325 nascholingen gevonden

Basisonderwijs
Type & leerformat Code Titel van de nascholing
TeamClassic T20-207
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-208
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-216
Nieuw
Een leerling met autisme in de klas: hoe pak ik het aan?
Een introductie in het passend begeleiden
TeamClassic T20-198
Nieuw
Timeloe pameloe
Muzisch taalgebruik en muzikale opvoeding gaan hand in hand
TeamClassic T20-204
Nieuw
Rouwen … zwijg me niet dood!
Vanuit mijn persoonlijke ervaring met rouwen en verlies, aandachtspunten en tips aanreiken om anderen te helpen om opnieuw een weg te vinden na een emotionele aardbeving
TeamClassic T20-205
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-206
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-218
Nieuw
Over kunnen, willen en aankunnen
Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de leerling met moeilijk gedrag
TeamClassic T20-239
Nieuw
Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen
TeamClassic T20-245
Nieuw
Vertelseltjes
Muzikale maandagochtendverhalen
TeamDemoplus T20-140 No drama please
Theater in de klas, een les als een ander
TeamClassic T20-159 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart
TeamClassic T20-160 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw
TeamClassic T20-162 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
TeamClassic T20-163 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats
TeamClassic T20-173 De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject
TeamClassic T20-254
Nieuw
Kindertekeningen lezen en begrijpen: een tipje van de sluier!
Gericht leren observeren, ontwikkelingsfasen van kindertekeningen, eerste stappen tot correct analyseren en interpreteren van tekeningen met een verhaal
TeamClassic T20-319
Nieuw
Joepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan
TeamClassic T20-278 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken
TeamClassic T20-292
Nieuw
Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer
TeamClassic T20-306 Anders kijken naar moeilijk gedrag
Moeilijk gedrag bij kinderen anders observeren, interpreteren en er anders, verbindend en herstelgericht, op reageren
TeamClassic T20-310
Nieuw
Omgaan met rouw en verlies in de basisschool
Zillige handvatten voor leerkrachten
IndividuClassic I20-032 afgelopenSpellenarchief - Huiswerkbegeleiding met spellen
IndividuClassic I20-081
Nieuw
Studiebezoek in Libellenschool Pelt
IndividuClassic I20-063
Nieuw
afgelopenOver kunnen, willen en aankunnen
Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de leerling met moeilijk gedrag
IndividuClassic I20-008 Codekinderen - programmeren in de lagere school
Haalbare toepassingen voor leerkracht en leerling
IndividuClassic I20-064
Nieuw
Een leerling met autisme in de klas: hoe pak ik het aan?
Een introductie in het passend begeleiden
IndividuClassic I20-120
Nieuw
afgelopenJoepie! (H)Echte speel- en leertijd!
Hoe het vernieuwen van een speelplaats leidde tot een volledige schoolvisie waar betrokkenheid en welbevinden, ondernemingszin en gezondheid bovenaan staan
TeamClassic T20-017 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten
TeamClassic T20-026 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs
TeamClassic T20-027 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
TeamClassic T20-028 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken
TeamClassic T20-029 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill
TeamClassic T20-030 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken
TeamClassic T20-220
Nieuw
Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen
TeamClassic T20-221
Nieuw
Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen
TeamClassic T20-234
Nieuw
Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader
TeamClassic T20-189 Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen
Casussen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm
TeamClassic T20-176 Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!
TeamClassic T20-177 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken
TeamClassic T20-178 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid
TeamClassic T20-179 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen
TeamClassic T20-184 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé
TeamClassic T20-185 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt
TeamClassic T20-161 Kinderen coachen vanuit Zill
Coachingsrollen om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen
TeamClassic T20-172 De correcte buur van Robbe!
Gedrag en fouten van kinderen anders bekeken en hoe we vanuit begrip anders kunnen reageren
TeamClassic T20-175 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming
TeamDemoplus T20-247
Nieuw
Vertelseltjes
Muzikale maandagochtendverhalen
IndividuDagvan D20-001
Nieuw
afgelopenStudiedag “Kwaliteitsvol (bege)leiderschap in een onderwijswereld met tegengestelde overtuigingen”
Q-congres - Wat met polarisering in het onderwijs?
