfficiënt en interactief vergaderen met ICT-tools
Optimaliseer jouw vergaderingen met hedendaagse ICT-toepassingen
IndividuClassic I19-061 afgelopenVan perfectionist … naar perfect gelukkig!
Leer hoe je perfectionisme kan inzetten als kwaliteit, zonder dat het een last hoeft te zijn voor jezelf of je omgeving
IndividuClassic I19-101 afgelopen3D-tekenen SOLID EDGE - basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken
IndividuClassic I19-010 afgelopenMaar één iPad in je klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Met één iPad toch een didactische meerwaarde aan je lessen toevoegen
IndividuClassic I19-097
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
IndividuClassic I19-096
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
IndividuClassic I19-085 afgelopenFeestelijke receptie ...
voor alle medewerkers van Eekhout Academy
IndividuClassic I19-008 afgelopenLesmateriaal voor je digibord of touchscreen aanmaken met Prowise Presenter
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
IndividuClassic I19-098
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
IndividuClassic I19-022 afgelopenLeer de vele kneepjes van Google Drive (en Suite) kennen
De mogelijkheden van Google ten volle gebruiken
IndividuClassic I19-016 afgelopenVerrijk je lessen met (eigen) video's
Reik je leerlingen extra leer- en hulpmiddelen aan
IndividuMasterclass I19-028
Nieuw
afgelopenModule 8: De directeur als veranderingscoach. Innoveren van binnenuit en bottom-up
De directeur van nu ... en straks!
IndividuClassic I19-019 afgelopenAan de slag met QR-codes
Snel websites, video's, eigen materiaal… oproepen op je tablet
IndividuClassic I19-023 afgelopenBouw een (eenvoudige) website voor je klas, school, project... met Google Sites
Op een snelle wijze een website aanmaken met de nodige functionaliteiten
IndividuClassic I19-018 afgelopenPokémon Go achterna - Augmented reality
Mogelijkheden van AR voor jouw klas ontdekken
IndividuClassic I19-059 afgelopenMindful@school
IndividuClassic I19-060 afgelopenHet leerlingcontact inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren
IndividuClassic I19-099
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 4: projectaanpak voor veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
IndividuExtralarge I19-042 afgelopenOpleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten
IndividuClassic I20-119 afgelopenLeren omgaan met/tegengaan van burn-out!
IndividuMasterclass I20-096
Nieuw
Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional
IndividuLeerlabo I20-114
Nieuw
afgelopenProjectwerk in het secundair onderwijs
Een vakoverschrijdend project opzetten
IndividuClassic I20-093
Nieuw
Evaluatie in CLIL
IndividuClassic I20-100
Nieuw
Klasmanagement: meer dan straffen en belonen
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
IndividuClassic I20-101
Nieuw
Klasmanagement: actie of reactie?
Naar een kort, krachtig en gebruiksklaar kader voor goed klasmanagement
IndividuDagvan D19-015 afgelopenDag van de opvoeder
IndividuDagvan D19-016 afgelopenDag van Frans
IndividuDagvan D19-017
Nieuw
afgelopenDag van de godsdienstleerkracht
Levensbeschouwing en geweld
IndividuDagvan D19-018 afgelopenDag van Nederlands
Locatie Campus Kulak Kortrijk
IndividuDagvan D19-019 afgelopenDag van Engels en Duits
IndividuDagvan D19-020
Nieuw
afgelopenDag van mavo en pav
IndividuDagvan D19-021
Nieuw
afgelopenDag van muzikale opvoeding
IndividuDagvan D19-022
Nieuw
afgelopenDag van de voeding
IndividuDagvan D19-008 afgelopenTweedaags congres Kwaliteitsontwikkeling - Full package - dinsdag en woensdag
IndividuDagvan D19-009 afgelopenDag van fysica
IndividuDagvan D19-010 afgelopenDag van klassieke talen
Multum novi sub sole
IndividuDagvan D19-013 afgelopenDag van lichamelijke opvoeding
IndividuDagvan D19-014 afgelopenDag van biologie en natuurwetenschappen
Onderzoekend leren/leren onderzoeken
IndividuDagvan D19-031 afgelopenTweedaags congres Kwaliteitsontwikkeling - Dinsdagvoormiddag
IndividuDagvan D19-032 afgelopenTweedaags congres Kwaliteitsontwikkeling - Dinsdag volledige dag
IndividuDagvan D20-001
Nieuw
Studiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen”
Q-congres voor directie en middenkader
IndividuDagvan D20-005
Nieuw
Studiedag met Haim Omer: Nieuwe Autoriteit in het onderwijs
IndividuDagvan D20-006 Inspiratiedag voor pastoraal op school
Hoopvol vieren
IndividuDagvan D20-008 Dag van Engels en Duits
IndividuDagvan D20-009
Nieuw
Vernieuwing leerplannen en ICT-integratie
IndividuDagvan D20-010 Dag van fysica
IndividuDagvan D20-011 Dag van klassieke talen
Ars docendi et bene discendi
IndividuDagvan D20-014 Dag van handel en economie
IndividuDagvan D20-017 Dag van muzikale opvoeding
IndividuDagvan D20-018 Dag van plastische opvoeding
IndividuDagvan D20-019 Dag van lichamelijke opvoeding
TeamClassic T20-289
Nieuw
Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen
TeamClassic T20-250
Nieuw
Hoogbegaafdheid: do’s and don’ts
Hoogbegaafden: ze zijn er! Maar wat doen we ermee?
