1040 nascholingen gevonden

Classic
Type & leerformat Code Titel van de nascholing
TeamClassic T19-106 Belevings-en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit
TeamClassic T19-109 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé
TeamClassic T19-110 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T19-111 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt
TeamClassic T19-112 Communiceren met ouders
Met ouders op hetzelfde spoor richting hetzelfde doel
TeamClassic T19-113 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T19-114 Theater in de klas, een les als een ander
TeamClassic T19-115
Nieuw
Teach like a champion - Elke kleuter kampioen?
TeamClassic T19-116
Nieuw
Teach like a champion - Elke leerling kampioen?
TeamClassic T19-096 Aan de slag met Sherborne bij kleuters
Het welbevinden in beweging zetten bij elk kind
TeamClassic T19-098
Nieuw
Gamification in het onderwijs!
Educatieve digitale games inzetten om leerdoelen te bereiken! Creëer een eigen game-leeractiviteit
TeamClassic T19-099 Grensoverschrijdend gedrag bij kleuters
Met een andere bril kijken naar kinderen…
TeamClassic T19-100 Roei pesten de school uit
gROEI naar een liefdevolle school…
TeamClassic T19-101 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven
Krullenbol schrijfritmiek
TeamClassic T19-102
Nieuw
Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen
Casussen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm
TeamClassic T19-103
Nieuw
Denk Wijs na over Media in je klas/school(beleid)!
Hedendaagse vragen? Hedendaagse antwoorden gevraagd! Smartphone in de klas? Internet gebruiken tijdens de speeltijd? Snapchat toelaten?
TeamClassic T19-104 Digitale oefeningen maken, leerpad ontwikkelen, toets afnemen etc. in Google Formulieren
Google Formulieren met directe feedback en automatische rapporten (en meer…!)!
TeamClassic T19-105
Nieuw
Verbindend samenwerken in functie van een inclusiever onderwijs via Communities of Practice
M-decreet: zorgcontinuüm fase 2 en 3
TeamClassic T19-117 Actieve werkvormen om te 'toveren' met kinderliteratuur
Literatuurateliers
TeamClassic T19-118 Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs
TeamClassic T19-119 Het slechtnieuwsgesprek met ouders
Met de scherven van gebroken verwachtingen werken aan een nieuwe toekomst
TeamClassic T19-120
Nieuw
Hoe blijf je langer mentaal én fysiek gezond? Door beweging natuurlijk!
Via beweging opnieuw verbinding maken met jezelf!
TeamClassic T19-121 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T19-123 Upcycling met allerlei afval
Beeldend werken met afgedankt materiaal
TeamClassic T19-124 Actualiteit in de klas: hoe ga je er mee aan de slag?
Tools om genuanceerde beelden en verhalen in de klas te brengen
TeamClassic T19-125 Outdoor teambuilding
Als team samen grenzen verleggen!
TeamClassic T19-126 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen
TeamClassic T19-127 Spelen met getallen in de kleuterklas
TeamClassic T19-128 Dompel je onder in een leven met armoede
Speel als team een inleefspel dat alle facetten van armoede belicht
TeamClassic T19-129 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren
TeamClassic T19-130 Leren expliciteren in de kleuterschool
Hoe we kleuters laten zien wat ze leren
TeamClassic T19-131 Hoogbegaafd? Dat merk je zó in de klas!
Signaleren van hoogbegaafde leerlingen: hoe herken je ze in je klas?
TeamClassic T19-132 Spring eens in mijn vleugeltjes
Een actieve doe-sessie over poëzie in de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar
TeamClassic T19-133 Samen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen
TeamClassic T19-134 Want de bomen hadden benen
Kleuters (3e kleuterklas) en leerlingen 1e en 2e leerjaar poëtisch (kunst)gevoelig(er) maken
TeamClassic T19-135 Ook sterke leerlingen uitdagen door te differentiëren met Bloom
TeamClassic T19-136 Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd
Hoe omgaan met leerlingen na trauma of in een rouwsituatie
TeamClassic T19-137 Universal Design for Learning (UDL)
“One size fits all” bestaat niet!
TeamClassic T19-138 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T19-139 Verlies en verdriet
Hoe ga ik daarmee om bij kinderen en jongeren?
TeamClassic T19-140 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie
TeamClassic T19-141 (De) dichter bij (de) poëzie(mobiel)
Taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T19-142 Spellenarchief - Buitengespeeld
Verfrissende spelideeën op de speelplaats – een koffer vol spellen
TeamClassic T19-144 Spellenarchief - Een jaar lang spelletjes
Gezelschapsspellen in de kleuterklas
TeamClassic T19-145 Spellenarchief - Taal in een doosje
Taalontwikkeling met spellen in de kleuterklas
TeamClassic T19-146 Hoogsensitieve kinderen in het onderwijs
Ontdek het talent en de meerwaarde voor het kind en jezelf
TeamClassic T19-147 Als een vis in het water: zo voel ik me als leraar!
Over zelfzorg en zelfcoaching als stresspreventie: de kracht van acht sleutels
TeamClassic T19-148 Weerstandsverlagende technieken in gesprekken met volwassenen
Inzicht in weerstanden bij volwassenen en communicatietips om ermee om te gaan
TeamClassic T19-086 Jongeren en nieuwe media
Een actuele stand van zaken
TeamClassic T19-087 Mediasucces in de les!
Een introductie in mediawijsheid
TeamClassic T19-088 Snel en objectief examineren
Basisprincipes van onder meer multiple choice, matchingvragen, invulvragen met giscorrectie en alternatieven
TeamClassic T19-089 Attitudes evalueren: van visie tot instrument
Een effectieve opvolging van leerlingengedrag op basis van een snelle en objectieve observatie
TeamClassic T19-090 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren
TeamClassic T19-091 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
TeamClassic T19-092 Zelfevaluatie
De leerling als evaluator
TeamClassic T19-094 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school
TeamClassic T19-095 Blended Learning: het verhaal van de 21ste eeuw
Het theoretische perspectief van Blended Learning met tal van gekoppelde good practices
TeamClassic T19-074 Groepswerk, afschaffen maar?
Van groepswerk naar samenwerkend leren
TeamClassic T19-075 Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)
TeamClassic T19-076 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik
TeamClassic T19-077 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven
TeamClassic T19-079 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement
TeamClassic T19-080 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek en leerstijlen
TeamClassic T19-082 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
TeamClassic T19-083 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'
TeamClassic T19-084 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging
TeamClassic T19-085 Cyberpesten
Wat is het en wat doe je eraan?
TeamClassic T19-033 Buiten spelen en/of leren?
Zet je klashoeken buiten
TeamClassic T19-034 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!
TeamClassic T19-035 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten
TeamClassic T19-036 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door gedifferentieerde instructie en verwerking
TeamClassic T19-037 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas
TeamClassic T19-038 Knapperdeknap!
Werken met kleuters in functie van meervoudige intelligentie
TeamClassic T19-039 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken
TeamClassic T19-040 Meervoudige Intelligentie voor heel de basisschool
Meervoudige intelligentie bijbrengen zowel voor kleuteronderwijs en lager onderwijs
TeamClassic T19-041
Nieuw
Comedyshow "Koffie & strafstudie"
De ideale afsluiter van jouw pedagogische studiedag
TeamClassic T19-042
Nieuw
Volg je dromen... en maak ze waar!
Een traject over dromen, drive, perspectief en passie in je job
TeamClassic T19-043
Nieuw
Anders kijken naar moeilijk gedrag
Moeilijk gedrag bij kinderen anders observeren, interpreteren en er anders, verbindend en herstelgericht, op reageren
TeamClassic T19-045
Nieuw
Spelen met prentenboeken
101 spelvormen om prentenboeken tot leven te brengen
TeamClassic T19-047
Nieuw
Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TeamClassic T19-048
Nieuw
Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
TeamClassic T19-049 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermverslaving op onze tieners
TeamClassic T19-050 Cannabis, the evil weed?
Cannabispreventie op school
TeamClassic T19-052 Liever en beter leren voor alle leerlingen in de klas
Een gedifferentieerde en activerende klasaanpak als middel om de leerkansen van alle leerlingen te verhogen
TeamClassic T19-053 Mevrouw, spelen we weer een spelletje?
Gamification en game-based leren als middel om de betrokkenheid te verhogen en met meer goesting te leren
TeamClassic T19-054 Samen sterker voor de klas
Co-teaching als antwoord op toenemende diversiteit in de klas én als middel om een krachtig lerend team te creëren
TeamClassic T19-055 Slim en teleurstellend?
Aanpak hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs
TeamClassic T19-056 De kunst van het coachen
Een interactieve ontdekkingstocht naar jezelf als coach
TeamClassic T19-057 Ontdek je potentieel!
De leercyclus van Korthagen in de praktijk
TeamClassic T19-058 Onthaal en secretariaat
Klantvriendelijk en professioneel blijven … ook in moeilijke omstandigheden
TeamClassic T19-059 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach
TeamClassic T19-060 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback
TeamClassic T19-061 De reflectieve leerkracht
Over leren van je ervaringen als professional
TeamClassic T19-062 De weg naar goede toetsvragen
TeamClassic T19-063 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur
TeamClassic T19-064 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?
TeamClassic T19-065 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
TeamClassic T19-066 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T19-067 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T19-068 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader
TeamClassic T19-069 Zet je evaluatie op punt
Over observatietechnieken, doelen en criteria
TeamClassic T19-070
Nieuw
Avontuurlijk tekenen
Leren tekenen op een speelse manier
TeamClassic T19-072
Nieuw
Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas
TeamClassic T19-073
Nieuw
Van kotsbeu naar helemaal zen
Kom tot rust in jezelf! Ga staan en blijf vooral staan voor wie jij bent!
TeamClassic T19-149 De kracht van enthousiasme
Hoe je enthousiasme als leerkracht behouden en vergroten anno 2018?
TeamClassic T19-150 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
TeamClassic T19-151 Professionaliseringsbeleid in kaart gebracht
Het gebruik van de Eekhout Academy Pro-planner
TeamClassic T19-152 Ik stres, jij strest, wij stressen… niet meer!
Preventie van stress
TeamClassic T19-153 HELP! EHBO in klas- en schoolcontext
Eerste hulp in de klas, op de speelplaats, in de refter of op (meerdaagse) uitstap.
TeamClassic T19-154 Clicksafe: kinderen, jongeren, sociale media en relaties
Hoe veilig internetten met de pedagogische tools van Child Focus
TeamClassic T19-155 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!
TeamClassic T19-156 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte
TeamClassic T19-157 Vitamineer jouw team!
Jezelf vitamineren = ook anderen dynamiseren
TeamClassic T19-158 Omgaan met ADHD, concentratie- en werkhoudingsproblemen
TeamClassic T19-160 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk
TeamClassic T19-161 Leerlingen motiveren … en gemotiveerd houden!
Basisinzichten om te ontdekken hoe je de motivatie van jongeren kunt beïnvloeden (met oefeningen en casebespreking)
TeamClassic T19-162 Leren omgaan met SUPERdiversiteit in de klas is SUPER
Werken met gelijkenissen en verschillen werkt interculturaliserend in plaats van radicaliserend
TeamClassic T19-163 Schoolmoeheid? Dat is pas vermoeiend!
Over alternatieven en evenwichten om de mogelijkheden op onderwijs van schoolmoeë leerlingen nog maximaal uit te proberen
TeamClassic T19-164 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband
TeamClassic T19-165 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad
TeamClassic T19-166 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters
TeamClassic T19-167 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten
TeamClassic T19-168 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen
TeamClassic T19-169 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T19-242 Sterke en hoogbegaafde leerlingen gewoon gelukkig in de klas
TeamClassic T19-246
Nieuw
"Wie het 'ROKje' past, trekke het aan!"
Interne kwaliteitszorg op school
TeamClassic T19-247 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken
TeamClassic T19-248 Activiteiten ontwerpen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
TeamClassic T19-250 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill
TeamClassic T19-251 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
TeamClassic T19-252 Kinderen coachen vanuit Zill
Coachingsrollen om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen
TeamClassic T19-253 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!
TeamClassic T19-255 Zelfstandig en actief aan de slag met contractwerk
TeamClassic T19-231 'Er zit een schat verborgen in jezelf', een project dat de school jarenlang kan boeien
Creatief, inventief en speels omgaan met waarden
TeamClassic T19-232 Muzisch dansen en bewegen
TeamClassic T19-233 Zet je EF-bril op!
Stimuleer executieve functies van jouw kleuters
TeamClassic T19-235 Kinderen leren conflicten hanteren
Conflicten tussen kinderen als aanknopingspunt om te werken aan sociale competentie
TeamClassic T19-236 Gedrag positief beïnvloeden
Samen met kinderen werken aan gedragsverbetering met de methode Kids’ skills
TeamClassic T19-237 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats
TeamClassic T19-240 De correcte buur van Robbe!
Gedrag en fouten van kinderen anders bekeken en hoe we vanuit begrip anders kunnen reageren
TeamClassic T19-256
Nieuw
Van label naar zorgvraag
TeamClassic T19-257 Evalueren in de kleuterklas
TeamClassic T19-258 Onthaal centraal
TeamClassic T19-260 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
TeamClassic T19-261 Om een hoekje leren kijken
Kinderen benaderen met respect voor de context waaruit ze komen
TeamClassic T19-262
Nieuw
Differentiatie in evaluatie
Moet de lat voor iedereen even hoog liggen?
TeamClassic T19-263 Evalueren en groeigericht rapporteren
TeamClassic T19-264 Energy is contagious
Een andere kijk op groepsdynamieken in de klas
TeamClassic T19-266 Is iedereen nog mee?
Interactieve werkvormen in het basisonderwijs
TeamClassic T19-267 Muzische fundament: visie en ingrediënten
Krijg inzicht in visie, procesgericht werken en het concept van een activiteit
TeamClassic T19-268 Muzisch ontwerpen: sterke opdrachten en opbouw activiteit
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw
TeamClassic T19-269 Muzisch verdiepen: beschouwen, samenhang en integratie
Zoom dieper in als muzisch ontwerper
TeamClassic T19-270 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart
TeamClassic T19-271 Oordeel in je voordeel! Eerlijke contacten, voedende relaties
Geweldloze Communicatie in de (school)praktijk
TeamClassic T19-272 Kies je oren
Hoor jij wat niet gezegd wordt?