IndividuDagvan D20-005
Nieuw
Studiedag met Haim Omer: Nieuwe Autoriteit/Verbindend gezag voor het onderwijs
VOLZET
IndividuDagvan D20-006 afgelopenInspiratiedag voor pastoraal op school
Hoopvol vieren
TeamClassic T20-270 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
TeamClassic T20-274 "Wie het 'ROKje' past, trekke het aan!"
Interne kwaliteitszorg op school
TeamClassic T20-275 Van label naar zorgvraag
TeamClassic T20-276 Differentiatie in evaluatie
Moet de lat voor iedereen even hoog liggen?
TeamClassic T20-277
Nieuw
Growth mindset: modulair aanbod
TeamClassic T20-285
Nieuw
Leer differentiëren, over compacten en verrijken
Uitdagen, compacten en verrijken voor hoogbegaafde leerlingen, hoe begin je daar aan?
TeamClassic T20-288
Nieuw
Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?
TeamClassic T20-289
Nieuw
Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen
TeamClassic T20-291
Nieuw
Verrijkingsklas - traject
TeamClassic T20-299
Nieuw
Zorgbeleid - traject
IndividuClassic I20-040 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
IndividuClassic I20-080
Nieuw
Het verhaal van … in scène gezet!
Terugspeeltheater inzetten bij kinderen en jongeren om op een andere manier met hun verhaal aan de slag te gaan
IndividuClassic I20-003 afgelopenLesmateriaal voor je digibord of touchscreen aanmaken met Prowise Presenter
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
IndividuExtralarge I20-054 Opleiding kinderyoga
Een avontuurlijke reis naar ont-moeten
IndividuClassic I20-026 Differentiëren met ICT-tools op iPad, PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
IndividuClassic I20-053 afgelopenMaak zelf een dynamisch filmpje waarop je trots kan zijn!
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I20-004 afgelopenMaar één iPad in je klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Met één iPad toch een didactische meerwaarde aan je lessen toevoegen
IndividuLeerlabo I20-077
Nieuw
Leraren ondersteunen in het leren omgaan met diversiteit
Het ondersteuningsconcept GOL(L)D in de vingers krijgen!
IndividuClassic I20-079
Nieuw
afgelopenWord een kanjer met de kanjertraining!
De kanjertraining, een methode waarbij men via drama werkt rond pestproblematieken
IndividuClassic I20-076 afgelopenHoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? - gratis infosessie
Experience learning in an international context
IndividuClassic I20-073
Nieuw
afgelopenReality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality en virtual reality
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
IndividuMasterclass I20-096
Nieuw
Breed mentorschap
Loopbaanbegeleiding van aspirant-leraar naar professional
IndividuMasterclass I20-078
Nieuw
afgelopenModule 10: Pedagogisch-didactische consequenties van kwaliteitsdenken. Omgaan met disruptie
De directeur van nu ... en straks!
IndividuClassic I20-119
Nieuw
afgelopenLeren omgaan met/tegengaan van burn-out!
TeamClassic T20-003 Interactief lesgeven, evalueren en bijsturen met tablets
Op een hedendaagse, motiverende en activerende manier je leerlingen actief betrekken bij de les
TeamClassic T20-004 Maar één iPad in de klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Hoe geef ik met maar één iPad in mijn klas toch een didactische meerwaarde aan mijn lessen?
TeamClassic T20-073 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek
TeamClassic T20-074 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel
TeamClassic T20-083 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school
TeamClassic T20-094 Leerlingen motiveren … en gemotiveerd houden!
Basisinzichten om te ontdekken hoe je de motivatie van jongeren kunt beïnvloeden (met oefeningen en casebespreking)
TeamClassic T20-060 Datagebruik inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
TeamClassic T20-061 Hoe meer problemen, hoe liever!
Groei en verandering realiseren door problemen als kansen te zien
TeamClassic T20-062 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging
TeamClassic T20-063 Cyberpesten
Een vorm van misbruik van ICT
TeamClassic T20-065 Gedragsproblemen op school
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
TeamClassic T20-066 Pesten ...