TeamClassic T20-270 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
TeamClassic T20-275 Van label naar zorgvraag
TeamClassic T20-276 Differentiatie in evaluatie
Moet de lat voor iedereen even hoog liggen?
TeamClassic T20-277
Nieuw
Growth mindset: modulair aanbod
IndividuDagvan D20-020 Dag van Frans
IndividuDagvan D20-022 Dag van Nederlands
IndividuDagvan D20-023 Dag van aardrijkskunde
IndividuDagvan D20-024 Dag van de godsdienstleerkracht
IndividuDagvan D20-025 Dag van de voeding
IndividuDagvan D20-026 Dag van chemie
IndividuDagvan D20-027 Dag van de opvoeder
IndividuDagvan D20-028 Dag van STEM
TeamClassic T20-234
Nieuw
Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader
TeamClassic T20-236
Nieuw
Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken
TeamClassic T20-051 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen
TeamClassic T20-052 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten
TeamClassic T20-053 Omgaan met buiten-gewoon gedrag
Hoe beter reageren op ‘scherpe’ karaktertjes
TeamClassic T20-054 Teambuilding: rijkdom in diversiteit
Verschillende invalshoeken in een team dragen bij tot een positieve dynamiek
TeamClassic T20-056 Omgaan met ADHD, concentratie- en werkhoudingsproblemen
TeamClassic T20-058 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte
TeamClassic T20-060 Datagebruik inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
TeamClassic T20-049 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!
TeamClassic T20-061 Hoe meer problemen, hoe liever!
Groei en verandering realiseren door problemen als kansen te zien
TeamClassic T20-062 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging
TeamClassic T20-063 Cyberpesten
Een vorm van misbruik van ICT
TeamClassic T20-065 Gedragsproblemen op school
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
TeamClassic T20-066 Pesten ...
Over kwetsen en gekwetst worden
TeamClassic T20-068 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden
TeamClassic T20-073 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek
TeamClassic T20-074 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel
TeamClassic T20-083 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school
TeamClassic T20-037 Mindful@school
TeamClassic T20-039 Het slechtnieuwsgesprek met ouders
Met de scherven van gebroken verwachtingen werken aan een nieuwe toekomst
TeamClassic T20-040 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T20-024 Teamteaching als middel: schoolcultuur in beweging brengen
TeamClassic T19-278
Nieuw
QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
TeamClassic T19-279
Nieuw
QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
TeamClassic T19-280
Nieuw
QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
TeamClassic T19-281
Nieuw
QuickWin4Schools 4: projectaanpak voor veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
TeamClassic T19-301
Nieuw
Gevalideerd geluk
Niet gaan zweven, sterker staan
TeamClassic T20-003 Interactief lesgeven, evalueren en bijsturen met tablets
Op een hedendaagse, motiverende en activerende manier je leerlingen actief betrekken bij de les
TeamClassic T20-004 Maar één iPad in de klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Hoe geef ik met maar één iPad in mijn klas toch een didactische meerwaarde aan mijn lessen?
TeamClassic T20-009 Aan de slag met Google Drive (en Apps)
Mogelijkheden van Google
TeamClassic T20-010 Zet je digibord of touchscreen optimaal in
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
TeamClassic T20-011 ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas, niveau of vak
Een volledig Media- en ICT-programma op jouw wensen afgestemd
TeamClassic T20-094 Leerlingen motiveren … en gemotiveerd houden!
Basisinzichten om te ontdekken hoe je de motivatie van jongeren kunt beïnvloeden (met oefeningen en casebespreking)
TeamClassic T20-105 Onthaal en secretariaat
Klantvriendelijk en professioneel blijven … ook in moeilijke omstandigheden
TeamClassic T20-184 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé
TeamClassic T20-185 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt
TeamClassic T20-220
Nieuw
Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen
TeamClassic T20-221
Nieuw
Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen
TeamClassic T20-113 Groepswerk, afschaffen maar?