TeamClassic T19-273 Nieuwe mappen AVI en DMT 2017: wat verandert er voor mijn klas en onze school?
Stap voor stap doorheen de vernieuwde AVI-procedure en de vernieuwde mappen AVI en DMT 2017
TeamClassic T19-274 Co-teachen
TeamClassic T19-275
Nieuw
Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?
TeamClassic T19-276
Nieuw
Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
TeamClassic T19-277
Nieuw
De kracht van Vlaamse verbeeldingsliteratuur in de strijd tegen het afnemende taal- en leesniveau van jongeren
Fantasy, dystopie, scifi en andere aanverwante genres
TeamClassic T19-278
Nieuw
QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
TeamClassic T19-279
Nieuw
QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
TeamClassic T19-280
Nieuw
QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
TeamClassic T19-281
Nieuw
QuickWin4Schools 4: projectaanpak voor veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
TeamClassic T19-289
Nieuw
Oscar schrijft!
Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
TeamClassic T19-291 Geen BC, ik doe mee!
TeamClassic T19-292 'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
TeamClassic T19-293 Kinderen en jongeren in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
TeamClassic T19-294 Zelfverwonding bij jongeren
Hoe kunnen we er op school mee omgaan?
TeamClassic T19-221 Meer dan woorden!
Coachende gesprekken met leerlingen en/of ouders
TeamClassic T19-222 Gedragsproblemen op school
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
TeamClassic T19-223 De grenzen van je draagkracht
Leer ze kennen en laat ze kennen
TeamClassic T19-224 De leerkracht als partner van ouders
Efficiënter omgaan met ouders en hen beter betrekken bij het schoolgebeuren
TeamClassic T19-225 Spelen met kinderboeken
101 spelvormen om kinderboeken tot leven te brengen
TeamClassic T19-226 Cyberpesten
Een vorm van misbruik van ICT
TeamClassic T19-228 Growth mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)?
TeamClassic T19-230 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvatten met maximale impact
TeamClassic T19-211 Een positief klasklimaat, het hele jaar door!
Hoe je relaties tussen leerlingen kunt beïnvloeden zodat iedereen zich goed voelt in de klas
TeamClassic T19-213 Haal de lont uit het kruitvat!
Effectief reageren op agressief gedrag van leerlingen
TeamClassic T19-214 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden
TeamClassic T19-215 Als anderen over je grens gaan ...
Werken aan je eigen weerbaarheid
TeamClassic T19-216 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!
TeamClassic T19-217 Moet er dan geen straf volgen?!
Kritisch nadenken over een teamvisie en -aanpak van gedragsverandering bij kinderen
TeamClassic T19-218 Verlichte gedichten en amuzementen
Omgaan met poëzie en muzische momenten met taal
TeamClassic T19-219 Stop dat pesten!
Op weg naar een integrale aanpak van pesten op school
TeamClassic T19-220 Pesten ...
Over kwetsen en gekwetst worden
TeamClassic T19-170 Stem je stem!
Handleiding voor een efficiënt stemgebruik door leraren
TeamClassic T19-171 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
TeamClassic T19-172 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten
TeamClassic T19-173 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit
TeamClassic T19-174 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
TeamClassic T19-177 Teambuilding: rijkdom in diversiteit
Verschillende invalshoeken in een team dragen bij tot een positieve dynamiek
TeamClassic T19-178 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
TeamClassic T19-179 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen
TeamClassic T19-180 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?
TeamClassic T19-181 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten
TeamClassic T19-182 Omgaan met buiten-gewoon gedrag
Hoe beter reageren op ‘scherpe’ karaktertjes
TeamClassic T19-183 Omgaan met té mondige kinderen en leerlingen
Kinderen hebben geleerd om mondig te zijn, nu nog leren wanneer wel en wanneer niet ...
TeamClassic T19-184 TeamActivatie!
Oefenen in overleggen, beslissingen nemen, keuze activeren, evalueren
TeamClassic T19-185 TeamSpirit
‘Langer werken’ en welbevinden
TeamClassic T19-186 Spellenarchief - Enkel samen!
Een verkwikkende kijk op teambuilding
TeamClassic T19-187 Leerlingen motiveren door zelf gemotiveerd te zijn
7 tips en concrete oefeningen om leerlingen (en jezelf!) te motiveren
TeamClassic T19-188 Under pressure
Sterker staan onder druk!
TeamClassic T19-189 Evalueren: de brug tussen onderwijzen en leren
Een krachtige invulling van permanent evalueren
TeamClassic T19-190 Flaneren in Cyberspace
Over ons internetgedrag en jongerencultuur
TeamClassic T19-191 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen
TeamClassic T19-192 Een jaartje springen en daarmee is de kous af?
Versnellen van hoogbegaafde leerlingen, doe je er goed aan of niet?
TeamClassic T19-193 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel
TeamClassic T19-194 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging
TeamClassic T19-195 Hélp! Hoe moet ik differentiëren bij hoogbegaafde leerlingen?
Compacten en verrijken voor hoogbegaafde leerlingen, hoe begin je daar aan?
TeamClassic T19-196 Hoogbegaafde leerlingen, wat als ze niet durven falen?
Mindset, of hoe je onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen preventief kan tegengaan in je eigen klas
TeamClassic T19-197 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging
TeamClassic T19-198 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen
TeamClassic T19-199 Samen sterker in gezag!
De mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
TeamClassic T19-200 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten
TeamClassic T19-201 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren
TeamClassic T19-202 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor
TeamClassic T19-203 Positief gedrag van leerlingen = TEAMWORK!
Traject
TeamClassic T19-204 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
TeamClassic T19-205 Votingsystems: laat elke leerling mee participeren in de les!
Verhoog de interactiviteit van je les & laat elke leerling (anoniem) deelnemen!
TeamClassic T19-206 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal
TeamClassic T19-207 Flipping the classroom
Les in de klas en thuiswerk handig omgewisseld
TeamClassic T19-208 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek
TeamClassic T19-209 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?
TeamClassic T19-210 Een ‘sanctie’beleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
TeamClassic T19-023 Ik leer... Wil jij me coachen?
Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind.
TeamClassic T19-024 UDL … hét antwoord op diversiteit in de klas
UDL: van theorie naar praktijk
TeamClassic T19-025
Nieuw
Spellenarchief - Differentiatie met spellen
TeamClassic T19-026 Hoe meer problemen, hoe liever!
Groei en verandering realiseren door problemen als kansen te zien
TeamClassic T19-027
Nieuw
Spellenarchief - Oefenen van emotionele en sociale vaardigheden aan de hand van spellen
TeamClassic T19-028 Help! Een anderstalige nieuwkomer in mijn klas!?
TeamClassic T19-029 Coöperatief leren in de kleuterklas
Over de basisprincipes van Kagans Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T19-030
Nieuw
Klikken doet kicken - Vlucht naar Avatar
TeamClassic T19-031 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school
TeamClassic T19-032
Nieuw
Klikken doet kicken - Project over schermmisbruik
TeamClassic T19-012
Nieuw
Differentiëren met ICT-tools op iPad
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
TeamClassic T19-013
Nieuw
Differentiëren met ICT-tools op PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
TeamClassic T19-014
Nieuw
De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject (HIT)
TeamClassic T19-015 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren
TeamClassic T19-017 De muziekovergoten kleuterklas
Liedjes zingen en zelf muziek ontwerpen en spelen
TeamClassic T19-018 Frisse liedjes voor de kleuterklas
Kennis maken met liedjes uit Confetti (die Keure). Zingen en mogelijkheden ontdekken
TeamClassic T19-019 Klas-anders
Tientallen mogelijkheden om met geluiden en muziek te werken in de klas
TeamClassic T19-020 Dans: het kneusje van de zalm
Dansen vanuit de methodiek dansexpressie: hoe werkt het in de praktijk?
TeamClassic T19-021 Samen sterk!
Hoe kunnen beginnende leerkrachten ondersteund worden in het realiseren van binnenklasdifferentiatie?
TeamClassic T19-022 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken
IndividuClassic I20-045 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
IndividuClassic I20-046 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas
IndividuClassic I20-044 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
IndividuClassic I20-043 Spellenarchief - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs
IndividuClassic I20-042 Spellenarchief - Sociaal en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten
IndividuClassic I20-041 Spellenarchief - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters
IndividuClassic I20-040 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
IndividuClassic I20-039 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
IndividuClassic I20-037 Spellenarchief - Memoriseren kan je leren… met spellen
Het werkgeheugen trainen bij kleuters
IndividuClassic I20-036 Spellenarchief - Taal in een doosje (lager)
Taalvaardigheid trainen bij lagereschoolkinderen
IndividuClassic I20-066
Nieuw
Weten wat je leest … hoe leer je een kind dat?
Begrijpend lezen vanaf het niveau vierde klas tot in het detail bekeken met het accent op het remediëren van moeilijkheden
IndividuClassic I20-063
Nieuw
Over kunnen, willen en aankunnen
Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de leerling met moeilijk gedrag
IndividuClassic I20-064
Nieuw
Een leerling met autisme in de klas: hoe pak ik het aan?
Een introductie in het passend begeleiden
IndividuClassic I20-057
Nieuw
Hoe help je boze kinderen?
Oplossingsgericht omgaan met boosheid bij kinderen van de basisschool
IndividuClassic I20-025
Nieuw
Rouwen … zwijg me niet dood!
IndividuClassic I20-062
Nieuw
Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?
IndividuClassic I20-061
Nieuw
Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar een toetssteen voor sterk onderwijs in de klas
IndividuClassic I20-050
Nieuw
Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele
IndividuClassic I20-068 De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op het lager onderwijs
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I20-035 Spellenarchief - Sociale vaardigheden bij lagere schoolkinderen
Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden in kleine groepen of individueel
IndividuClassic I20-034 Spellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
IndividuClassic I20-032 Spellenarchief - Huiswerkbegeleiding met spellen
IndividuClassic I20-031 Spellenarchief - Spellen, daar kan je op (mee) bouwen!
Inzichten rond ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
IndividuClassic I20-030 Spellenarchief - Brein onder controle!
Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
IndividuClassic I20-059 Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij de leerlingen
IndividuClassic I20-056 QuickWin4Schools: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
IndividuClassic I20-053 Maak zelf een dynamisch filmpje waarop je trots kan zijn!
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I20-023 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek
IndividuClassic I20-049 Groeigericht breed evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!
IndividuClassic I19-067
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Spellen en STEM: een speelse combinatie (kleuter)
De beste STEM-spellen voor kleuters
IndividuClassic I19-130
Nieuw
afgelopenGebruik OneNote om samenwerken te faciliteren, portfolio op te volgen, projectontwikkeling efficiënt te maken
IndividuClassic I19-131
Nieuw
afgelopenDigitale tools in de lessen plastische opvoeding
IndividuClassic I19-132
Nieuw
afgelopenMedia en beeldcultuur in de les plastische opvoeding
IndividuClassic I19-052 afgelopenActief aan de slag binnen het muzische domein Beeld
Een doe-workshop met een creatief alternatief voor de klaspraktijk
IndividuClassic I19-100
Nieuw
afgelopenTussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs
Hoe concreet aan de slag met actieve toepassingen voor Latijn en Oudgrieks die tekstbegrip bevorderen
IndividuClassic I19-021 afgelopenLeer de vele (technische) kneepjes van je iPad kennen
Hoe projecteer je je iPadscherm, hoe werk je in de cloud en nog véél meer handige tips
IndividuClassic I19-077
Nieuw
afgelopenProjecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
IndividuClassic I19-068
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Differentiatie met spellen
IndividuClassic I19-128
Nieuw
afgelopenEHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs
Tips en tricks voor het uitbouwen van een ondernemend leermilieu in het secundair onderwijs
IndividuClassic I19-125
Nieuw
afgelopenDe directeur als provocatief coach
Ontdek de wondere wereld van het provocatief coachen met een cocktail van warmte, humor en uitdaging
IndividuClassic I19-120
Nieuw
afgelopenCoöperatief Leren voor gevorderden
IndividuClassic I20-065 iPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)
IndividuClassic I20-022 Help! Een moeilijke klasgroep!
IndividuClassic I20-028 Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse
IndividuClassic I20-060
Nieuw
STEM4MATH in de basisschool
Geïntegreerd STEM-onderwijs met uitgesproken aandacht voor wiskunde
IndividuClassic I20-070 Coöperatief Leren voor gevorderden
IndividuClassic I20-076 Hoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? - gratis infosessie
Experience learning in an international context
IndividuClassic I20-051
Nieuw
Schrijf met heel je lijf!
Leren schrijven wordt een plezier
IndividuClassic I19-081
Nieuw
afgelopenProbleemoplossend denken in de klas zowel plugged als unplugged
Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij de leerlingen
IndividuClassic I20-011 ICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-005 ICT-integratie in het eerste en tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-070
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Buitengespeeld
De allernieuwste en leukste buitenspellen
IndividuClassic I20-081
Nieuw
Studiebezoek in Libellenschool Pelt
IndividuClassic I20-080
Nieuw
Het verhaal van … in scène gezet!
Terugspeeltheater inzetten bij kinderen en jongeren om op een andere manier met hun verhaal aan de slag te gaan
IndividuClassic I20-079
Nieuw
Word een kanjer met de kanjertraining!
De kanjertraining, een methode waarbij men via drama werkt rond pestproblematieken
IndividuClassic I20-024
Nieuw
Woordenschatontwikkeling stimuleren in de kleuterklas
Bewust omgaan met taal in je klaspraktijk
IndividuClassic I19-134
Nieuw
afgelopenMet low-tech materiaal high-tech resultaten bekomen. Aan de slag met de Hacking STEM projecten van Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/telegraph.aspx
IndividuClassic I20-092
Nieuw
Serious Urban Game® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
IndividuClassic I20-074
Nieuw
Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
IndividuClassic I20-073
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality en virtual reality
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
IndividuClassic I20-072
Nieuw
Laat elke leerling mee participeren in de les
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen
IndividuClassic I20-067
Nieuw
De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op het kleuteronderwijs
Een driedaagse opleiding specifiek voor leraren kleuteronderwijs
IndividuClassic I19-119
Nieuw
Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - driedaagse opleiding
IndividuClassic I19-133
Nieuw
afgelopenBeeldend betekenis geven
Aan de slag met het nieuwe leerplan beeld
IndividuClassic I20-091
Nieuw
Pun Fun
Britse taalhumor in de Engelse les
IndividuClassic I20-090
Nieuw
Een aantrekkelijke digitale les wiskunde uitwerken (tweede graad)
Welke tools heb je om dit te realiseren?