Over kwetsen en gekwetst worden
TeamClassic T20-068 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden
TeamClassic T20-051 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen
TeamClassic T20-052 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten
TeamClassic T20-053 Omgaan met buiten-gewoon gedrag
Hoe beter reageren op ‘scherpe’ karaktertjes
TeamClassic T20-054 Teambuilding: rijkdom in diversiteit
Verschillende invalshoeken in een team dragen bij tot een positieve dynamiek
TeamClassic T20-056 Omgaan met ADHD, concentratie- en werkhoudingsproblemen
TeamClassic T20-058 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte
TeamClassic T20-009 Aan de slag met Google Drive (en Apps)
Mogelijkheden van Google
TeamClassic T20-010 Zet je digibord of touchscreen optimaal in
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
TeamClassic T20-011 ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas, niveau of vak
Een volledig Media- en ICT-programma op jouw wensen afgestemd
TeamClassic T20-024 Teamteaching als middel: schoolcultuur in beweging brengen
TeamClassic T20-037 Mindful@school
TeamClassic T20-039 Het slechtnieuwsgesprek met ouders
Met de scherven van gebroken verwachtingen werken aan een nieuwe toekomst
TeamClassic T20-040 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T20-049 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!
TeamClassic T20-209
Nieuw
Hoe help je boze kinderen?
Oplossingsgericht omgaan met boosheid bij kinderen van de basisschool
TeamClassic T20-211
Nieuw
Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas
TeamDemoplus T20-214
Nieuw
Rust en bewustwording in de klas
Spelenderwijs ontspannen samen met je leerlingen
TeamClassic T20-196
Nieuw
TAAL wordt nog toffer… met Evelines reiskoffer! Taalontwikkeling bij kleuters stimuleren vanuit ZILL
TeamClassic T20-203
Nieuw
Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters
TeamClassic T20-229
Nieuw
Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren
TeamClassic T20-232
Nieuw
Hoe aan de slag met computationele vaardigheden in de klas?
Vanuit praktijkvoorbeelden inoefenen van de STEM-didactiek met focus op probleemoplossende vaardigheden voor de 21e eeuw
TeamClassic T20-190 Teach like a champion - Elke kleuter kampioen?
TeamClassic T20-191 Teach like a champion - Elke leerling kampioen?
TeamClassic T20-182 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door een gedifferentieerde, een actieve en interactieve instructie en verwerking
TeamClassic T20-137 Belevings-en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit
TeamClassic T20-145 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T20-165 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
TeamClassic T20-170 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen
TeamClassic T20-171 Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede
TeamClassic T20-256 Spellenarchief - Sociale vaardigheden bij lagere schoolkinderen
Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden in kleine groepen of individueel
TeamClassic T20-259
Nieuw
Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica
TeamClassic T20-260 Spellenarchief - Taal in een doosje (lager)
Taalvaardigheid trainen bij lagereschoolkinderen
TeamClassic T20-264
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality & virtual reality (BaO)
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
IndividuDagvan D20-003
Nieuw
Muzische smaakmakers voor het kleuteronderwijs
TeamClassic T20-271 Spellenarchief - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters
TeamClassic T20-273 Spellenarchief - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs
TeamClassic T20-290 Dans: het kneusje van de zalm
Dansen vanuit de methodiek dansexpressie: hoe werkt het in de praktijk?
TeamKomenleren T20-296 Flexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene
TeamClassic T20-301
Nieuw
Broodje Beeld!
Een hapklare blik op hedendaags beeldonderwijs
TeamClassic T20-116 Zelfstandig en actief aan de slag met contractwerk
TeamClassic T20-117 Evalueren in de kleuterklas
TeamClassic T20-118 Onthaal centraal
TeamClassic T20-119 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
IndividuClassic I20-041 Spellenarchief - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters
IndividuClassic I20-036 Spellenarchief - Taal in een doosje (lager)
Taalvaardigheid trainen bij lagereschoolkinderen
IndividuClassic I20-035 afgelopenSpellenarchief - Sociale vaardigheden bij lagere schoolkinderen
Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden in kleine groepen of individueel
IndividuClassic I20-043 Spellenarchief - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs
IndividuClassic I20-060
Nieuw
STEM4MATH in de basisschool
Geïntegreerd STEM-onderwijs met uitgesproken aandacht voor wiskunde
IndividuClassic I20-062
Nieuw
Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?