Van groepswerk naar samenwerkend leren
TeamDemoplus T19-093 Originele experimenten met goedkope materialen en STEM in de praktijk: zo geef je je lessen dat tikkeltje extra!
Een leuke en interactieve demo wetenschappen en techniek voor de leerlingen en een plussessie voor leerkrachten boordevol boeiende proeven en inspiratie rond STEM
TeamClassic T19-088 Snel en objectief examineren
Basisprincipes van onder meer multiple choice, matchingvragen, invulvragen met giscorrectie en alternatieven
TeamClassic T19-128 Dompel je onder in een leven met armoede
Speel als team een inleefspel dat alle facetten van armoede belicht
TeamClassic T19-056 De kunst van het coachen
Een interactieve ontdekkingstocht naar jezelf als coach
TeamClassic T19-165 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad
IndividuClassic I19-133
Nieuw
afgelopenBeeldend betekenis geven
Aan de slag met het nieuwe leerplan beeld
IndividuClassic I20-092
Nieuw
Serious Urban Game® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
IndividuClassic I20-116
Nieuw
Maak instructiefilmfragmenten en kennisclips!
Optimaliseer het leerproces van de leerlingen door eigen kennisclips te integreren
IndividuClassic I19-123
Nieuw
afgelopenSerious Urban Game® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
IndividuClassic I19-086
Nieuw
afgelopenHet 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
IndividuClassic I20-113
Nieuw
Didactische taalondersteuning voor leerkrachten SO met ex-OKAN-leerlingen in de klas (zaakvakken)
IndividuDagvan D19-006 afgelopenInspiratiedag pastoraal in de katholieke dialoogschool
Even pauzeren?!
IndividuDagvan D19-027 afgelopenDag van esthetica - Kan kunst de wereld redden?
voor leraren esthetica en cultuurwetenschappen
IndividuDagvan D20-013 Dag van esthetica
TeamClassic T20-293
Nieuw
Game Based Learning. Serious Urban Games® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
TeamClassic T20-282 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?
TeamClassic T20-283 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
TeamClassic T20-237
Nieuw
Maak instructiefilmfragmenten en kennisclips!
Optimaliseer het leerproces van de leerlingen door eigen kennisclips te integreren
TeamClassic T20-238
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality & virtual reality (SO)
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
TeamClassic T20-229
Nieuw
Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren
TeamClassic T20-045 Kinderen en jongeren in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
TeamClassic T20-090 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad
TeamClassic T19-275
Nieuw
Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?
TeamClassic T19-276
Nieuw
Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
TeamClassic T19-293 Kinderen en jongeren in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
TeamClassic T19-294 Zelfverwonding bij jongeren
Hoe kunnen we er op school mee omgaan?
TeamClassic T20-102 Zelfverwonding bij jongeren
Hoe kunnen we er op school mee omgaan?
TeamClassic T20-103 De kunst van het coachen
Een interactieve ontdekkingstocht naar jezelf als coach
TeamClassic T20-112 Zet je evaluatie op punt
Over observatietechnieken, doelen en criteria
TeamClassic T20-156 Laat elke leerling mee participeren in de les!
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen!
TeamClassic T19-129 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren
TeamClassic T19-067 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T19-024 UDL … hét antwoord op diversiteit in de klas
UDL: van theorie naar praktijk
TeamClassic T19-135 Ook sterke leerlingen uitdagen door te differentiëren met Bloom
TeamClassic T19-137 Universal Design for Learning (UDL)
“One size fits all” bestaat niet!
TeamClassic T19-139 Verlies en verdriet
Hoe ga ik daarmee om bij kinderen en jongeren?
TeamClassic T19-140 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie
TeamClassic T19-215 Als anderen over je grens gaan ...
Werken aan je eigen weerbaarheid
TeamClassic T19-264 Energy is contagious
Een andere kijk op groepsdynamieken in de klas
TeamClassic T19-213 Haal de lont uit het kruitvat!
Effectief reageren op agressief gedrag van leerlingen
TeamClassic T19-200 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten
TeamClassic T19-169 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T19-189 Evalueren: de brug tussen onderwijzen en leren
Een krachtige invulling van permanent evalueren
IndividuExtralarge I19-026 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk
IndividuExtralarge I20-001 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk
IndividuClassic I20-056 QuickWin4Schools: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
IndividuClassic I20-098
Nieuw
Poetry United
Poetry as a tool for language learning
IndividuClassic I20-074
Nieuw
Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
IndividuClassic I20-072
Nieuw
Laat elke leerling mee participeren in de les
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen
IndividuClassic I20-110 STEM-uitdagingen met LEGO Mindstorms
STEM project, programmeren van “variabele trajectcontrole” met LEGO Mindstorms
IndividuClassic I20-109 Met low-tech materiaal high tech resultaten bekomen. Aan de slag met de Hacking STEM projecten van Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/anemometer.aspx
IndividuClassic I20-107 STEM-uitdagingen met Arduino
Arduino programmeren met Ardublock (basis)
IndividuMasterclass I19-084 afgelopenDe kunst van het coachen
IndividuClassic I19-066 afgelopenAls een vis in het water: zo voel ik me als leraar!