IndividuClassic I20-058
Nieuw
Sporen van kolonisatie
Dekoloniseren start in de klas
IndividuClassic I20-027
Nieuw
“Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid
IndividuClassic I20-055
Nieuw
Meta-leren en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
IndividuClassic I20-029
Nieuw
Growth Mindset: focus op proces en groei!
Hoe haal je het beste uit elke leerling … en jezelf?
IndividuClassic I20-038
Nieuw
Oscar schrijft!
Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
IndividuClassic I20-021
Nieuw
Hoe dat gaat met het klimaat
Anders denken over en kijken naar een actueel thema
IndividuClassic I20-048
Nieuw
Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen
IndividuClassic I20-047
Nieuw
Muzisch ontwerpatelier
Een inspirerende muzische werkplaats om te verzinnen en uit te wisselen
IndividuClassic I19-092 afgelopenSamen sterker voor de klas
Co-teaching als antwoord op toenemende diversiteit in de klas én als middel om een krachtig lerend team te creëren
IndividuClassic I20-089
Nieuw
Aan de slag met de TI-Nspire CX II-T CAS handheld
Kennismaking met overtuigende voorbeelden (i.s.m. T3 Vlaanderen)
IndividuClassic I20-088
Nieuw
Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?
IndividuClassic I20-087 De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op secundair onderwijs
Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I20-075
Nieuw
Godsdienst beleven bij jonge kinderen: op stap met de Zill-bril
IndividuClassic I20-086
Nieuw
Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken
IndividuClassic I20-085 Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair
IndividuClassic I20-003 Lesmateriaal voor je digibord of touchscreen aanmaken met Prowise Presenter
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
IndividuClassic I20-008 Codekinderen - programmeren in de lagere school
Haalbare toepassingen voor leerkracht en leerling
IndividuClassic I20-012 Muzisch creatieve ICT- en media-prikkels
Creatief aan de slag met muzische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-010 ICT-integratie in de kleuterklas
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I20-026 Differentiëren met ICT-tools op iPad, PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
IndividuClassic I20-004 Maar één iPad in je klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Met één iPad toch een didactische meerwaarde aan je lessen toevoegen
IndividuClassic I20-007 Iedereen Scratch!
Ook als leerkracht de basisprincipes van 'coderen en programmeren' onder de knie krijgen.
IndividuClassic I20-006 ICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-045
Nieuw
afgelopenOp stap met godsdienst in de kleuterklas
De godsdiensthoek en klasruimte onder de loep
IndividuClassic I19-083
Nieuw
afgelopenMaak een dynamisch filmpje dat online scoort in vier stappen
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I19-109
Nieuw
afgelopenSTEM-projecten met Arduino IDE
Arduino UNO programmeren met Arduino IDE
IndividuClassic I19-043
Nieuw
afgelopenMuzische vorming evalueren
Een brede kijk op de muzische ontwikkeling
IndividuClassic I19-012 afgelopenIedereen Scratch!
Ook als leerkracht de basisprincipes van 'coderen en programmeren' onder de knie krijgen.
IndividuClassic I19-001 afgelopenICT-integratie in het vijfde en zesde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-019 afgelopenAan de slag met QR-codes
Snel websites, video's, eigen materiaal… oproepen op je tablet
IndividuClassic I19-006 afgelopenHet M-decreet, en nu? iPad als instrument voor een inclusieve klaspraktijk
Begeleid, remedieer en differentieer op maat met iPad(s) en passende apps
IndividuClassic I19-023 afgelopenBouw een (eenvoudige) website voor je klas, school, project... met Google Sites
Op een snelle wijze een website aanmaken met de nodige functionaliteiten
IndividuClassic I19-018 afgelopenPokémon Go achterna - Augmented reality
Mogelijkheden van AR voor jouw klas ontdekken
IndividuClassic I19-072
Nieuw
afgelopenHélp! Hoe moet ik differentiëren bij hoogbegaafde leerlingen?
Compacten en verrijken voor hoogbegaafde leerlingen, hoe begin je daar aan?
IndividuClassic I19-009 afgelopenJuf, mag ik op pad met de iPad?
Ontdek welke vernieuwende mogelijkheden een iPad biedt voor de kleuterklas
IndividuClassic I19-073 afgelopenDifferentiëren in de kleuterklas … omdat elk kind anders is
Optimale kansen voor elk kind? Keep calm en differentieer!
IndividuClassic I19-115
Nieuw
afgelopenCoöperatief leren in de kleuterklas
De basisprincipes van het concept Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kaganstructuren
IndividuClassic I19-035 afgelopenCoöperatieve Leerstrategieën voor de lagere school
IndividuClassic I19-129
Nieuw
afgelopenCoöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - enkel eerste opleidingsdag
IndividuClassic I19-061 afgelopenVan perfectionist … naar perfect gelukkig!
Leer hoe je perfectionisme kan inzetten als kwaliteit, zonder dat het een last hoeft te zijn voor jezelf of je omgeving
IndividuClassic I19-038 afgelopenOnthaal centraal
Van proberen kan je leren! - deel 2
IndividuClassic I19-037 afgelopenStuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
Van proberen kan je leren! - deel 1
IndividuClassic I19-104 afgelopenSTEM - ontwerpend leren: van idee naar 3D-model
Engineeren met professionele 3D-tekensoftware
IndividuClassic I19-101 afgelopen3D-tekenen SOLID EDGE - basis
Van idee naar 3D model om vervolgens een correcte 2D productietekening te maken
IndividuClassic I19-010 afgelopenMaar één iPad in je klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Met één iPad toch een didactische meerwaarde aan je lessen toevoegen
IndividuClassic I19-062
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Sociale en emotionele vaardigheden trainen met spellen
IndividuClassic I19-108
Nieuw
afgelopenEen innovatieve aanpak voor de ontwikkeling van ondernemerschap voor leerlingen secundair onderwijs
Naar een duurzaam, innovatief ondernemersverhaal voor leerlingen
IndividuClassic I19-013 afgelopeniPad in de kleuterklas
Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s)
IndividuClassic I19-097
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
IndividuClassic I19-096
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
IndividuClassic I19-015 afgelopenCodekinderen - programmeren in de lagere school
Haalbare toepassingen voor leerkracht en leerling
IndividuClassic I19-107
Nieuw
afgelopenComputernetwerken voor niet-informatici
Een praktijkgerichte basisopleiding computernetwerken
IndividuClassic I19-090 afgelopenGrammatica creatief aanpakken en differentiëren
Hoe ga je creatief met grammatica aan de slag in de les Engels? Hoe kan je tegelijk creatief werken en differentiëren?
IndividuClassic I19-103
Nieuw
afgelopenElektropneumatica - basisopleiding
Lezen van een eenvoudig pneumatisch schema en deze vertalen in een werkende (elektro)pneumatische schakeling
IndividuClassic I19-114 afgelopen'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
IndividuClassic I19-085 afgelopenFeestelijke receptie ...
voor alle medewerkers van Eekhout Academy
IndividuClassic I19-064
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Spelend leren: de nieuwste kleuterspellen
IndividuClassic I19-076
Nieuw
afgelopenActiviteiten ontwerpen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
IndividuClassic I19-008 afgelopenLesmateriaal voor je digibord of touchscreen aanmaken met Prowise Presenter
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
IndividuClassic I19-075 afgelopenBrainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!
IndividuClassic I19-080 afgelopenEen zee van muzische werkvormen
IndividuClassic I19-003 afgelopenICT-integratie in het derde en vierde leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-014 afgelopenMuzisch creatieve ICT- en media-prikkels
Creatief aan de slag met muzische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-030 afgelopenHelp! Een moeilijke klasgroep!
TeamClassic T19-001 Coderen en programmeren op de basisschool - inspirerende mogelijkheden
Ontdekken welke toepassingen haalbaar zijn voor jouw klas en school
TeamClassic T19-002 ICT integreren in de kleuterklas
Praktische en bruikbare ICT-toepassingen ontdekken voor jouw klas
TeamClassic T19-003 ICT-integratie in de klas (per doelgroep)
Praktische en haalbare ICT-toepassingen voor jouw klas of niveau
TeamClassic T19-004 iPad(s) in de kleuterklas
Mogelijkheden en meerwaarde van iPad(s) in de kleuterklas
TeamClassic T19-005 iPads efficiënt inzetten in de klas: de leerkracht als beste app!
Mogelijkheden en meerwaarde van iPads in de lagere school
TeamClassic T19-006 Aan de slag met Google Drive (en Apps)
Mogelijkheden van Google
TeamClassic T19-008 Interactief lesgeven, evalueren en bijsturen met tablets
Op een hedendaagse, motiverende en activerende manier je leerlingen actief betrekken bij de les
TeamClassic T19-009 Maar één iPad in de klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Hoe geef ik met maar één iPad in mijn klas toch een didactische meerwaarde aan mijn lessen?
TeamClassic T19-010 Zet je digibord of touchscreen optimaal in
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
TeamClassic T19-011 ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas, niveau of vak
Een volledig Media- en ICT-programma op jouw wensen afgestemd
IndividuClassic I19-044
Nieuw
afgelopenWerken met het componentenschema bekeken door de ZILL-bril - DEEL 1
IndividuClassic I19-113 afgelopenSTEM-uitdagingen met Arduino
Arduino programmeren met Ardublock (basis)
IndividuClassic I19-121 afgelopenHoe kan ik mijn school via internationale activiteiten verder professionaliseren? (gratis infosessie)
Experience learning in an international context
IndividuClassic I19-123
Nieuw
afgelopenSerious Urban Game® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
IndividuClassic I19-046 afgelopenSpeels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
Schrijfritmiek
IndividuClassic I19-122 afgelopenStudienamiddag voor alle opvoeders
Herstelgericht handelen, zoveel meer dan omgaan met conflicten!
IndividuClassic I19-051
Nieuw
afgelopenMaak zelf een dynamisch filmpje voor je klasblog waarop je trots kan zijn!
Op een snelle manier met eigen filmpjes (smartphone/camera) een dynamische video maken
IndividuClassic I19-024 afgelopenEfficiënt en interactief vergaderen met ICT-tools
Optimaliseer jouw vergaderingen met hedendaagse ICT-toepassingen
IndividuClassic I19-022 afgelopenLeer de vele kneepjes van Google Drive (en Suite) kennen
De mogelijkheden van Google ten volle gebruiken
IndividuClassic I19-016 afgelopenVerrijk je lessen met (eigen) video's
Reik je leerlingen extra leer- en hulpmiddelen aan
IndividuClassic I19-065
Nieuw
afgelopenSpellenarchief - Spellen en STEM: een speelse combinatie
Een speels onderzoek naar spellen binnen het STEM-domein
IndividuClassic I19-007 afgelopeniPads efficiënt inzetten in de klas: de leerkracht als beste app!
Mogelijkheden en meerwaarde van iPad(s) in de klas ontdekken
IndividuClassic I19-048 afgelopenKinderen leren begrijpend lezen
Pak dit effectief aan in de klas en maak het verschil!
IndividuClassic I19-127 afgelopenWerken met het componentenschema bekeken door de ZILL-bril
IndividuClassic I19-102 afgelopen3D-tekenen SOLID EDGE - vervolmaking
Van idee naar 3D plaatwerk en samenstellen
IndividuClassic I19-066 afgelopenAls een vis in het water: zo voel ik me als leraar!
Wat ik zelf kan doen om beter voor mezelf te zorgen
IndividuClassic I19-002 afgelopenICT-integratie in de kleuterklas
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-117
Nieuw
afgelopenDe basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept en Kaganstructuren
Een driedaagse basisopleiding in het concept met Kagan Coöperatief leren
IndividuClassic I19-116
Nieuw
afgelopenBreinvriendelijk lesgeven
IndividuClassic I19-017 afgelopenUnplugged - De basisbeginselen van programmeren zonder computer
Je eerste stappen in het programmeren met kinderen
IndividuClassic I19-020 afgelopenOp digitale leerwandeling met iPad(s)
Interactieve wandelingen (met opdrachten) zelf maken
IndividuClassic I19-036
Nieuw
afgelopenGroeigericht evalueren en rapporteren: concreet, haalbaar en praktisch!
IndividuClassic I19-110
Nieuw
afgelopenMaak zelf apps voor smartphone of tablet
Kennismaking en ontwerp van eenvoudige apps met App Inventor, Thunkable en X.Thunkable
IndividuClassic I19-063
Nieuw
afgelopenSysteemdenken over het klimaat
Ondervind het belang van systeemdenken en maak kennis met werkvormen om systeemdenken toe te passen in de klas
IndividuClassic I19-086
Nieuw
afgelopenHet 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
IndividuClassic I19-027 afgelopenICT en prentenboeken
Digitale mogelijkheden om een prentenboek te verwerken in de kleuterklas
IndividuClassic I19-029 afgelopenActiverende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Actievere en effectievere klaswerking door gedifferentieerde instructie en verwerking
IndividuClassic I19-050
Nieuw
afgelopenHoe help je als leerkracht van de basisschool rekenzwakke kinderen grip krijgen op en omgaan met metend rekenen en meetkunde?
IndividuClassic I19-059 afgelopenMindful@school
IndividuClassic I19-004 afgelopenICT-integratie in het eerste en tweede leerjaar
Praktische ICT-toepassingen voor jouw klas
IndividuClassic I19-069
Nieuw
afgelopenOver kleine en grote vulkanen
Omgaan met gedragsproblemen in het onderwijs
IndividuClassic I19-060 afgelopenHet leerlingcontact inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren
IndividuClassic I19-099
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 4: projectaanpak voor veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
IndividuClassic I19-031 afgelopenSamen sterker in gezag!
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school
IndividuClassic I19-089
Nieuw
afgelopenTips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
IndividuClassic I19-011 afgelopenInspiratienamiddag ‘Coderen en programmeren in de basisschool'
Ontdek welke toepassingen haalbaar zijn voor jouw klas
IndividuClassic I19-095
Nieuw
afgelopenLet’s get digital!