IndividuClassic I20-055
Nieuw
Meta-leren en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
IndividuKomenleren I20-083
Nieuw
Echt of nep
Kinderen leren omgaan met beelden en info op het internet
IndividuClassic I20-075
Nieuw
afgelopenGodsdienst beleven bij jonge kinderen: op stap met de Zill-bril
IndividuClassic I20-123
Nieuw
Hoe kan je binnenklasdifferentiatie praktisch organiseren bij grote klasgroepen?
IndividuClassic I20-057
Nieuw
afgelopenHoe help je boze kinderen?
Oplossingsgericht omgaan met boosheid bij kinderen van de basisschool
IndividuClassic I20-025
Nieuw
Rouwen … zwijg me niet dood!
IndividuKomenleren I20-018 Komen leren van en met elkaar – samen voor de klas – co-teaching/teamteaching
IndividuKomenleren I20-016 afgelopenFlexibele groeperingsvormen: ‘Werken met leef- en leergroepen in het basisonderwijs’
Leren op eigen niveau en toch samenleven met je leeftijdsgenoten, het kan in ‘Leef- en Leerschool Sint-Elooi’ te Wingene
TeamClassic T20-002 Coderen en programmeren op de basisschool - inspirerende mogelijkheden
Ontdekken welke toepassingen haalbaar zijn voor jouw klas en school
TeamClassic T20-090 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad
TeamClassic T20-102 Zelfverwonding bij jongeren
Hoe kunnen we er op school mee omgaan?
TeamClassic T20-008 ICT-integratie in de klas (per doelgroep)
Praktische en haalbare ICT-toepassingen voor jouw klas of niveau
TeamClassic T20-014 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school
TeamClassic T20-015 Buiten spelen / buiten leren!
Zet je klashoeken buiten
TeamClassic T20-016 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!
TeamClassic T20-018 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas
TeamClassic T20-019 Knapperdeknap!
Werken met kleuters in functie van meervoudige intelligentie
TeamClassic T20-020 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken
TeamClassic T20-035 'Er zit een schat verborgen in jezelf', een project dat de school jarenlang kan boeien
Creatief, inventief, en speels omgaan met waarden
TeamClassic T20-036 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvatten met maximale impact
TeamClassic T20-045 Kinderen en jongeren in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
TeamClassic T20-215
Nieuw
Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren
TeamClassic T20-201
Nieuw
Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar een toetssteen voor sterk onderwijs in de klas
TeamClassic T20-202
Nieuw
Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?
TeamClassic T20-222
Nieuw
Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven
TeamClassic T20-224
Nieuw
Optimaal samenwerken in team
De kracht van diversiteit
TeamClassic T20-235
Nieuw
EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk
TeamClassic T20-246 Spellenarchief - Brein onder controle!
Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
TeamClassic T20-187 Verbindend samenwerken in functie van een inclusiever onderwijs via Communities of Practice
M-decreet: zorgcontinuüm fase 2 en 3
TeamClassic T20-143 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T20-144 Theater in de klas, een les als een ander
TeamClassic T20-155 Upcycling met allerlei afval
Beeldend werken met afgedankt materiaal
TeamDemoplus T20-157 Ik zie... , ik zie... wat jij niet ziet (en dat is helemaal niet erg)
Vanuit actie naar reflectie over kunst en cultuur
TeamClassic T20-164 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren
TeamClassic T20-166 Lastig gedrag? Denk het om!
Anders kijken, anders denken, anders handelen
TeamClassic T20-168 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie
TeamClassic T20-252 Spellenarchief - Huiswerkbegeleiding met spellen
IndividuDagvan D20-004 Dag van bewegingsopvoeding
TeamClassic T20-286
Nieuw
Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?
TeamClassic T20-287
Nieuw
Op weg naar een groeimindset
Je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden
TeamClassic T20-124 Klikken doet kicken (BaO)
Over schermmisbruik
TeamClassic T20-121 Evalueren en groeigericht rapporteren
TeamClassic T20-122 Is iedereen nog mee?
Interactieve werkvormen in het basisonderwijs
IndividuClassic I20-030 afgelopenSpellenarchief - Brein onder controle!
Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
IndividuClassic I20-072
Nieuw
Laat elke leerling mee participeren in de les
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen
IndividuClassic I20-061
Nieuw
afgelopenLesgeven uitgepakt. Op zoek naar een toetssteen voor sterk onderwijs in de klas
IndividuClassic I20-021
Nieuw
afgelopenHoe dat gaat met het klimaat
Anders denken over en kijken naar een actueel thema
IndividuClassic I20-012 afgelopenMuzisch creatieve ICT- en media-prikkels
Creatief aan de slag met muzische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-010 ICT-integratie in de kleuterklas
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-074
Nieuw
Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
IndividuKomenleren I20-013 afgelopenOefenen met doe(l)dozen - Komen leren in VLS Westdiep
Een begeleidende methodiek voor wiskunde binnen ZILL
IndividuClassic I20-022 afgelopenHelp! Een moeilijke klasgroep!
IndividuExtralarge I20-001 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie
Eerlijke contacten, voedende relaties ... van gelijk naar geluk
IndividuClassic I20-056 QuickWin4Schools: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
IndividuKomenleren I20-017 afgelopenBinnenklasdifferentiatie in de lagere school
Zelfstandig werk als differentiatietool in grote klasgroepen
IndividuKomenleren I20-015 Coöperatief leren werkt!
IndividuClassic I20-049 Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!
TeamClassic T20-070 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten
TeamClassic T20-078 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
TeamClassic T20-079 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
TeamClassic T20-080 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
TeamClassic T20-081 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
TeamClassic T20-064 De grenzen van je draagkracht
Leer ze kennen en laat ze kennen
TeamClassic T20-005 iPads efficiënt inzetten in de klas: de leerkracht als beste app!
Mogelijkheden en meerwaarde van iPads in de lagere school
TeamClassic T20-006 iPad(s) in de kleuterklas
Mogelijkheden en meerwaarde van iPad(s) in de kleuterklas
TeamClassic T20-021 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven
Krullenbol schrijfritmiek
TeamClassic T20-043 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren
TeamClassic T20-210 Oordeel in je voordeel! Eerlijke contacten, voedende relaties
Geweldloze Communicatie in de (school)praktijk
TeamClassic T20-212 Kies je oren
Hoor jij wat niet gezegd wordt?
TeamClassic T20-213
Nieuw
Superdiversiteit is super: The Black and White Formula
Exploratie van het concept superdiversiteit via oefeningen die je met je leerlingen kan doen
TeamClassic T20-197
Nieuw
Begeleidingstraject “Efficiënte scholen” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-199
Nieuw
Begeleidingstraject “Verhogen van leerlingresultaten - prestaties en ontwikkeling” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-217
Nieuw
Creativiteit als preventie tegen stress en overspanning op het werk
Jezelf blijven en grenzen verleggen. Improve performance
TeamClassic T20-226
Nieuw
Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk
TeamClassic T20-228 Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
TeamClassic T20-188 Oscar schrijft!
Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
TeamClassic T20-192
Nieuw
En jij? Hoe voel jij je?
Socio-emotionele ontwikkeling bij leerlingen (vanuit ZILL)
TeamClassic T20-193
Nieuw
Samen op ontdekking in de koffer vol gevoelens!
Socio-emotionele ontwikkeling stimuleren via prentenboeken en ander educatief materiaal
TeamClassic T20-194
Nieuw
TAAL wordt nog toffer… met Evelines reiskoffer! Ieder kind taalsterk!
TeamClassic T20-180 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen
TeamClassic T20-181 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas
TeamClassic T20-183 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft
TeamDemoplus T20-147 STEM-aanpak in de klas!
Inzicht verwerven in een STEM-aanpak vanuit praktijkvoorbeelden
TeamClassic T20-150 KOFFIE & STRAFSTUDIE (comedyshow)
De ideale afsluiter van jouw pedagogische studiedag
TeamClassic T20-153 Flipping the classroom
Les in de klas en thuiswerk handig omgewisseld
TeamClassic T20-158 Avontuurlijk tekenen
Leren tekenen op een speelse manier
TeamClassic T20-167 Outdoor teambuilding
Als team samen grenzen verleggen!
TeamClassic T20-249
Nieuw
Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen
TeamClassic T20-251 Spellenarchief - Spellen, daar kan je op (mee) bouwen!