Wat ik zelf kan doen om beter voor mezelf te zorgen
IndividuClassic I19-113 afgelopenSTEM-uitdagingen met Arduino
Arduino programmeren met Ardublock (basis)
IndividuClassic I19-104 afgelopenSTEM - ontwerpend leren: van idee naar 3D-model
Engineeren met professionele 3D-tekensoftware
IndividuKomenleren I19-091
Nieuw
afgelopenCo-teaching in de praktijk… met vallen en opstaan
De kracht van co-teachen zelf ervaren door observatie en reflectie
IndividuClassic I19-134
Nieuw
afgelopenMet low-tech materiaal high-tech resultaten bekomen. Aan de slag met de Hacking STEM projecten van Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/telegraph.aspx
IndividuClassic I20-094
Nieuw
Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL
IndividuDagvan D19-024 afgelopenDag van geschiedenis - eerste en tweede graad
IndividuDagvan D19-011 afgelopenDag van wiskunde - tweede en derde graad
IndividuDagvan D19-012 afgelopenDag van wiskunde - eerste en tweede graad
IndividuDagvan D19-025 afgelopenDag van geschiedenis - tweede en derde graad
Democratie en verkiezingen
IndividuDagvan D19-030 afgelopenTweedaagse ortho's, zoco's en leerlingenbegeleiders
Communicatie in de driehoek: ouders - leerlingen - (zorg)leraren en ortho's
IndividuDagvan D19-034 afgelopenDe klas in 2030?
ICT als ondersteuning voor leerkracht en leerling
IndividuDagvan D20-012 Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad
IndividuDagvan D20-015 Dag van wiskunde - tweede en derde graad
IndividuDagvan D20-016 Dag van wiskunde - eerste en tweede graad
TeamClassic T20-281 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T20-286
Nieuw
Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?
TeamClassic T20-287
Nieuw
Op weg naar een groeimindset
Je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden
IndividuDagvan D20-021 Dag van geschiedenis - tweede en derde graad
TeamClassic T20-235
Nieuw
EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk
TeamClassic T20-042 Verlies en verdriet
Hoe ga ik daarmee om bij kinderen en jongeren?
TeamClassic T20-043 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren
TeamClassic T20-064 De grenzen van je draagkracht
Leer ze kennen en laat ze kennen
TeamClassic T20-070 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten
TeamClassic T20-078 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
TeamClassic T20-079 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
TeamClassic T20-080 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
TeamClassic T20-081 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
TeamClassic T20-110 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T20-215
Nieuw
Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren
TeamClassic T20-222
Nieuw
Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven
TeamClassic T20-224
Nieuw
Optimaal samenwerken in team
De kracht van diversiteit
TeamClassic T20-166 Lastig gedrag? Denk het om!
Anders kijken, anders denken, anders handelen
TeamClassic T20-168 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie
TeamClassic T20-146 Het multidisciplinair toepassen van de fantasyliteratuur van auteur Pen Stewart in het onderwijs aan de hand van diverse lezingen of jaarprojecten creatief schrijven
TeamClassic T19-103
Nieuw
Denk Wijs na over Media in je klas/school(beleid)!
Hedendaagse vragen? Hedendaagse antwoorden gevraagd! Smartphone in de klas? Internet gebruiken tijdens de speeltijd? Snapchat toelaten?
TeamClassic T19-112 Communiceren met ouders
Met ouders op hetzelfde spoor richting hetzelfde doel
TeamClassic T19-120
Nieuw
Hoe blijf je langer mentaal én fysiek gezond? Door beweging natuurlijk!
Via beweging opnieuw verbinding maken met jezelf!
TeamClassic T19-125 Outdoor teambuilding
Als team samen grenzen verleggen!
TeamClassic T19-070
Nieuw
Avontuurlijk tekenen
Leren tekenen op een speelse manier
TeamClassic T19-072
Nieuw
Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas
TeamClassic T19-073
Nieuw
Van kotsbeu naar helemaal zen
Kom tot rust in jezelf! Ga staan en blijf vooral staan voor wie jij bent!
TeamClassic T19-018 Frisse liedjes voor de kleuterklas
Kennis maken met liedjes uit Confetti (die Keure). Zingen en mogelijkheden ontdekken
TeamClassic T19-041
Nieuw
Comedyshow "Koffie & strafstudie"
De ideale afsluiter van jouw pedagogische studiedag
TeamClassic T19-047
Nieuw
Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TeamClassic T19-133 Samen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen
TeamClassic T19-216 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!