How to use digital tools to motivate and activate pupils during the English lessons
IndividuClassic I19-025 afgelopenGeweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties
Introductietweedaagse
IndividuClassic I19-118
Nieuw
afgelopenSamen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen met Kaganstructuren
IndividuClassic I19-047 afgelopen‘Kaatje Klank’
Werken aan klankbewustzijn en articulatie in de kleuterklas
IndividuClassic I19-041 afgelopenBinnenklasdifferentiatie via driekleurenaanpak
Een organisatiemodel dat tijd, ruimte en rust in de klas biedt om zorgbreed te werken met aandacht voor de persoonsgebonden ontwikkeling van het kind (binnen het nieuwe leerplanconcept)
IndividuClassic I19-098
Nieuw
afgelopenQuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
IndividuClassic I19-112 afgelopenSTEM-uitdagingen met LEGO MINDSTORMS
STEM project, programmeren van “variabele trajectcontrole” met LEGO MINDSTORMS
IndividuClassic I19-071 afgelopenCyberpesten
Wat is het en hoe ga je ermee om?
IndividuClassic I19-039 afgelopenEvalueren in de kleuterklas
Van proberen kan je leren! - deel 3
IndividuClassic I19-126
Nieuw
afgelopenWerken met het componentenschema bekeken door de ZILL-bril - DEEL 2
IndividuClassic I19-111
Nieuw
afgelopenMaak zelf apps voor smartphone of tablet om elektronica aan te sturen
Aansturen van elektronica met App Inventor of Thunkable voor Android
IndividuClassic I20-102
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
IndividuClassic I20-101
Nieuw
Klasmanagement: actie of reactie?
Naar een kort, krachtig en gebruiksklaar kader voor goed klasmanagement
IndividuClassic I20-100
Nieuw
Klasmanagement: meer dan straffen en belonen
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
IndividuClassic I20-099
Nieuw
Zit toch (niet) stil!
Concentratiebevorderende werkvormen voor het secundair onderwijs - tips en tricks om je leerlingen wakker te houden tijdens een lange schooldag
IndividuClassic I20-094
Nieuw
Klaarstomen voor CLIL
Eendaagse allround vorming in CLIL
IndividuClassic I20-093
Nieuw
Evaluatie in CLIL
IndividuClassic I20-098
Nieuw
Poetry United
Poetry as a tool for language learning
WerkwinkelDagvan W19-001 'Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks schoolleven' referaat door Werner Bosman
WerkwinkelDagvan W19-002 ‘Getuigenis van leven’ door de zusters benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem
WerkwinkelDagvan W19-003 ‘Mindful geluk. Vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid’ referaat door Bénédicte Lemmelijn
WerkwinkelDagvan W19-004 Drama activiteiten met kleuters. Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
WerkwinkelDagvan W19-005 Bruine prinsesjes bestaan ook. Diversiteit in de boekenhoek
WerkwinkelDagvan W19-006 Muzisch en magnetisch: vernieuwende magneetspellen voor kleuters!
WerkwinkelDagvan W19-007 Ik en muziek? Een drama!
WerkwinkelDagvan W19-008 Onthaaltaal voor anderstalige kleuters
WerkwinkelDagvan W19-009 Vanuit een focus komen tot een belangstellingscentrum. BC water, wolken en wind vanuit Zill ontwerpen
WerkwinkelDagvan W19-010 Kijk eens anders naar het schoolfeest! Kleuters betrekken bij feestelijke gebeurtenissen
WerkwinkelDagvan W19-011 Toveren met Muziek: ‘Klankenbad’. Bewegen tot het klinkt en zingen tot het danst!
WerkwinkelDagvan W19-012 Schrijfdans en leerlijnen
WerkwinkelDagvan W19-013 Schrijfritmiek: speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
WerkwinkelDagvan W19-014 Rust en ontspanning door middel van kinderyoga. Werken aan een grondhouding van stilte en rust bij jezelf en bij de kinderen
WerkwinkelDagvan W19-015 Stap je mee? Trek je stoute schoenen aan en ga mee op LEEF-TOCHT rond godsdienst in de kleuterklas
WerkwinkelDagvan W19-016 Smaakmaker - Hoe maak je dynamische filmpjes met je smartphone? School- en klasactiviteiten op een verfrissende manier in beeld brengen
WerkwinkelDagvan W19-017 Geen BC, ik doe mee!
WerkwinkelDagvan W19-018 Herboren: Hier komt een nieuwe Belg
WerkwinkelDagvan W19-019 Hoe kan ik bij gevoelige thema’s constructief en cultuurbewust dialogeren met leerlingen en ouders? Drie dialoogtechnieken in drie kwartier!
WerkwinkelDagvan W19-020 Het verhaal van een multiculturele kleuterschool. Hoe kan je als school omgaan met diverse levensbeschouwingen en alle leerlingen en ouders evenveel betrekken in het schoolgebeuren?
WerkwinkelDagvan W19-021 Welke schatten ontdekken we door samen te vieren? Diversiteit en vieren met de verschillende levensbeschouwingen
WerkwinkelDagvan W19-022 Meten met draadloze sensoren via CAPSTONE en SPARKVUE
WerkwinkelDagvan W19-023 Kernfusie en de experimentele fusiereactor ITER in Cadarache
WerkwinkelDagvan W19-025 Metire ut scias. Welke leerlingentypes stoppen met Latijn en hoe kunnen we dat vermijden?
WerkwinkelDagvan W19-026 Varietas delectat. Verdiepende werksessie in aansluiting bij het plenumreferaat
WerkwinkelDagvan W19-027 Samen lezen in de klas. De positionele leesmethode in de praktijk
TeamClassic T20-264
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality & virtual reality (BaO)
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
TeamClassic T20-265
Nieuw
Activerend onderwijs: iedereen betrokken
TeamClassic T20-266 Spellenarchief - STEM! Creatief denken stimuleren met spellen!
Integratie van denk-spellen binnen het STEM-onderwijs
TeamClassic T20-267
Nieuw
EHBO&O: Eerste Hulp Bij Ondernemend Onderwijs
Tips en tricks voor het herkennen, begrijpen en uitbouwen van een ondernemend leermilieu binnen jouw eigen vak
TeamClassic T20-269
Nieuw
Groeigericht evalueren van competenties
Tips en tricks voor groeigericht evalueren van (transversale) competenties
TeamClassic T20-270 Spellenarchief - Spellen gebruiken om teamwork te bevorderen
Positief en krachtgericht werken met teams
TeamClassic T20-271 Spellenarchief - Taal in een doosje (kleuter)
Taalvaardigheid trainen bij kleuters
TeamClassic T20-272 Spellenarchief - Sociaal en emotionele vaardigheden trainen met spellen
Aan de slag met spellen bij jongeren en adolescenten
TeamClassic T20-273 Spellenarchief - Knap gespeeld!
Spellen voor snel lerende of hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs
TeamClassic T20-274 "Wie het 'ROKje' past, trekke het aan!"
Interne kwaliteitszorg op school
TeamClassic T20-275 Van label naar zorgvraag
TeamClassic T20-276 Differentiatie in evaluatie
Moet de lat voor iedereen even hoog liggen?
TeamClassic T20-277
Nieuw
Growth mindset: modulair aanbod
TeamClassic T20-278 Psychomotoriek, DE taal van het jonge kind
De maturiteit van kinderen op een andere manier bekeken
TeamClassic T20-279 Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T20-280 De leraar als coach
Focus op de oplossingen i.p.v. op de problemen
TeamClassic T20-281 Constructieve feedback in verbinding
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
TeamClassic T20-282 Jouw FOCUS of jouw leven!
Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld?
TeamClassic T20-283 Het 'keuzekompas'
Een antwoord op keuzestress
TeamClassic T20-284
Nieuw
Gebruik Bloom als verrijkingsmethode!
De theorie van de taxonomie van Bloom toegepast in de praktijk
TeamClassic T20-285
Nieuw
Leer differentiëren, over compacten en verrijken
Uitdagen, compacten en verrijken voor hoogbegaafde leerlingen, hoe begin je daar aan?
TeamClassic T20-286
Nieuw
Herken hoogbegaafdheid!
Welke types van hoogbegaafde leerlingen bestaan er? Hoe kun je ze herkennen?
TeamClassic T20-287
Nieuw
Op weg naar een groeimindset
Je leerlingen goed op weg helpen naar een groeimindset en leren hoe je onderpresteren kan vermijden
TeamClassic T20-288
Nieuw
Versnellen, doe je er goed aan of net niet?
Wil je voorbereid zijn op een eventuele versnelling van een leerling?
TeamClassic T20-289
Nieuw
Jouw team in beweging brengen
Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen
TeamClassic T20-290 Dans: het kneusje van de zalm
Dansen vanuit de methodiek dansexpressie: hoe werkt het in de praktijk?
TeamClassic T20-291
Nieuw
Verrijkingsklas - traject
TeamClassic T20-292
Nieuw
Kwaliteitsvolle animatie, een troef bij naschoolse opvang
Animatietechnieken en nog veel meer
TeamClassic T20-293
Nieuw
Game Based Learning. Serious Urban Games® in je klas: een kennismaking
Wat is een Serious Urban Game®, hoe verloopt de begeleiding hiervan en hoe kan ik dit in mijn context organiseren?
TeamClassic T20-295
Nieuw
Universal Design for Learning als middel om tot betere leerresultaten te komen
TeamClassic T20-297
Nieuw
Hoe je weer in je kracht komt
TeamClassic T20-299
Nieuw
Zorgbeleid - traject
TeamClassic T20-301
Nieuw
Broodje Beeld!
Een hapklare blik op hedendaags beeldonderwijs
TeamClassic T20-302
Nieuw
Kan een konijn aan wetenschap doen?
Leren onderzoeken door te filosoferen
TeamClassic T20-304
Nieuw
Brainstormen met kleuters: pure verrijking voor jouw BC en de taal van je kleuters!
Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden!
TeamClassic T20-306 Anders kijken naar moeilijk gedrag
Moeilijk gedrag bij kinderen anders observeren, interpreteren en er anders, verbindend en herstelgericht, op reageren
WerkwinkelDagvan W19-028 Geïntegreerde evaluatie in de klassieke talen
WerkwinkelDagvan W19-029 Dinsdag - Plenumreferaat: Naast verantwoording nu vooral ook ontwikkeling
WerkwinkelDagvan W19-030 Dinsdag - Beurt 1: Hoe werk maken van een geïnspireerd opvoedingsproject?
WerkwinkelDagvan W19-031 Dinsdag - Beurt 2: Hoe werk maken van een geïnspireerd opvoedingsproject?
WerkwinkelDagvan W19-032 Dinsdag - Beurt 1: Van IDP naar evaluatiebox: evalueren vanuit Zill
WerkwinkelDagvan W19-033 Dinsdag - Beurt 2: Van IDP naar evaluatiebox: evalueren vanuit Zill
WerkwinkelDagvan W19-034 Dinsdag - Beurt 1: Een klassenraad in het basisonderwijs: Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
WerkwinkelDagvan W19-035 Dinsdag - Beurt 2: Een klassenraad in het basisonderwijs: Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
WerkwinkelDagvan W19-036 Dinsdag - Beurt 1: WELL.BE, een nieuw instrument rond welzijn en psychosociale belasting van personeelsleden
WerkwinkelDagvan W19-038 Dinsdag - Beurt 1: Fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving: een noodzaak om onderwijskwaliteit te kunnen uitbouwen
WerkwinkelDagvan W19-040 Dinsdag - Beurt 1: Internationalisering = kwaliteitsontwikkeling
WerkwinkelDagvan W19-042 Dinsdag - Beurt 1: Zin in een doeltreffend professionaliseringsbeleid?
WerkwinkelDagvan W19-043 Dinsdag - Beurt 2: Zin in een doeltreffend professionaliseringsbeleid?
WerkwinkelDagvan W19-044 Dinsdag - Beurt 1: Krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
WerkwinkelDagvan W19-045 Dinsdag - Beurt 2: Krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
WerkwinkelDagvan W19-046 Dinsdag - Beurt 1: Doen we de juiste dingen goed en hoe weten we dat?
WerkwinkelDagvan W19-047 Dinsdag - Beurt 2: Doen we de juiste dingen goed en hoe weten we dat?
WerkwinkelDagvan W19-049 Dinsdag - Beurt 2: Een kostenbesparend beleid voor mijn school
WerkwinkelDagvan W19-050 Dinsdag - Beurt 1: Gegevens uit ‘mijn onderwijs’ inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
WerkwinkelDagvan W19-051 Dinsdag - Beurt 2: Gegevens uit ‘mijn onderwijs’ inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
WerkwinkelDagvan W19-127 Kan kunst de wereld redden?
WerkwinkelDagvan W19-128 Loopfietstraining bij kleuters. De perfecte start voor elke vaardige fietser!
WerkwinkelDagvan W19-130 Opbouw en varianten van trefbalspelen.
WerkwinkelDagvan W19-131 Dance & have fun!
WerkwinkelDagvan W19-132 Schrijfdans: de ontwikkelingslijn van grof naar fijn. Van schrijbelen tot schrijven
WerkwinkelDagvan W19-133 Waterveilig - watervaardig
WerkwinkelDagvan W19-134 Rugby voor allen op maat van je klas!
WerkwinkelDagvan W19-135 Bewegingsexpressie in de kleuterklas
WerkwinkelDagvan W19-136 Doelgericht spelvormen opbouwen. Hoe ga je aan de slag?
WerkwinkelDagvan W19-137 Minikrachtbal op school
WerkwinkelDagvan W19-117 Algoritmen aan het werk
WerkwinkelDagvan W19-118 Hoe en waar GeoGebra gebruiken in de eerste graad B?
WerkwinkelDagvan W19-119 Coöperatief Leren met Kagan structuren
WerkwinkelDagvan W19-120 Goochelen en wiskunde
WerkwinkelDagvan W19-121 Geogebrabestanden voor eerste en tweede graad
WerkwinkelDagvan W19-122 Inspirerende, activerende werkvormen, spelvormen en differentiatie in de B-stroom
WerkwinkelDagvan W19-123 Online oefeningen wiskunde: meer mogelijk dan je denkt!
WerkwinkelDagvan W19-124 Spelen met Fibonacci
WerkwinkelDagvan W19-125 Productie en logistiek
WerkwinkelDagvan W19-126 Duik in het actuele financiële landschap
WerkwinkelDagvan W19-138 Outdoor games ... wan, toe, trie, goo! Waar buitenspel en leerinhoud mekaar ontmoeten
WerkwinkelDagvan W19-139 Nieuwe Autoriteit: anders denken, anders handelen rond probleemgedrag
WerkwinkelDagvan W19-140 Nieuwe Autoriteit: hoe kleine acties een groot verschil kunnen maken.