Inzichten rond ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
TeamClassic T20-255 Spellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
TeamClassic T20-263 Spellenarchief - Memoriseren kan je leren… met spellen
Het werkgeheugen trainen bij kleuters
TeamClassic T20-318 Sterk(er) in je klas
De leerkracht als persoon, als leider en als teamspeler
IndividuDagvan D20-002 afgelopenDag van de kleuter
Voor peuter- en kleuterleid(st)ers
TeamClassic T20-279 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T20-284
Nieuw
Gebruik Bloom als verrijkingsmethode!
De theorie van de taxonomie van Bloom toegepast in de praktijk
TeamClassic T20-297
Nieuw
Hoe je weer in je kracht komt
TeamClassic T20-304
Nieuw
Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!
TeamClassic T20-309 Jouw les meer pit geven of extra interactieve oefeningen toevoegen? Met digitale toets- en quiztools kan dit allemaal!
Zelf interactief lesmateriaal voor jouw lessen aanmaken met Socrative, Plickers en Kahoot!
IndividuClassic I20-034 afgelopenSpellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
IndividuClassic I20-024
Nieuw
afgelopenWoordenschatontwikkeling stimuleren in de kleuterklas
Bewust omgaan met taal in je klaspraktijk
IndividuClassic I20-029
Nieuw
Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?
IndividuClassic I20-038
Nieuw
Oscar schrijft!
Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
IndividuClassic I20-048
Nieuw
afgelopenMuzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen
IndividuClassic I20-007 Iedereen Scratch!
Ook als leerkracht de basisprincipes van 'coderen en programmeren' onder de knie krijgen.
IndividuClassic I20-006 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-011 afgelopenICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-005 ICT-integratie in het eerste en tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-031 afgelopenSpellenarchief - Spellen, daar kan je op (mee) bouwen!
Inzichten rond ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
IndividuKomenleren I20-069
Nieuw
Not all classrooms have four walls!
Wat is een buitenschool ? Hoe begin je eraan? We bekijken het gehele gebeuren van de buitenschool De Buitenkans. Van idee tot volledig dossier
IndividuClassic I20-045 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
IndividuClassic I20-068 De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op lager en secundair onderwijs
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I20-067
Nieuw
De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op het kleuteronderwijs
Een driedaagse opleiding specifiek voor leraren kleuteronderwijs
IndividuKomenleren I20-019 Twee leraren voor de klas!
Komen leren in Ten Parke Torhout
IndividuClassic I20-037 Spellenarchief - Memoriseren kan je leren… met spellen
Het werkgeheugen trainen bij kleuters
IndividuClassic I20-065 afgelopeniPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)
IndividuClassic I20-028 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse
IndividuClassic I20-047 afgelopenMuzisch ontwerpatelier
Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen
IndividuClassic I20-046 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas
IndividuClassic I20-044 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
IndividuKomenleren I20-052 De praktijk van Zin in leren, zin in Leven!
Komen leren in Leefschool Akkerwinde Nieuwmunster (Zuienkerke)
IndividuKomenleren I20-014 afgelopenZelfstandig en gedifferentieerd, zo leren wij in de klas van juf Els
Eerste graad BaO
IndividuKomenleren I20-033 Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas
Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag?
TeamClassic T20-071 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor
TeamClassic T20-072 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal
TeamClassic T20-075 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
TeamClassic T20-085 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
TeamClassic T20-086 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten
TeamClassic T20-087 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
TeamClassic T20-088 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?
TeamClassic T20-092 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten
TeamClassic T20-093 SUPERdiversiteit in de klas, een eerste verkenning
Werken met gelijkenissen en verschillen werkt interculturaliserend in plaats van radicaliserend
TeamClassic T20-095 Universal Design for Learning (UDL)
“One size fits all” bestaat niet!
TeamClassic T20-096 HELP! EHBO in klas- en schoolcontext
Eerste hulp in de klas, op de speelplaats, in de refter of op (meerdaagse) uitstap
TeamClassic T20-097 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven
TeamClassic T20-098 Under pressure
Sta sterker onder druk!
TeamClassic T20-100 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TeamClassic T20-101 Van kotsbeu naar helemaal zen
Al dansend tot rust komen in jezelf!
TeamClassic T20-067 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!