TeamClassic T19-220 Pesten ...
Over kwetsen en gekwetst worden
TeamClassic T19-207 Flipping the classroom
Les in de klas en thuiswerk handig omgewisseld
TeamClassic T19-210 Een ‘sanctie’beleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
TeamClassic T19-153 HELP! EHBO in klas- en schoolcontext
Eerste hulp in de klas, op de speelplaats, in de refter of op (meerdaagse) uitstap.
TeamClassic T19-154 Clicksafe: kinderen, jongeren, sociale media en relaties
Hoe veilig internetten met de pedagogische tools van Child Focus
TeamClassic T19-162 Leren omgaan met SUPERdiversiteit in de klas is SUPER
Werken met gelijkenissen en verschillen werkt interculturaliserend in plaats van radicaliserend
TeamClassic T19-167 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten
TeamClassic T19-170 Stem je stem!
Handleiding voor een efficiënt stemgebruik door leraren
TeamClassic T19-171 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
TeamClassic T19-172 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten
TeamClassic T19-173 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit
TeamClassic T19-174 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
TeamDemoplus T19-175 Spelenderwijs leren argumenteren en debatteren in de klas
Kritisch denken, argumenteren, filosoferen, debatteren en betogen
TeamClassic T19-178 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
TeamClassic T19-180 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?
TeamClassic T19-183 Omgaan met té mondige kinderen en leerlingen
Kinderen hebben geleerd om mondig te zijn, nu nog leren wanneer wel en wanneer niet ...
TeamClassic T19-184 TeamActivatie!
Oefenen in overleggen, beslissingen nemen, keuze activeren, evalueren
TeamClassic T19-186 Spellenarchief - Enkel samen!
Een verkwikkende kijk op teambuilding
TeamClassic T19-188 Under pressure
Sterker staan onder druk!
TeamClassic T19-190 Flaneren in Cyberspace
Over ons internetgedrag en jongerencultuur
IndividuClassic I20-007 Iedereen Scratch!
Ook als leerkracht de basisprincipes van 'coderen en programmeren' onder de knie krijgen.
IndividuClassic I20-028 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse
IndividuClassic I20-091
Nieuw
Pun Fun
Britse taalhumor in de Engelse les
IndividuClassic I20-029
Nieuw
Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?
IndividuClassic I20-105 Maak zelf apps voor smartphone of tablet
Kennismaking en ontwerp van eenvoudige apps met App Inventor, Thunkable en X.Thunkable
IndividuClassic I20-034 Spellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
IndividuClassic I20-115
Nieuw
Blended Learning: het verhaal van de 21ste eeuw
Het theoretische perspectief van Blended Learning met tal van gekoppelde good practices
IndividuLeerlabo I19-124
Nieuw
afgelopenSerious Urban Games® in je klas: Word zelf Gamemaster
Ontdek hoe een Serious Urban Game® begeleid wordt en verdiep je in het thema waarover de game gaat. Je krijgt ondersteuning bij je eerste gamesessie
IndividuClassic I19-107
Nieuw
afgelopenComputernetwerken voor niet-informatici
Een praktijkgerichte basisopleiding computernetwerken
IndividuClassic I19-103
Nieuw
afgelopenElektropneumatica - basisopleiding
Lezen van een eenvoudig pneumatisch schema en deze vertalen in een werkende (elektro)pneumatische schakeling
IndividuClassic I19-025 afgelopenGeweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse
IndividuClassic I19-118
Nieuw
afgelopenSamen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen met Kaganstructuren
IndividuClassic I19-012 afgelopenIedereen Scratch!
Ook als leerkracht de basisprincipes van 'coderen en programmeren' onder de knie krijgen.
IndividuClassic I19-006 afgelopenHet M-decreet, en nu? iPad als instrument voor een inclusieve klaspraktijk
Begeleid, remedieer en differentieer op maat met iPad(s) en passende apps
IndividuClassic I19-116
Nieuw
afgelopenBreinvriendelijk lesgeven
IndividuClassic I19-089
Nieuw
afgelopenTips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
IndividuClassic I20-118 STEM – ontwerpend leren: van idee naar 3D-model
Engineeren met professionele 3D-tekensoftware. Van idee naar een te printen 3D model
IndividuDagvan D19-026
Nieuw
afgelopenStudiedag macro-economie in het secundair onderwijs
Van Wall Street naar Main Street en terug. De wisselwerking tussen de financiële en de reële sector
IndividuDagvan D20-007
Nieuw
Aan de slag met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen en aardrijkskunde (a-stroom) en natuur en ruimte (b-stroom)
TeamLeerlabo T20-294
Nieuw
Game based learning. Serious Urban Games® in je klas: word zelf Gamemaster (traject)
Ontdek hoe een Serious Urban Game® begeleid wordt en verdiep je in het thema waarover de game gaat. Je krijgt ondersteuning bij je eerste gamesessie
TeamClassic T20-297
Nieuw
Hoe je weer in je kracht komt
TeamClassic T20-255 Spellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
TeamClassic T20-284
Nieuw
Gebruik Bloom als verrijkingsmethode!