WerkwinkelDagvan W19-141 School Wide Positive Behaviour Support: een positieve kijk op het gedrag van leerlingen
WerkwinkelDagvan W19-142 Positieve klasdynamiek: preventie van conflicten
WerkwinkelDagvan W19-143 Vanuit een crisis kansen creëren voor een beter klasgebeuren
WerkwinkelDagvan W19-144 Hoe moeilijk gedrag preventief en remediërend aanpakken met een bewuste speelplaatswerking? Speelplaatswerking in De Bosbes
WerkwinkelDagvan W19-145 Lastig gedrag? Denk het om! Anders kijken, anders denken, anders handelen
WerkwinkelDagvan W19-146 Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de kleuter met moeilijk gedrag. Over kunnen, willen en aankunnen
WerkwinkelDagvan W19-147 Basketbal spelend (leren) spelen op school
WerkwinkelDagvan W19-148 Combat fitness/kick aerobics
WerkwinkelDagvan W19-149 Basis Hip Hop
WerkwinkelDagvan W19-150 Floorball (unihockey)
WerkwinkelDagvan W19-151 Muurklimmen is meer dan “omhoog en ook weer omlaag”
WerkwinkelDagvan W19-152 De leerling als evaluator!
WerkwinkelDagvan W19-153 Bewegingsspelen in gym
WerkwinkelDagvan W19-154 #Gekraaktdooreigennaakt
WerkwinkelDagvan W19-155 Getuigenis en panelgesprek met schrijvers en acteurs en directie van de school van de acteurs - moderator: Karen De Wilde
WerkwinkelDagvan W19-156 Sexting op school
WerkwinkelDagvan W19-157 Eerste hulp bij sexting. Aanpak van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag online
WerkwinkelDagvan W19-158 Omgaan met sexting
WerkwinkelDagvan W19-159 Cyberpesten of digitaal pesten
WerkwinkelDagvan W19-160 Hoi! … Oei… Geachte… !? Verbindende, schriftelijke communicatie op school
WerkwinkelDagvan W19-161 Van onmacht naar een krachtig, gezamenlijk verzet
WerkwinkelDagvan W19-162 De nieuwe privacywetgeving (GDPR)
WerkwinkelDagvan W19-163 Weerbaarheid: ik, jij en de anderen
WerkwinkelDagvan W19-164 Jongeren in crisis, op zoek naar balans
WerkwinkelDagvan W19-165 Klant is koning? Gesprekken met ouders
WerkwinkelDagvan W19-166 Game Over
WerkwinkelDagvan W19-167 Sociale media richt schade aan! Hoe herstel je ze?
WerkwinkelDagvan W19-107 Geogebra: analyse voor de derde graad
WerkwinkelDagvan W19-108 Rekenen en wiskunde in het ziekenhuis
WerkwinkelDagvan W19-109 Grafen en toepassingen actief verkennen
WerkwinkelDagvan W19-110 Dynamische interactieve statistiek (i.s.m. T3 Vlaanderen)
WerkwinkelDagvan W19-111 Structureren, abstraheren en redeneren
WerkwinkelDagvan W19-112 Ontwikkeling van wiskundig denken gesitueerd binnen het nieuw leerplanconcept ZILL van het basisonderwijs
WerkwinkelDagvan W19-113 Een gedifferentieerde klasaanpak bij wiskunde
WerkwinkelDagvan W19-114 Wis- en waarachtig
WerkwinkelDagvan W19-115 Wiskunde en muziek: samen klinkt het goed!
WerkwinkelDagvan W19-116 Elke leerling uitdagen op zijn of haar niveau, hoe pak je dat aan?
WerkwinkelDagvan W19-096 Brainstormen met peuters, wat is haalbaar voor de allerkleinsten?
WerkwinkelDagvan W19-097 Spelend musiceren met peuters, op ontdekking met stem, klankmateriaal en instrumentarium
WerkwinkelDagvan W19-098 Wiskunde in actie: proeven om de klas te boeien
WerkwinkelDagvan W19-099 Differentiatie in wiskunde – ‘Quick and easy’
WerkwinkelDagvan W19-100 Evalueren om wiskunde te leren
WerkwinkelDagvan W19-101 Extremumproblemen met GeoGebra
WerkwinkelDagvan W19-102 GeoGebraTube: de aanmaak en het gebruik van een GeoGebraboek
WerkwinkelDagvan W19-103 Goochelen en wiskunde
WerkwinkelDagvan W19-104 De ontwikkeling van het functiebegrip in de tweede graad
WerkwinkelDagvan W19-105 Plaats voor meetkundige plaatsen
WerkwinkelDagvan W19-052 Dinsdag - Beurt 1: Enkel voor mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team)
WerkwinkelDagvan W19-053 Dinsdag - Beurt 2: Enkel voor mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team)
WerkwinkelDagvan W19-054 Woensdag - Onderwijs grand-cru: Zin in leren! Zin in leven! als spiegel voor onderwijskwaliteit
WerkwinkelDagvan W19-055 Woensdag - Visiegedreven organiseren in BuSO Sint Idesbald!
WerkwinkelDagvan W19-056 Woensdag - Evidence informed werken vanuit een Erasmus+ project: Linpilcare
WerkwinkelDagvan W19-057 Woensdag - Dynamisch innoveren!
WerkwinkelDagvan W19-058 Woensdag - “De leraar die de goede dingen doet, doet ertoe” - Onderwerp van inspirerende kwaliteitsbeelden
WerkwinkelDagvan W19-059 Woensdag - Personeelsbeleid/loopbaanbegeleiding/goed werkgeverschap als inzet voor kwaliteitsvol(ler) onderwijs
WerkwinkelDagvan W19-060 Woensdag - Een kwaliteitsvol zorgbeleid in mijn school opzetten
WerkwinkelDagvan W19-061 Woensdag - OK en kansen tot groeien naar een kwaliteitscultuur
WerkwinkelDagvan W19-062 Woensdag - Vakgroepen ondersteunen in hun kwaliteitszorg? OK!
WerkwinkelDagvan W19-063 Woensdag - Enkel voor mensen die ingeschreven zijn voor het traject Onderwijskwaliteit (Q team)
WerkwinkelDagvan W19-064 Dinsdag - Plenumreferaat: Naast verantwoording nu vooral ook ontwikkeling
WerkwinkelDagvan W19-065 Dinsdag - Beurt 1: Hoe werk maken van een geïnspireerd opvoedingsproject?
WerkwinkelDagvan W19-066 Dinsdag - Beurt 2: Hoe werk maken van een geïnspireerd opvoedingsproject?
WerkwinkelDagvan W19-067 Dinsdag - Beurt 1: Van IDP naar evaluatiebox: evalueren vanuit Zill
WerkwinkelDagvan W19-068 Dinsdag - Beurt 2: Van IDP naar evaluatiebox: evalueren vanuit Zill
WerkwinkelDagvan W19-069 Dinsdag - Beurt 1: Een klassenraad in het basisonderwijs: Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
WerkwinkelDagvan W19-070 Dinsdag - Beurt 2: Een klassenraad in het basisonderwijs: Samen beslissen over de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
WerkwinkelDagvan W19-071 Dinsdag - Beurt 1: WELL.BE, een nieuw instrument rond welzijn en psychosociale belasting van personeelsleden
WerkwinkelDagvan W19-073 Dinsdag - Beurt 1: Fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving: een noodzaak om onderwijskwaliteit te kunnen uitbouwen
WerkwinkelDagvan W19-075 Dinsdag - Beurt 1: Internationalisering = kwaliteitsontwikkeling
WerkwinkelDagvan W19-077 Dinsdag - Beurt 1: Zin in een doeltreffend professionaliseringsbeleid?
WerkwinkelDagvan W19-078 Dinsdag - Beurt 2: Zin in een doeltreffend professionaliseringsbeleid?
WerkwinkelDagvan W19-079 Dinsdag - Beurt 1: Krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
WerkwinkelDagvan W19-080 Dinsdag - Beurt 2: Krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
WerkwinkelDagvan W19-081 Dinsdag - Beurt 1: Doen we de juiste dingen goed en hoe weten we dat?
WerkwinkelDagvan W19-082 Dinsdag - Beurt 2: Doen we de juiste dingen goed en hoe weten we dat?
WerkwinkelDagvan W19-084 Dinsdag - Beurt 2: Een kostenbesparend beleid voor mijn school
WerkwinkelDagvan W19-085 Dinsdag - Beurt 1: Gegevens uit ‘mijn onderwijs’ inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
WerkwinkelDagvan W19-086 Dinsdag - Beurt 2: Gegevens uit ‘mijn onderwijs’ inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
WerkwinkelDagvan W19-087 Plenumreferaat: Naast verantwoording nu vooral ook ontwikkeling
WerkwinkelDagvan W19-088 Historisch redeneren over bronnen: hoe het historisch denken bevorderen via bronnengebruik?
WerkwinkelDagvan W19-089 Paleizen, tempels of culturele centra? De Minoïsche centrale gebouwen op Kreta
WerkwinkelDagvan W19-090 Brede zorg(en) voor de geschiedenisleerkracht? Een kijk op leerlingbegeleiding, feedback en remediëring, interactieve werkvormen en brede zorg (in het bijzonder ASS)
WerkwinkelDagvan W19-091 Uitmuntend! Het gebruik van munten in de klas
WerkwinkelDagvan W19-092 Vikings! And they mean business!
WerkwinkelDagvan W19-093 Vormen van co-teaching in de geschiedenisles
WerkwinkelDagvan W19-094 Je kind zindelijk krijgen. Dat doe je zo! De verschillende facetten van de zindelijkheidstraining belichten - Prof Alexandra Vermandel
WerkwinkelDagvan W19-095 Belevings- en ervaringsgericht spelen met peuters. Waarom de doos leuker is dan wat er in zit.
TeamClassic T20-254
Nieuw
Kindertekeningen lezen en begrijpen: een tipje van de sluier!
Gericht leren observeren, ontwikkelingsfasen van kindertekeningen, eerste stappen tot correct analyseren en interpreteren van tekeningen met een verhaal
TeamClassic T20-255 Spellenarchief - Elke dag een spel!
Bordspellen integreren in de klaspraktijk - tips & tricks
TeamClassic T20-256 Spellenarchief - Sociale vaardigheden bij lagere schoolkinderen
Oefenen van sociale en emotionele vaardigheden in kleine groepen of individueel
TeamClassic T20-257
Nieuw
Breed evalueren: wat?
Inleiding: naar een visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak
TeamClassic T20-258
Nieuw
Breed evalueren: hoe?
Verdieping: naar praktijkvoorbeelden van breed evalueren
TeamClassic T20-259
Nieuw
Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica
TeamClassic T20-260 Spellenarchief - Taal in een doosje (lager)
Taalvaardigheid trainen bij lagereschoolkinderen
TeamClassic T20-261
Nieuw
Klasmanagement: actie of reactie?
Naar een kort, krachtig en gebruiksklaar kader voor goed klasmanagement
TeamClassic T20-262
Nieuw
Zit toch (niet) stil!
Concentratiebevorderende werkvormen voor het secundair onderwijs - tips en tricks om je leerlingen wakker te houden tijdens een lange schooldag
TeamClassic T20-263 Spellenarchief - Memoriseren kan je leren… met spellen
Het werkgeheugen trainen bij kleuters
TeamClassic T20-245
Nieuw
Vertelseltjes
Muzikale maandagochtendverhalen
TeamClassic T20-246 Spellenarchief - Brein onder controle!
Spellen om executieve functies te versterken in het kleuter en lager onderwijs
TeamClassic T20-248
Nieuw
Werkplekleren met je leerlingen
TeamClassic T20-249
Nieuw
Op zoek naar een plek om te leven
Lesgeven over migratie en vluchten; werken aan een genuanceerde beeldvorming bij je leerlingen
TeamClassic T20-250
Nieuw
Hoogbegaafdheid: do’s and don’ts
Hoogbegaafden: ze zijn er! Maar wat doen we ermee?
TeamClassic T20-251 Spellenarchief - Spellen, daar kan je op (mee) bouwen!
Inzichten rond ruimtelijke oriëntatie bij kleuters
TeamClassic T20-252 Spellenarchief - Huiswerkbegeleiding met spellen
TeamClassic T20-253
Nieuw
Klasmanagement: meer dan straffen en belonen
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
TeamClassic T20-068 Jij, je team en verandering …
Teamgericht begeleiden van veranderingen en omgaan met weerstanden
TeamClassic T20-069 Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.
PRO: Preventie - Reactie - Opvolging
TeamClassic T20-070 Conflicten verergeren of ontmijnen?
Assertief en preventief omgaan met verbale conflicten
TeamClassic T20-071 Humor en improvisatie in de klas en op school
De pedagogisch-didactische meerwaarde van humor
TeamClassic T20-072 Met handen en voeten
Over de sprekende, geluidloze signalen van lichaamstaal
TeamClassic T20-073 Speelplaatsmanagement
De speelplaats als veilige en sociale oefenplek
TeamClassic T20-074 Sterke communicatie: meer dan woorden alleen …
Communicatiekapstokken voor opvoeders en ondersteunend personeel
TeamClassic T20-075 Een sanctiebeleid op school / op internaat?
Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
TeamClassic T20-076 Een leer- of ontwikkelingsstoornis komt vaak niet alleen
Wat houdt een leer- of ontwikkelingsstoornis juist in? Wat kunnen we als leerkracht doen?
TeamClassic T20-078 QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?
TeamClassic T20-058 De kloof tussen armoede en school overbruggen
Op zoek naar de juiste golflengte
TeamClassic T20-059 Vergaderen: minder (?), korter, beter!
Technieken voor efficiënt en effectief vergaderen
TeamClassic T20-060 Datagebruik inzetten om kwaliteitsontwikkeling te versterken
TeamClassic T20-061 Hoe meer problemen, hoe liever!
Groei en verandering realiseren door problemen als kansen te zien
TeamClassic T20-062 Interculturele communicatie
Een dubbele uitdaging
TeamClassic T20-063 Cyberpesten
Een vorm van misbruik van ICT
TeamClassic T20-064 De grenzen van je draagkracht
Leer ze kennen en laat ze kennen
TeamClassic T20-065 Gedragsproblemen op school
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
TeamClassic T20-066 Pesten ...
Over kwetsen en gekwetst worden
TeamClassic T20-067 Teamprovisatie
Ontspannende teambuilding via improvisatie!
TeamClassic T20-079 QuickWin4Schools 2: veranderaanpak is strategie, mensenwerk en loslaten!