TeamClassic T20-069 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging
TeamClassic T20-050 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
TeamClassic T20-012 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren
TeamClassic T20-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
Over de basisprincipes van Kagans Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T20-022 Klas-anders
Tientallen mogelijkheden om met geluiden en muziek te werken in de klas
TeamClassic T20-023
Nieuw
Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele
TeamClassic T20-041 Samen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen
TeamClassic T20-046 Clicksafe: kinderen, jongeren, sociale media en relaties
Hoe veilig internetten met de pedagogische tools van Child Focus
TeamClassic T20-047 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit
TeamDemoplus T20-048 Spelenderwijs leren argumenteren en debatteren in de klas
Kritisch denken, argumenteren, filosoferen, debatteren en betogen
TeamLeerlabo T20-219
Nieuw
STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan
TeamClassic T20-223
Nieuw
“Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid
TeamClassic T20-231
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
TeamClassic T20-242
Nieuw
Bricolage
Meer dan schudpotjes alleen
TeamClassic T20-243
Nieuw
Flessen, potten en buizen
Een zoektocht naar melodie
TeamDemoplus T20-244
Nieuw
Flessen, potten en buizen
Een zoektocht naar melodie
TeamClassic T20-186 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen
TeamClassic T20-169 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
TeamClassic T20-266 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
TeamClassic T20-308
Nieuw
Coaching als didactische werkvorm om eigenaarschap voor leer- en leefkracht bij leerlingen te vergroten (voor Zill en andere leerplannen)
Praktische tools en direct bruikbare materialen
IndividuClassic I20-039 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
IndividuClassic I20-102
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
IndividuClassic I20-059
Nieuw
Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij de leerlingen
IndividuClassic I20-027
Nieuw
afgelopen“Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid
IndividuClassic I20-051
Nieuw
afgelopenSchrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier
IndividuKomenleren I20-002 Komen leren in VBS De Klimtoren. Een schooleigen visie gebruiken als kracht om aan kwaliteitsontwikkeling te doen
Praktijkverhaal over de werking met sterke kinderen
IndividuClassic I20-023 afgelopenSpeels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek
TeamClassic T20-001 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk
TeamClassic T20-082 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
TeamClassic T20-089 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband
TeamClassic T20-091 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters
TeamClassic T20-033 Spring eens in mijn vleugeltjes
Een actieve doe-sessie over poëzie in de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar
TeamClassic T20-034 Want de bomen hadden benen
Kleuters (3e kleuterklas) en leerlingen 1e en 2e leerjaar poëtisch (kunst)gevoelig(er) maken
TeamClassic T20-225
Nieuw
“Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst
TeamClassic T20-227
Nieuw
“Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen
TeamClassic T20-230
Nieuw
“Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen
TeamClassic T20-240
Nieuw
Bollen en strepen
Beeldende kunst omzetten in muziek
TeamDemoplus T20-241
Nieuw
Bollen en strepen - Demo plus
Beeldende kunst omzetten in muziek
TeamClassic T20-280 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen
TeamClassic T20-302
Nieuw
Kan een konijn aan wetenschap doen?
Leren onderzoeken door te filosoferen
IndividuClassic I20-070 Coöperatief Leren voor gevorderden
IndividuClassic I20-066
Nieuw
Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat?
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden
IndividuClassic I20-058 afgelopenSporen van kolonisatie
Dekoloniseren start in de klas
IndividuClassic I20-050
Nieuw
Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele
TeamClassic T20-076 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?
TeamDemoplus T20-055 Weerbaarheid: "Ik sta zo sterk als een boom"
Ontdek hoe je met eenvoudige activiteiten kinderen kunt duidelijk maken wat weerbaarheid is
TeamClassic T20-057 Vitamineer jouw team!
Jezelf vitamineren = ook anderen dynamiseren
TeamClassic T20-059 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen
IndividuLeerlabo I20-071
Nieuw
STEM ja, maar hoe?
STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan
TeamClassic T20-044 'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’

FilterFilter wissen

Doelgroep

Niveau

 • Alle niveaus
  • Basisonderwijs (325)
   • gewoon basisonderwijs (190)
   • buitengewoon basisonderwijs (59)

Thema

 • 2018-2019 (2)
 • 2019-2020 (323)

Type nascholing

Leerformat