De theorie van de taxonomie van Bloom toegepast in de praktijk
TeamClassic T20-228 Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
TeamClassic T20-041 Samen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen
TeamClassic T20-046 Clicksafe: kinderen, jongeren, sociale media en relaties
Hoe veilig internetten met de pedagogische tools van Child Focus
TeamClassic T20-047 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit
TeamDemoplus T20-048 Spelenderwijs leren argumenteren en debatteren in de klas
Kritisch denken, argumenteren, filosoferen, debatteren en betogen
TeamClassic T20-050 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
TeamClassic T20-067 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!
TeamClassic T20-069 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging
TeamClassic T20-071 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor
TeamClassic T20-072 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal
TeamClassic T20-075 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
TeamClassic T20-085 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
TeamClassic T20-086 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten
TeamClassic T20-087 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
TeamClassic T20-088 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?
TeamClassic T20-092 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten
TeamClassic T20-038 Communiceren met ouders
Met ouders op hetzelfde spoor richting hetzelfde doel
TeamClassic T20-022 Klas-anders
Tientallen mogelijkheden om met geluiden en muziek te werken in de klas
TeamClassic T19-271 Oordeel in je voordeel! Eerlijke contacten, voedende relaties
Geweldloze Communicatie in de (school)praktijk
TeamClassic T19-272 Kies je oren
Hoor jij wat niet gezegd wordt?
TeamClassic T20-093 SUPERdiversiteit in de klas, een eerste verkenning
Werken met gelijkenissen en verschillen werkt interculturaliserend in plaats van radicaliserend
TeamClassic T20-095 Universal Design for Learning (UDL)
“One size fits all” bestaat niet!
TeamClassic T20-096 HELP! EHBO in klas- en schoolcontext
Eerste hulp in de klas, op de speelplaats, in de refter of op (meerdaagse) uitstap
TeamClassic T20-097 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven
TeamClassic T20-098 Under pressure
Sta sterker onder druk!
TeamClassic T20-100 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TeamClassic T20-101 Van kotsbeu naar helemaal zen
Al dansend tot rust komen in jezelf!
TeamClassic T20-183 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft
TeamClassic T20-197
Nieuw
Begeleidingstraject “Efficiënte scholen” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-199
Nieuw
Begeleidingstraject “Verhogen van leerlingresultaten - prestaties en ontwikkeling” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-210 Oordeel in je voordeel! Eerlijke contacten, voedende relaties
Geweldloze Communicatie in de (school)praktijk
TeamClassic T20-212 Kies je oren
Hoor jij wat niet gezegd wordt?
TeamClassic T20-213
Nieuw
Superdiversiteit is super: The Black and White Formula
Exploratie van het concept superdiversiteit via oefeningen die je met je leerlingen kan doen
TeamClassic T20-217
Nieuw
Creativiteit als preventie tegen stress en overspanning op het werk
Jezelf blijven en grenzen verleggen. Improve performance
TeamClassic T20-226
Nieuw
Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk
TeamClassic T20-167 Outdoor teambuilding
Als team samen grenzen verleggen!
TeamClassic T20-158 Avontuurlijk tekenen
Leren tekenen op een speelse manier
TeamClassic T20-148 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?
TeamClassic T20-150 KOFFIE & STRAFSTUDIE (comedyshow)
De ideale afsluiter van jouw pedagogische studiedag
TeamClassic T20-153 Flipping the classroom
Les in de klas en thuiswerk handig omgewisseld
TeamClassic T19-104 Digitale oefeningen maken, leerpad ontwikkelen, toets afnemen etc. in Google Formulieren
Google Formulieren met directe feedback en automatische rapporten (en meer…!)!
TeamClassic T19-048
Nieuw
Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
TeamClassic T19-150 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
TeamClassic T19-214 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden
TeamClassic T19-217 Moet er dan geen straf volgen?!
Kritisch nadenken over een teamvisie en -aanpak van gedragsverandering bij kinderen
TeamClassic T19-219 Stop dat pesten!