Hoe zorgen we voor brede én gedragen veranderaanpak op school?
TeamClassic T20-080 QuickWin4Schools 3: zelfsturing als sleutelelement voor succesvol veranderen!
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!
TeamClassic T20-081 QuickWin4Schools 4: projectaanpak in veranderingsprocessen!
Hoe zorgen we voor sterke operationele aanpak van verschillende uitdagingen?
TeamClassic T20-082 Tips voor een denkende klas!
Leer kinderen/jongeren actief meedenken
TeamClassic T20-083 Hoi! Oei … Geachte!?
Verbindende, schriftelijke communicatie op school
TeamClassic T20-085 Ambras in de klas
Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
TeamClassic T20-086 Heb ik een conflict of heeft het conflict mij?
Beter omgaan met conflicten
TeamClassic T20-087 Help, mijn klas leeft!
Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
TeamClassic T20-088 Oudergesprekken: een uitdaging!
Wat speelt er zich af bij gesprekken met ouders?
TeamClassic T20-089 Ingetogen emoties in een oneindige knuffel
Poëzie-ateliers binnen of buiten klasverband
TeamClassic T20-090 Met zo weinig speeksel zo veel energie!
Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad
TeamClassic T20-091 Mijn vingers golven regenbogen: poëzie op school
Met de groep grasduinen en diepgang ontdekken in poëzie van grote en kleine meesters
TeamClassic T20-092 Woorden met weer-klank
Handig redigeren van gedichten
TeamClassic T20-093 SUPERdiversiteit in de klas, een eerste verkenning
Werken met gelijkenissen en verschillen werkt interculturaliserend in plaats van radicaliserend
TeamClassic T20-094 Leerlingen motiveren … en gemotiveerd houden!
Basisinzichten om te ontdekken hoe je de motivatie van jongeren kunt beïnvloeden (met oefeningen en casebespreking)
TeamClassic T20-095 Universal Design for Learning (UDL)
“One size fits all” bestaat niet!
TeamClassic T20-096 HELP! EHBO in klas- en schoolcontext
Eerste hulp in de klas, op de speelplaats, in de refter of op (meerdaagse) uitstap
TeamClassic T20-097 Gevalideerd geluk
Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven
TeamClassic T20-098 Under pressure
Sta sterker onder druk!
TeamClassic T20-099 Ook evalueren vraagt visie en beleid
Over het evaluatiebeleid van de leerkracht, de vakgroep, de school
TeamClassic T20-100 Verbindend samenwerken met ouders
Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TeamClassic T20-101 Van kotsbeu naar helemaal zen
Al dansend tot rust komen in jezelf!
TeamClassic T20-102 Zelfverwonding bij jongeren
Hoe kunnen we er op school mee omgaan?
TeamClassic T20-103 De kunst van het coachen
Een interactieve ontdekkingstocht naar jezelf als coach
TeamClassic T20-104 Ontdek je potentieel!
De leercyclus van Korthagen in de praktijk
TeamClassic T20-105 Onthaal en secretariaat
Klantvriendelijk en professioneel blijven … ook in moeilijke omstandigheden
TeamClassic T20-106 Coaching? Ja, natuurlijk!
Vragen en antwoorden over coaching en de leraar-coach
TeamClassic T20-107 Coachende feedback
De aanpak van groeigerichte feedback
TeamClassic T20-108 Interactieve werkvormen: ook iets voor jou?
TeamClassic T20-109 Taal in elke les!
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T20-049 Creatief denken
Wuk?! Out of the box?!
TeamClassic T20-050 Burn-out preventie
Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
TeamClassic T20-051 Geen gezaag, maar gezag ... zonder woorden
Respectvol leiding nemen
TeamClassic T20-052 Klant koning? Gesprekken met ouders
Respectvol wijzen op rechten ... en plichten
TeamClassic T20-053 Omgaan met buiten-gewoon gedrag
Hoe beter reageren op ‘scherpe’ karaktertjes
TeamClassic T20-054 Teambuilding: rijkdom in diversiteit
Verschillende invalshoeken in een team dragen bij tot een positieve dynamiek
TeamClassic T20-056 Omgaan met ADHD, concentratie- en werkhoudingsproblemen
TeamClassic T20-057 Vitamineer jouw team!
Jezelf vitamineren = ook anderen dynamiseren
TeamClassic T20-038 Communiceren met ouders
Met ouders op hetzelfde spoor richting hetzelfde doel
TeamClassic T20-039 Het slechtnieuwsgesprek met ouders
Met de scherven van gebroken verwachtingen werken aan een nieuwe toekomst
TeamClassic T20-040 Coöperatief Leren
Over de basisprincipes van Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T20-041 Samen sterk in vergaderen
Coöperatief vergaderen
TeamClassic T20-042 Verlies en verdriet
Hoe ga ik daarmee om bij kinderen en jongeren?
TeamClassic T20-043 Passie in en voor het onderwijs
Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren
TeamClassic T20-044 'Kids skills' en "Mission possible"
Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
TeamClassic T20-045 Kinderen en jongeren in scheidingssituaties en nieuw samengestelde gezinnen
TeamClassic T20-046 Clicksafe: kinderen, jongeren, sociale media en relaties
Hoe veilig internetten met de pedagogische tools van Child Focus
TeamClassic T20-047 Timemanagement
Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit
TeamClassic T19-301
Nieuw
Gevalideerd geluk
Niet gaan zweven, sterker staan
TeamClassic T19-307 Sterk lesgeven aan cognitief sterke jongeren
Hoe ga ik in mijn lessen om met cognitief sterke leerlingen? Concrete werkvormen voor leerkrachten in het secundair onderwijs
TeamClassic T19-310 Workshop poëzie voor leerlingen
Mijn vingers golven regenbogen
TeamClassic T19-311 Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele.
Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
TeamClassic T19-314
Nieuw
Coöperatief leren voor leraren wiskunde in het secundair - driedaagse opleiding
TeamClassic T19-318
Nieuw
Kan een konijn aan wetenschap doen?
Leren onderzoeken door te filosoferen
TeamClassic T20-001 Jong-leren
Voor een (nog) betere aanpak van het schoolwerk
TeamClassic T20-002 Coderen en programmeren op de basisschool - inspirerende mogelijkheden
Ontdekken welke toepassingen haalbaar zijn voor jouw klas en school
TeamClassic T20-003 Interactief lesgeven, evalueren en bijsturen met tablets
Op een hedendaagse, motiverende en activerende manier je leerlingen actief betrekken bij de les
TeamClassic T20-004 Maar één iPad in de klas? Toch verbluffende mogelijkheden!
Hoe geef ik met maar één iPad in mijn klas toch een didactische meerwaarde aan mijn lessen?
TeamClassic T20-005 iPads efficiënt inzetten in de klas: de leerkracht als beste app!
Mogelijkheden en meerwaarde van iPads in de lagere school
TeamClassic T20-006 iPad(s) in de kleuterklas
Mogelijkheden en meerwaarde van iPad(s) in de kleuterklas
TeamClassic T20-007 Differentiëren met ICT-tools op iPad, PC of Chromebook
Eenvoudige tools om te differentiëren bij de instructie, verwerking en evaluatie van de leerstof
TeamClassic T20-008 ICT-integratie in de klas (per doelgroep)
Praktische en haalbare ICT-toepassingen voor jouw klas of niveau
TeamClassic T20-009 Aan de slag met Google Drive (en Apps)
Mogelijkheden van Google
TeamClassic T20-010 Zet je digibord of touchscreen optimaal in
Haal alles uit je digibord of touchscreen door de kneepjes van jouw bordsoftware onder de knie te krijgen
TeamClassic T20-011 ICT-verzoekprogramma op maat van jouw school, klas, niveau of vak
Een volledig Media- en ICT-programma op jouw wensen afgestemd
TeamClassic T20-012 Outdoor education … of hoe je ook in openlucht intens kan leren
TeamClassic T20-013 Coöperatief leren in de kleuterklas
Over de basisprincipes van Kagans Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren
TeamClassic T20-014 Breed evalueren
Doelgerichter en bewuster omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school
TeamClassic T20-015 Buiten spelen / buiten leren!
Zet je klashoeken buiten
TeamClassic T20-016 De ‘kleuterclubjes’
Zorg voor kleuters, maar dan leuk!
TeamClassic T20-017 Energizers
Creëer een aangenaam leerklimaat in je klas d.m.v. opkikkers, tussendoortjes, sfeermakers, doe- en rustmomenten
TeamClassic T20-018 Joepie, we zitten in de kring!
Het kringgesprek als motor van de klas
TeamClassic T20-019 Knapperdeknap!
Werken met kleuters in functie van meervoudige intelligentie
TeamClassic T20-020 Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken
Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken
TeamClassic T20-021 Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven
Krullenbol schrijfritmiek
TeamClassic T20-022 Klas-anders
Tientallen mogelijkheden om met geluiden en muziek te werken in de klas
TeamClassic T20-023
Nieuw
Spelen met cajons, boomwhackers, kazoo, ukelele in de klas
Instrumentale update in de klas: van level 2000 ritmestokjes-handtrom naar level 2019 cajon-boomwhacker-ukelele
TeamClassic T20-024 Teamteaching als middel: schoolcultuur in beweging brengen
TeamClassic T20-026 IK + JIJ = WIJ! Socialer-Vaardiger
Geïntegreerd werken aan sociale vaardigheden in het basisonderwijs
TeamClassic T20-027 Activiteiten ontwikkelen vanuit Zill
De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit
TeamClassic T20-028 De Zill-uitdagingen
Visie en krachtlijnen van Zill eigen maken
TeamClassic T20-029 Werkvormen ontwerpen vanuit Zill
Didactische werkvormen ontwerpen en variëren in functie van Zill
TeamClassic T20-030 Muzisch fundament
Krijg inzicht in visie en ingrediënten van muzisch werken
TeamClassic T20-033 Spring eens in mijn vleugeltjes
Een actieve doe-sessie over poëzie in de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar
TeamClassic T20-034 Want de bomen hadden benen
Kleuters (3e kleuterklas) en leerlingen 1e en 2e leerjaar poëtisch (kunst)gevoelig(er) maken
TeamClassic T20-035 'Er zit een schat verborgen in jezelf', een project dat de school jarenlang kan boeien
Creatief, inventief, en speels omgaan met waarden
TeamClassic T20-036 Meer leesplezier op school
Eenvoudige handvatten met maximale impact
TeamClassic T20-037 Mindful@school
TeamClassic T20-110 Taalbewust beroepsonderwijs
Over taalontwikkelend lesgeven
TeamClassic T20-111 Tussen hamer en aambeeld
Over de positie van het middenkader
TeamClassic T20-112 Zet je evaluatie op punt
Over observatietechnieken, doelen en criteria
TeamClassic T20-113 Groepswerk, afschaffen maar?
Van groepswerk naar samenwerkend leren
TeamClassic T20-115 Binnenklasdifferentiatie! Praktisch en haalbaar organiseren!
TeamClassic T20-116 Zelfstandig en actief aan de slag met contractwerk
TeamClassic T20-117 Evalueren in de kleuterklas
TeamClassic T20-118 Onthaal centraal
TeamClassic T20-119 Stuur jij kleuters of sturen zij zichzelf?
TeamClassic T20-120 Belangrijke reizigersinfo ... !
Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven
TeamClassic T20-121 Evalueren en groeigericht rapporteren
TeamClassic T20-122 Is iedereen nog mee?
Interactieve werkvormen in het basisonderwijs
TeamClassic T20-123 Ik heb nog tijd genoeg ...
Pubers leren plannen (én uitvoeren)
TeamClassic T20-124 Klikken doet kicken (BaO)
Over schermmisbruik
TeamClassic T20-125 Ik weet het weer!
Over goed breinbeheer en geheugengebruik
TeamClassic T20-126 Met de V van verstrooid
Aandachtbevorderende didactiek
TeamClassic T20-127 Motivatie-inspiratie
Ideeën en tips van A over M tot Z
TeamClassic T20-128 Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
TeamClassic T20-129 Ze zijn wie ze zijn door hun puberbrein
De invloed van tabak, alcohol, drugs en schermen op onze tieners
TeamClassic T20-131 Grens en connectie
Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement
TeamClassic T20-204
Nieuw
Rouwen … zwijg me niet dood!
Vanuit mijn persoonlijke ervaring met rouwen en verlies, aandachtspunten en tips aanreiken om anderen te helpen om opnieuw een weg te vinden na een emotionele aardbeving
TeamClassic T20-205
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 1: 'denken' en executieve functies
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-206
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 2: metacognitie en dieptegesprekken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-207
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 3: zelfregulatie en zelfregulerend leren
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-208
Nieuw
Klavertje4 voor meta-leren en leven - Klaverblad 4: resilience (veerkracht), flexibiliteit en omdenken
Persoonsgebonden ontwikkeling ondersteunen vanuit metacognitie
TeamClassic T20-209
Nieuw
Hoe help je boze kinderen?
Oplossingsgericht omgaan met boosheid bij kinderen van de basisschool
TeamClassic T20-210 Oordeel in je voordeel! Eerlijke contacten, voedende relaties
Geweldloze Communicatie in de (school)praktijk
TeamClassic T20-211
Nieuw
Rust@School
Breng rust en harmonie in je klas
TeamClassic T20-212 Kies je oren
Hoor jij wat niet gezegd wordt?
TeamClassic T20-213
Nieuw
Superdiversiteit is super: The Black and White Formula
Exploratie van het concept superdiversiteit via oefeningen die je met je leerlingen kan doen
TeamClassic T20-193
Nieuw
Samen op ontdekking in de koffer vol gevoelens!
Socio-emotionele ontwikkeling stimuleren via prentenboeken en ander educatief materiaal
TeamClassic T20-194
Nieuw
TAAL wordt nog toffer… met Evelines reiskoffer! Ieder kind taalsterk!
TeamClassic T20-195
Nieuw
Al dat getoeter! Wat moet ik ermee?
Over de goede leraar vandaag
TeamClassic T20-196
Nieuw
TAAL wordt nog toffer… met Evelines reiskoffer! Taalontwikkeling bij kleuters stimuleren vanuit ZILL
TeamClassic T20-197
Nieuw
Begeleidingstraject “Efficiënte scholen” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-198
Nieuw
Timeloe pameloe
Muzisch taalgebruik en muzikale opvoeding gaan hand in hand
TeamClassic T20-199
Nieuw
Begeleidingstraject “Verhogen van leerlingresultaten - prestaties en ontwikkeling” voor een welbepaald team, een welbepaalde school of scholengemeenschap
TeamClassic T20-201
Nieuw
Lesgeven uitgepakt. Op zoek naar een toetssteen voor sterk onderwijs in de klas
TeamClassic T20-202
Nieuw
Klas met veel verschillen, hoe hou ik het haalbaar?