Op weg naar een integrale aanpak van pesten op school
TeamKomenleren T19-241 Komen leren in VBS De Klimtoren. Een schooleigen visie gebruiken als kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen
Praktijkverhaal over de werking met sterke kinderen
TeamClassic T19-208 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek
TeamClassic T19-160 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk
TeamClassic T19-164 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband
TeamClassic T19-166 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters
IndividuKomenleren I20-002 Komen leren in VBS De Klimtoren. Een schooleigen visie gebruiken als kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen
Praktijkverhaal over de werking met sterke kinderen
IndividuClassic I20-102
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
IndividuClassic I20-039 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
IndividuClassic I19-100
Nieuw
afgelopenTussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs
Hoe concreet aan de slag met actieve toepassingen voor Latijn en Oudgrieks die tekstbegrip bevorderen
IndividuClassic I19-112 afgelopenSTEM-uitdagingen met LEGO MINDSTORMS
STEM project, programmeren van “variabele trajectcontrole” met LEGO MINDSTORMS
IndividuKomenleren I19-058 afgelopenKomen leren in VBS De Klimtoren. Een schooleigen visie gebruiken als kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen
Praktijkverhaal over de werking met sterke kinderen
IndividuClassic I19-031 afgelopenSamen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
IndividuDagvan D19-033 afgelopenAfSTEMmen op FOOD
STEM voeding voor leraren secundair onderwijs
IndividuDagvan D19-037
Nieuw
afgelopenDag van Maatschappij en Welzijn
Van praten over ... naar doen!
TeamClassic T20-308
Nieuw
Coaching als didactische werkvorm om eigenaarschap voor leer- en leefkracht bij leerlingen te vergroten (voor Zill en andere leerplannen)
Praktische tools en direct bruikbare materialen
TeamClassic T20-266 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
TeamClassic T20-242
Nieuw
Bricolage
Meer dan schudpotjes alleen
TeamClassic T20-243
Nieuw
Flessen, potten en buizen
Een zoektocht naar melodie
TeamDemoplus T20-244
Nieuw
Flessen, potten en buizen
Een zoektocht naar melodie
TeamClassic T20-231
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
TeamClassic T20-082 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
TeamClassic T20-089 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband
TeamClassic T20-091 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters
TeamClassic T19-277
Nieuw
De kracht van Vlaamse verbeeldingsliteratuur in de strijd tegen het afnemende taal- en leesniveau van jongeren
Fantasy, dystopie, scifi en andere aanverwante genres
TeamClassic T20-001 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk
TeamLeerlabo T20-219
Nieuw
STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan
TeamClassic T20-169 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
TeamClassic T19-095 Blended Learning: het verhaal van de 21ste eeuw
Het theoretische perspectief van Blended Learning met tal van gekoppelde good practices
TeamDemoplus T19-071
Nieuw
Weerbaarheid: "Ik sta zo sterk als een boom"
Ontdek hoe je met eenvoudige activiteiten kinderen kunt duidelijk maken wat weerbaarheid is
TeamClassic T19-027
Nieuw
Spellenarchief - Oefenen van emotionele en sociale vaardigheden aan de hand van spellen
TeamClassic T19-147 Als een vis in het water: zo voel ik me als leraar!
Over zelfzorg en zelfcoaching als stresspreventie: de kracht van acht sleutels
TeamClassic T19-148 Weerstandsverlagende technieken in gesprekken met volwassenen
Inzicht in weerstanden bij volwassenen en communicatietips om ermee om te gaan
TeamClassic T19-149 De kracht van enthousiasme
Hoe je enthousiasme als leerkracht behouden en vergroten anno 2018?
TeamClassic T19-223 De grenzen van je draagkracht
Leer ze kennen en laat ze kennen
TeamClassic T19-205 Votingsystems: laat elke leerling mee participeren in de les!
Verhoog de interactiviteit van je les & laat elke leerling (anoniem) deelnemen!
TeamClassic T19-206 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal
TeamClassic T19-209 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?
TeamClassic T19-211 Een positief klasklimaat, het hele jaar door!
Hoe je relaties tussen leerlingen kunt beïnvloeden zodat iedereen zich goed voelt in de klas
TeamClassic T19-197 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging
TeamClassic T19-199 Samen sterker in gezag!
De mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
TeamClassic T19-202 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor
TeamClassic T19-157 Vitamineer jouw team!
Jezelf vitamineren = ook anderen dynamiseren
TeamClassic T19-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen
TeamClassic T19-187 Leerlingen motiveren door zelf gemotiveerd te zijn
7 tips en concrete oefeningen om leerlingen (en jezelf!) te motiveren
TeamClassic T19-191 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen
IndividuClassic I20-089
Nieuw
Aan de slag met de TI-Nspire CX II-T CAS handheld
Kennismaking met overtuigende voorbeelden (i.s.m. T3 Vlaanderen)
IndividuClassic I19-120
Nieuw
afgelopenCoöperatief Leren voor gevorderden
IndividuClassic I20-070 Coöperatief Leren voor gevorderden
IndividuClassic I20-066
Nieuw
Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat?