TeamClassic T20-203
Nieuw
Er was eens… Voorlezen en vertellen voor peuters en kleuters
TeamClassic T20-215
Nieuw
Assertief denken en doen op de werkvloer
Territorium bepalen en laten respecteren
TeamClassic T20-216
Nieuw
Een leerling met autisme in de klas: hoe pak ik het aan?
Een introductie in het passend begeleiden
TeamClassic T20-217
Nieuw
Creativiteit als preventie tegen stress en overspanning op het werk
Jezelf blijven en grenzen verleggen. Improve performance
TeamClassic T20-218
Nieuw
Over kunnen, willen en aankunnen
Handvatten vanuit de emotionele ontwikkeling om aan de slag te gaan met de leerling met moeilijk gedrag
TeamClassic T20-220
Nieuw
Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten
Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen
TeamClassic T20-221
Nieuw
Heffen en tillen, rugbesparend werken
Van denken naar doen
TeamClassic T20-222
Nieuw
Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven
TeamClassic T20-223
Nieuw
“Ik kan dat (nog) niet!”
Omgaan met faalangst en zwakke schoolrijpheid
TeamClassic T20-224
Nieuw
Optimaal samenwerken in team
De kracht van diversiteit
TeamClassic T20-225
Nieuw
“Ik kan het niet zo fijn!”
Over fijnmotoriek, motorische precisie, visuomotoriek, coördinatie, schrijfmotoriek en faalangst
TeamClassic T20-226
Nieuw
Tijdsbeheer
Efficiënt werken onder tijdsdruk
TeamClassic T20-227
Nieuw
“Ik zie het anders!”
Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen
TeamClassic T20-228 Gamification in het onderwijs
Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit
TeamClassic T20-229
Nieuw
Versterk het leerproces met een adaptief leerpad
Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren
TeamClassic T20-230
Nieuw
“Ik leer schrijven!”
Schrijfmotoriek: voorbereiding, mogelijkheden, moeilijkheden en beperkingen
TeamClassic T20-231
Nieuw
Cultuur in je vak
Werken vanuit de eindterm 'cultureel bewustzijn en culturele expressie'
TeamClassic T20-232
Nieuw
Hoe aan de slag met computationele vaardigheden in de klas?
Vanuit praktijkvoorbeelden inoefenen van de STEM-didactiek met focus op probleemoplossende vaardigheden voor de 21e eeuw
TeamClassic T20-233 Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau?
Over de uitbouw van een krachtige feedbackcultuur
TeamClassic T20-234
Nieuw
Geen leren zonder evalueren!
Over de kracht van een formatief evaluatiekader
TeamClassic T20-235
Nieuw
EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk
TeamClassic T20-236
Nieuw
Taxonomie van Bloom, terug van weg!
Een krachtige tool om leerlingen beter te leren denken
TeamClassic T20-237
Nieuw
Maak instructiefilmfragmenten en kennisclips!
Optimaliseer het leerproces van de leerlingen door eigen kennisclips te integreren
TeamClassic T20-238
Nieuw
Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality & virtual reality (SO)
Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren
TeamClassic T20-239
Nieuw
Flexibele leerwegen in basisonderwijs
Een nuancering van het leerstofjaarklassensysteem wanneer dit geen voldoende antwoord geeft op de leernoden van leerlingen
TeamClassic T20-240
Nieuw
Bollen en strepen
Beeldende kunst omzetten in muziek
TeamClassic T20-242
Nieuw
Bricolage
Meer dan schudpotjes alleen
TeamClassic T20-243
Nieuw
Flessen, potten en buizen
Een zoektocht naar melodie
TeamClassic T20-183 Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen
Samen voor de klas met een goede taakverdeling, zodat alle leerlingen en iedere activiteit in de klas de aandacht krijgt die ze nodig heeft
TeamClassic T20-184 Team in balans
Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé
TeamClassic T20-185 Zet je hoofd af
Kindermeditatie of hoe je die pauzeknop in je hoofd indrukt
TeamClassic T20-186 Kinderyoga: avontuurlijk ont-moeten
Spelen met kinderyoga om eventjes niet te moeten en te ontspannen
TeamClassic T20-187 Verbindend samenwerken in functie van een inclusiever onderwijs via Communities of Practice
M-decreet: zorgcontinuüm fase 2 en 3
TeamClassic T20-188 Oscar schrijft!
Creatief schrijven in je klas: begeleid je leerlingen stap voor stap in het schrijven van een eigen verhaal
TeamClassic T20-189 Het scherp stellen van de onderwijsbehoefte(n) van kinderen
Casussen uit fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm
TeamClassic T20-190 Teach like a champion - Elke kleuter kampioen?
TeamClassic T20-191 Teach like a champion - Elke leerling kampioen?
TeamClassic T20-192
Nieuw
En jij? Hoe voel jij je?
Socio-emotionele ontwikkeling bij leerlingen (vanuit ZILL)
TeamClassic T20-173 De innovatieve basisschool
Hoog Impact Traject
TeamClassic T20-174 Klikken doet kicken (SO)
Over schermmisbruik
TeamClassic T20-175 De muzische bouwstenen uitgelicht
Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming
TeamClassic T20-176 Introductie mediakundige ontwikkeling in Zill
Wijs, vaardig en geletterd!
TeamClassic T20-177 Introductie muzische ontwikkeling in Zill
Een veldverkenning met visie, leerinhouden en kapstokken
TeamClassic T20-178 Introductie oriëntatie op de wereld in Zill
Een veldverkenning in samenspel met het veld Initiatief en verantwoordelijkheid
TeamClassic T20-179 Kunst beschouwen met kinderen
Leer kijken en luisteren naar kunst uit verschillende domeinen
TeamClassic T20-180 Muzisch creatief met media
Verkennend aan de slag met audiovisuele werkvormen en bouwstenen
TeamClassic T20-181 Muzisch hoekenwerk
Ontdek en bedenk muzische hoeken voor in de klas
TeamClassic T20-182 Activerende Directe Instructie in de lagere school (Het ADI model)
Meer actieve en effectieve klaswerking door een gedifferentieerde, een actieve en interactieve instructie en verwerking
TeamClassic T20-132 Motiverende leerbegeleiding: de kern van de zaak
Leercompetentie helpen ontwikkelen als aspect van 'leren leren'
TeamClassic T20-133 De puber: een boot in woelig (school)water
Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging
TeamClassic T20-134 Jongeren en nieuwe media
Een actuele stand van zaken
TeamClassic T20-135 Actie tegen cyberpesten
Wat is het en wat doe je eraan?
TeamClassic T20-136 Mediasucces in de les!
Een introductie in mediawijsheid
TeamClassic T20-137 Belevings-en ervaringsgericht spelen met peuters en kleuters
Waarom de doos leuker is dan wat er in zit
TeamClassic T20-138 De Competentiemeter
Doelgericht en efficiënt evalueren
TeamClassic T20-139 Evalueren van competenties
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
TeamClassic T20-141 Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren
Hoe kan het beter, sneller en transparanter?
TeamClassic T20-142 Zelf- en peerevaluatie
De leerling als leerbron voor zichzelf en anderen
TeamClassic T20-143 Drama-activiteiten met peuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T20-144 Theater in de klas, een les als een ander
TeamClassic T20-145 Drama-activiteiten met kleuters
Spelen dat de brokken er vanaf vliegen!
TeamClassic T20-146 Het multidisciplinair toepassen van de fantasyliteratuur van auteur Pen Stewart in het onderwijs aan de hand van diverse lezingen of jaarprojecten creatief schrijven
TeamClassic T20-148 Climate Challenge!
Hoe kunnen leraren omgaan met de actualiteit rond het klimaat in de klas?
TeamClassic T20-149 Schoolmoeheid? Dat is pas vermoeiend!
Over alternatieven en evenwichten om de mogelijkheden op onderwijs van schoolmoeë leerlingen nog maximaal uit te proberen
TeamClassic T20-150 KOFFIE & STRAFSTUDIE (comedyshow)
De ideale afsluiter van jouw pedagogische studiedag
TeamClassic T20-151 Hoogbegaafd? Puber? Onderpresteren? Wat nu?!
Hoogbegaafd en cognitief sterk in het secundair onderwijs. Handleiding om als leerkracht je lessen af te stemmen op deze groep
TeamClassic T20-153 Flipping the classroom
Les in de klas en thuiswerk handig omgewisseld
TeamClassic T20-154 Blended Learning: het verhaal van de 21ste eeuw
Het theoretische perspectief van Blended Learning met tal van gekoppelde good practices
TeamClassic T20-155 Upcycling met allerlei afval
Beeldend werken met afgedankt materiaal
TeamClassic T20-156 Laat elke leerling mee participeren in de les!
Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen!
TeamClassic T20-158 Avontuurlijk tekenen
Leren tekenen op een speelse manier
TeamClassic T20-159 Muzische ontwikkeling evalueren
Product, proces en muzische groei in kaart
TeamClassic T20-160 Muzisch ontwerpen
Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw
TeamClassic T20-161 Kinderen coachen vanuit Zill
Coachingsrollen om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen
TeamClassic T20-162 Projecten ontwerpen vanuit Zill
Aan de slag met geïntegreerde klas- of schoolprojecten
TeamClassic T20-163 Spe(e)lplaats
Spelvormen voor een sociale en ‘diverse’ speelplaats
TeamClassic T20-164 Het klasklimaat verbeteren
Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren
TeamClassic T20-165 Werken aan bevestigen en begrenzen
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
TeamClassic T20-166 Lastig gedrag? Denk het om!
Anders kijken, anders denken, anders handelen
TeamClassic T20-167 Outdoor teambuilding
Als team samen grenzen verleggen!
TeamClassic T20-168 Loop naar de maan ...
Omgaan met verbale agressie
TeamClassic T20-169 Over kleine en grote vulkanen
Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
TeamClassic T20-170 Wacht maar tot ik groot ben!
Omgaan met agressie bij kleine kinderen
TeamClassic T20-171 Inleefspel ‘achter de muur’ gekoppeld aan een workshop over armoede
Een kennismaking met de leefwereld van mensen die leven in armoede
TeamClassic T20-172 De correcte buur van Robbe!
Gedrag en fouten van kinderen anders bekeken en hoe we vanuit begrip anders kunnen reageren
WerkwinkelDagvan W19-168 Kleuters worden Ninja’s. Trek- en duwspelen voor kleuters
WerkwinkelDagvan W19-169 Kleuters leren ravotten met ballonnen en ballen
WerkwinkelDagvan W19-170 Kleuters maken kennis met de dieren van het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu
WerkwinkelDagvan W19-172 Onderzoek naar hoe je met het nieuwe leerplan beeld creatie-opdrachten kan opbouwen vanuit de bredere cultuureducatie
WerkwinkelDagvan W19-173 Zoom in op het Zwin, met optische materialen zelf aan de slag gaan om fauna en flora van het Zwin te ontdekken
WerkwinkelDagvan W19-174 Voorstelling nieuwe determinatiesleutel voor zoetwater macro-invertebraten
WerkwinkelDagvan W19-175 AfSTEMmen op FOOD
WerkwinkelDagvan W19-176 Maak kennis met bio-informatica
WerkwinkelDagvan W19-177 Evaluatie van wetenschappelijke vaardigheden
WerkwinkelDagvan W19-178 Breng de wetenschapsweek ook tot leven in jouw school!
WerkwinkelDagvan W19-179 Onderzoekend leren met eenvoudige preparaten van huidmondjes
WerkwinkelDagvan W19-180 Grasduinen in het laboratorium
WerkwinkelDagvan W19-181 Ontwerpen in het vak biologie en andere STEM-lessen met toegankelijke tools
WerkwinkelDagvan W19-182 Plenumreferaat door Herman Van Rompuy - ‘Minder waarden, meer geweld’
WerkwinkelDagvan W19-183 [Introductieatelier] De Bijbel, een geweldig boek! Over geweld in de Bijbel en hoe ermee om te gaan
WerkwinkelDagvan W19-184 [Introductieatelier] Tai Chi. Omgaan met externe en interne krachten
WerkwinkelDagvan W19-185 [Introductieatelier] De eeuwige zondebok. Met René Girard op zoek naar de wortels van religie en geweld
WerkwinkelDagvan W19-186 [Introductieatelier] Is de mens slecht?
WerkwinkelDagvan W19-187 [Introductieatelier] Geweld binnen levensbeschouwingen, valt erover te praten? Hoe? Spelvorming rond levensbeschouwing en geweld
WerkwinkelDagvan W19-188 [Introductieatelier] Werken met kortfilms over geweld. Kortfilms over geweld als levensbeschouwelijke impulsen voor de godsdienstles
WerkwinkelDagvan W19-189 [Introductieatelier] In dialoog voorbij goed en kwaad. Een introductie in Geweldloze/Verbindende Communicatie
WerkwinkelDagvan W19-190 [Introductieatelier] Iustum Bellum. Over de rechtvaardiging van oorlog en geweld
WerkwinkelDagvan W19-191 [Introductieatelier] + [verdiepingsatelier] Godly Play in actie. Bijbelse verhalen, spel en verwondering!
WerkwinkelDagvan W19-192 [Introductieatelier] Morele paniek! Gewelddadige videogames bespreken in het godsdienstonderwijs?!
WerkwinkelDagvan W19-193 [Verdiepingsatelier] Tai Chi: balans en stabiliteit. Omgaan met externe en interne krachten
WerkwinkelDagvan W19-194 [Verdiepingsatelier] De pest van het pesten. Met René Girard op zoek naar conflict en verborgen geweld op school
WerkwinkelDagvan W19-196 [Verdiepingsatelier] In dialoog voorbij goed en kwaad. Geweldloze/Verbindende Communicatie
WerkwinkelDagvan W19-197 [Verdiepingsatelier] “Gewapend” met een videogame “ontwapenen” we de leerlingen
WerkwinkelDagvan W19-198 Creatieve opwarmingsoefeningen
WerkwinkelDagvan W19-199 Didactisch luik
WerkwinkelDagvan W19-200 Appelsap
WerkwinkelDagvan W19-201 Tortilla
WerkwinkelDagvan W19-202 Marsepein
WerkwinkelDagvan W19-203 Hoe ICT inzetten om binnenklasdifferentiatie (BKD) te ondersteunen? Enkele praktische en eenvoudige toepassingen
WerkwinkelDagvan W19-204 Je veux des applications dans ma classe de FLE!