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden
IndividuClassic I20-090
Nieuw
Een aantrekkelijke digitale les wiskunde uitwerken (tweede graad)
Welke tools heb je om dit te realiseren?
IndividuClassic I20-058
Nieuw
Sporen van kolonisatie
Dekoloniseren start in de klas
IndividuClassic I20-106 Maak zelf apps voor smartphone of tablet om elektronica aan te sturen
Aansturen van elektronica met App Inventor of Thunkable voor Android
IndividuClassic I20-099
Nieuw
Zit toch (niet) stil!
Concentratiebevorderende werkvormen voor het secundair onderwijs - tips en tricks om je leerlingen wakker te houden tijdens een lange schooldag
IndividuClassic I20-108 STEM-projecten met Arduino IDE
Arduino UNO programmeren met Arduino IDE
IndividuKomenleren I19-093
Nieuw
afgelopenStart-up CLIL
CLIL Engels voor beginners. Leerlingen aan het werk zetten met activerende werkvormen in CLIL
IndividuClassic I19-090 afgelopenGrammatica creatief aanpakken en differentiëren
Hoe ga je creatief met grammatica aan de slag in de les Engels? Hoe kan je tegelijk creatief werken en differentiëren?
IndividuClassic I19-111
Nieuw
afgelopenMaak zelf apps voor smartphone of tablet om elektronica aan te sturen
Aansturen van elektronica met App Inventor of Thunkable voor Android
IndividuClassic I19-095
Nieuw
afgelopenLet’s get digital!
How to use digital tools to motivate and activate pupils during the English lessons
IndividuClassic I19-109
Nieuw
afgelopenSTEM-projecten met Arduino IDE
Arduino UNO programmeren met Arduino IDE
IndividuClassic I19-117
Nieuw
afgelopenDe basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept en Kaganstructuren
Een driedaagse basisopleiding in het concept met Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I19-110
Nieuw
afgelopenMaak zelf apps voor smartphone of tablet
Kennismaking en ontwerp van eenvoudige apps met App Inventor, Thunkable en X.Thunkable
TeamClassic T20-302
Nieuw
Kan een konijn aan wetenschap doen?
Leren onderzoeken door te filosoferen
TeamClassic T20-248
Nieuw
Werkplekleren met je leerlingen
TeamClassic T20-262
Nieuw
Zit toch (niet) stil!
Concentratiebevorderende werkvormen voor het secundair onderwijs - tips en tricks om je leerlingen wakker te houden tijdens een lange schooldag
TeamClassic T20-280 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen
TeamClassic T20-240
Nieuw
Bollen en strepen
Beeldende kunst omzetten in muziek
TeamDemoplus T20-241
Nieuw
Bollen en strepen - Demo plus
Beeldende kunst omzetten in muziek
TeamDemoplus T20-055 Weerbaarheid: "Ik sta zo sterk als een boom"
Ontdek hoe je met eenvoudige activiteiten kinderen kunt duidelijk maken wat weerbaarheid is
TeamClassic T20-057 Vitamineer jouw team!
Jezelf vitamineren = ook anderen dynamiseren
TeamClassic T20-059 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen
TeamClassic T20-076 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?
TeamClassic T19-307 Sterk lesgeven aan cognitief sterke jongeren
Hoe ga ik in mijn lessen om met cognitief sterke leerlingen? Concrete werkvormen voor leerkrachten in het secundair onderwijs
TeamClassic T19-318
Nieuw
Kan een konijn aan wetenschap doen?
Leren onderzoeken door te filosoferen
TeamClassic T20-151 Hoogbegaafd? Puber? Onderpresteren? Wat nu?!
Hoogbegaafd en cognitief sterk in het secundair onderwijs. Handleiding om als leerkracht je lessen af te stemmen op deze groep
TeamClassic T20-154 Blended Learning: het verhaal van de 21ste eeuw
Het theoretische perspectief van Blended Learning met tal van gekoppelde good practices
TeamClassic T19-131 Hoogbegaafd? Dat merk je zó in de klas!
Signaleren van hoogbegaafde leerlingen: hoe herken je ze in je klas?
IndividuLeerlabo I20-071
Nieuw
STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan
IndividuClassic I19-114 afgelopen'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
TeamClassic T20-044 'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
TeamClassic T19-292 'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

FilterFilter wissen

Doelgroep

Niveau

 • Alle niveaus
  • Secundair onderwijs (535)
   • gewoon secundair onderwijs (188)
   • buitengewoon secundair onderwijs (37)
   • deeltijds leren en werken (22)

Thema

 • 2016-2017 (1)
 • 2017-2018 (1)
 • 2018-2019 (268)
 • 2019-2020 (265)

Type nascholing

Leerformat