WerkwinkelDagvan W19-205 Le lexique en question
WerkwinkelDagvan W19-206 Comment stimuler le plaisir de lire? Approches innovantes et romans pour ados
WerkwinkelDagvan W19-207 Interactief maar taalrijk lesgeven!
WerkwinkelDagvan W19-208 Vernieuwende aanpak voor de lessen Frans – Waarom? Hoe? Winst?
WerkwinkelDagvan W19-209 Op naar een leercultuur op school: leerlingen en leraren omarmen krachtige leeromgevingen!
WerkwinkelDagvan W19-210 Hoe kun je als leerkracht vermijden dat wie niet meekan, uiteindelijk niet meer meewil?
WerkwinkelDagvan W19-211 Découvrir une boîte à outils pleine d’astuces, de matériel et de solutions pour motiver les élèves!
WerkwinkelDagvan W19-212 La différenciation, quel défi ?!
WerkwinkelDagvan W19-213 Bookwidgets. Eenvoudig online oefeningen maken
WerkwinkelDagvan W19-214 ‘FLE-xibel’ Hoe omgaan met ex-OKAN-leerlingen in de les Frans?
WerkwinkelDagvan W19-215 Kwaliteitsontwikkeling in de praktijk en een doorlichting als mogelijke katalysator
WerkwinkelDagvan W19-217 FEEDBACK
WerkwinkelDagvan W19-218 De nieuwe digitale leerplantool
WerkwinkelDagvan W19-219 Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen met Story mapping
WerkwinkelDagvan W19-220 Allergie en intolerantie in de (groot)keuken
WerkwinkelDagvan W19-221 De kracht van klasinterne ondersteuning/co-teaching
WerkwinkelDagvan W19-222 Proeven van Kagan: aan de slag met coöperatieve werkvormen in voeding
WerkwinkelDagvan W19-223 Wood Food Fire
WerkwinkelDagvan W19-224 Wine meets chocolate!
WerkwinkelDagvan W19-225 Gezonde schoolmaaltijden: wat en hoe?
WerkwinkelDagvan W19-226 Teach Meet
WerkwinkelDagvan W19-227 Motivating the unmotivated. New ideas from The English Language Summer Seminar 2018 (Oxford University)
WerkwinkelDagvan W19-228 Lust for English
WerkwinkelDagvan W19-229 False Beginners? A Flying Start? Hoe goed zijn onze leerlingen nu eigenlijk?
WerkwinkelDagvan W19-230 Coöperatief Leren voor taalleerkrachten
WerkwinkelDagvan W19-231 The Language of Brexiteers and Remoaners. Exploring terms and expressions arising out of the Brexit phenomenon
WerkwinkelDagvan W19-232 Look out! Grammar! Noticing real grammar in real contexts
WerkwinkelDagvan W19-233 When Truth is Stranger than Fiction. De eigentijdsheid van Atwoods angstaanjagende toekomstvisie in The Handmaid’s Tale
WerkwinkelDagvan W19-234 Pun fun! Wordplay and language humour for classroom use
WerkwinkelDagvan W19-235 Tools voor de Taalles. Een selectie aan direct inzetbare apps en tools
WerkwinkelDagvan W19-236 Stationenlernen – ist das nicht nur für die Grundschule?
WerkwinkelDagvan W19-237 So was von geil! Rijkdom en kansen van het gesproken Duits
WerkwinkelDagvan W19-238 Je kürzer desto besser. Kürzestfilme im DaF-Unterricht -eine Auswahl-
WerkwinkelDagvan W19-239 Van lezen naar begrijpen (en studeren). Close reading leidt naar beter tekstbegrip
WerkwinkelDagvan W19-240 Teksten schrijven, geen vakjes invullen. Hoe we op een haalbare manier de schrijfvaardigheid van onze leerlingen kunnen verbeteren
WerkwinkelDagvan W19-241 Poëzie op maat van elke leerling. Gedifferentieerd poëzieonderwijs in de eerste graad secundair onderwijs
WerkwinkelDagvan W19-242 Volksverhalen via gamification (tweede graad). Praktijkvoorbeeld project “volksverhalen”. Motiverend literatuuronderwijs via gamification
WerkwinkelDagvan W19-243 ICT integreren in de lessen Nederlands. Praktijkvoorbeelden ICT-tools in de lessen Nederlands
WerkwinkelDagvan W19-244 Graphic novel – concrete lesopdrachten. Aan de slag met graphic novels in de klas
WerkwinkelDagvan W19-245 Anders dan andere leeslijsten samenstellen. Hoe kies ik interessante boeken voor de leeslijst voor eerste en tweede graad
WerkwinkelDagvan W19-246 De gelegenheid maakt de dief. Over occasionele taalbeschouwing in de klas
WerkwinkelDagvan W19-247 De rol van taal(leraren) in GIP: proces en product. Taal als middel om het GIP-proces te doen slagen
WerkwinkelDagvan W19-248 Samen sterker voor klas. Co-teaching als antwoord op toenemende diversiteit in de klas én als middel om een krachtig lerend team te creëren
WerkwinkelDagvan W19-249 Heb je er zin in? Het is maar een woord … Geïntegreerd taal beschouwen
WerkwinkelDagvan W19-250 Lezing over democratie en verkiezingen
WerkwinkelDagvan W19-251 Democratie en verkiezingen - discussieronde
WerkwinkelDagvan W19-252 Infosessie fake news en verkiezingen
WerkwinkelDagvan W19-253 Democracity. Leerlingen bouwen een democratische stad
WerkwinkelDagvan W19-254 Wie gelooft ze nog? Over feiten, nieuws en politiek in het sociale media tijdperk
WerkwinkelDagvan W19-255 Opmars van radicaal rechts in Europa. Wortels en netwerken van de nieuw-rechtse beweging
WerkwinkelDagvan W19-256 Financiële actualiteit
WerkwinkelDagvan W19-257 Hoe kunnen financiële problemen geïntegreerd worden in een eenvoudig macro-economisch model
WerkwinkelDagvan W19-258 Praten met kinderen. Waarom je beter niet “Waarom?” vraagt.
WerkwinkelDagvan W19-259 De leerkracht als partner van ouders. Efficiënter omgaan met ouders en hen beter betrekken bij het schoolgebeuren
WerkwinkelDagvan W19-260 Het systeemdenken. Een andere(?) manier van kijken naar het samenspel tussen kind, gezin, school en samenleving
WerkwinkelDagvan W19-261 Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid in de praktijk
WerkwinkelDagvan W19-262 Collaboratief leren met apps en tools
WerkwinkelDagvan W19-263 Digitaal taallabo
WerkwinkelDagvan W19-264 Hoe nieuwe technologie implementeren op school (panelgesprek)
WerkwinkelDagvan W19-265 Wise - webbased leerplatform
WerkwinkelDagvan W19-266 Voorstelling LECTURE+ en de onderzoeksresultaten
WerkwinkelDagvan W19-267 Keynote: dr. Annelies Raes – onderzoeksgroep ITEC – imec – KU Leuven
WerkwinkelDagvan W19-268 Keynote: Karel Buijsse – Product manager learning experiences Barco
WerkwinkelDagvan W19-269 De geheimen van de Hollywoord musicals
WerkwinkelDagvan W19-270 Taurum
WerkwinkelDagvan W19-271 Ukelele
WerkwinkelDagvan W19-272 Tin whistle
WerkwinkelDagvan W19-273 Het nieuwe leerplan Muziek in een notendop - muzikaal slotmoment
WerkwinkelDagvan W19-274 Wat als… jongeren zichzelf mogen zijn? Wat is talent (niet)? En hoe kan onderwijs dit een plaats geven?
WerkwinkelDagvan W19-275 Inclusief. Hoe kunnen we als leraren onze lessen inclusiever maken?
WerkwinkelDagvan W19-276 World café: carroussel
WerkwinkelDagvan W19-277 Not all classrooms have four walls! Wat is een buitenschool en hoe begin je eraan?
WerkwinkelDagvan W19-278 “Slechte vragen bestaan niet”? Onderzoekscompetentie Klassieke Talen
WerkwinkelDagvan W19-279 Dating in de Romeinse oudheid. Met Ovidius' Ars Amatoria in de les aan de slag
WerkwinkelDagvan W20-001 De proactieve kring. Via de proactieve cirkel bouwen aan een warm en veilig leef- en leerklimaat, inzetten op verbindende communicatie vanuit gevoelens en behoeften
WerkwinkelDagvan W20-002 En jij? Hoe voel jij je? Socio-emotionele ontwikkeling bij kleuters stimuleren (vanuit Zill)
WerkwinkelDagvan W20-003 Dansexpressie met kleuters en peuters
WerkwinkelDagvan W20-004 Joepie! (H)Echte speeltijd! Hoe moeilijk gedrag preventief en remediërend aanpakken met een bewuste speelplaatswerking?
WerkwinkelDagvan W20-005 Over zoentjes geven en doktertje spelen. Seksuele ontwikkeling bij peuters en kleuters
WerkwinkelDagvan W20-006 De kleine zeppelin. De didactiek van het muzisch werken met kleuters
WerkwinkelDagvan W20-007 Muzisch en magnetisch: vernieuwende magneetspellen voor kleuters!
WerkwinkelDagvan W20-008 Computationeel denken in de kleuterklas
WerkwinkelDagvan W20-009 Evalueren in de kleuterklas
WerkwinkelDagvan W20-010 Smaakmaker - Hoe maak je dynamische filmpjes met je smartphone? School- en klasactiviteiten op een verfrissende manier in beeld brengen
WerkwinkelDagvan W20-011 Schrijfritmiek: speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven a.d.h.v. de methode Krullenbol
WerkwinkelDagvan W20-012 Explorerend spel aan de watermuur en watertafel
WerkwinkelDagvan W20-013 Hand in hand, een schooljaar lang ... Godsdienst in de kleuterschool
WerkwinkelDagvan W20-014 Co-teaching in een combiklas (tweede en derde kleuter)
WerkwinkelDagvan W20-015 Help je kleuters helpen. Eerste hulp (aanleren) bij kleuters
WerkwinkelDagvan W20-016 Duurzame ontwikkeling in de kleuterklas: de deeleconomie aan de hand van de Piraminder
WerkwinkelDagvan W20-017 100 minuten voor de grootheid KRACHT
WerkwinkelDagvan W20-018 Aan de slag met de aardrijkskunde-doelen in de leerplan "natuur en ruimte" en "natuur-ruimte-techniek" van de b-stroom
WerkwinkelDagvan W20-019 Bouw, eigenschappen en structuur van materie
WerkwinkelDagvan W20-020 De kampioen-cactus - onderzoekend leren en STEM rond aanpassingen van droogteplanten
WerkwinkelDagvan W20-021 Evalueren van wetenschappelijke vaardigheden in natuurwetenschappen eerste graad
WerkwinkelDagvan W20-022 Goede onderzoeksvragen en hypotheses formuleren: hoe ga je ermee aan de slag in de klas?
WerkwinkelDagvan W20-023 Inspiratiesessie voor een terreinstudie met leerlingen uit de b-stroom (en a-stroom)
WerkwinkelDagvan W20-024 Landschap, lagen, relaties, veranderingen,… hoe pak je dat aan?
WerkwinkelDagvan W20-025 Aan de slag met GISviewers
WerkwinkelDagvan W20-026 Vieren met flarden van oud en nieuw
WerkwinkelDagvan W20-027 Vieren en verdiepen in een katholieke basisschool met ook bijzondere aandacht voor kleuters
WerkwinkelDagvan W20-028 Vieren en verdiepen in een katholieke secundaire school
WerkwinkelDagvan W20-029 Vieren en verdiepen in een katholieke school voor buitengewoon onderwijs (BaO en SO)
WerkwinkelDagvan W20-030 Vieren en verdiepen met collega’s op een katholieke school
WerkwinkelDagvan W20-031 Keynote - Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken
WerkwinkelDagvan W20-032 Hoogbegaafd? Wat nu weer?! Of hoe werken met hoogbegaafde jongeren je lessen kunnen verrijken
WerkwinkelDagvan W20-033 Vernieuwen doet leren. Aan de slag met het nieuwe leerplan Klassieke Talen in de eerste graad (teachmeet)
WerkwinkelDagvan W20-034 Onbekend maakt niet langer onbemind. (De evaluatie van) niet-behandelde Latijnse teksten geliefd maken bij leerling en leerkracht
WerkwinkelDagvan W20-035 Leerstrategieën
WerkwinkelDagvan W20-036 Flipped Classroom in de lessen Latijn en Grieks: wat en hoe?
WerkwinkelDagvan W20-037 Kussen in de klas. Latijnse en Neolatijnse zoenpoëzie
WerkwinkelDagvan W20-038 Coming out in de Grieks-Latijnse poëzie
WerkwinkelDagvan W20-039 Integrating games in the English language classroom to enhance speaking skills
WerkwinkelDagvan W20-040 Making pupils media lit! Integrating media literacy into language lessons
WerkwinkelDagvan W20-041 What’s new, pussycat? De nieuwe leerplannen Engels in de eerste graad
WerkwinkelDagvan W20-042 Fanfiction and interactive fiction: new types of literature in the classroom
WerkwinkelDagvan W20-043 Go, went, gone! Time to ditch the irregular verbs list?
WerkwinkelDagvan W20-044 Plus est en vous – Meer is in u! Lespraktijken binnen SET moderne talen
WerkwinkelDagvan W20-045 Developing communicative language competence
WerkwinkelDagvan W20-046 Using theatre in the classroom: a DRAMATIC approach!
WerkwinkelDagvan W20-047 Flipping the Language Classroom. Enkele Flipping the Classroom principes voor leraren Moderne Vreemde Talen
WerkwinkelDagvan W20-048 Explore like a pirate! Aan de slag met digitale tools zoals Classcraft en BookWidgets voor formative assessment, gamification en flipping the classroom
WerkwinkelDagvan W20-049 Verschillend en toch gelijkend: ‘Deutsch und seine Nachbarn’. De eindtermen voor de pool Moderne Talen m.b.t. 'Taal als systeem' in de praktijk
WerkwinkelDagvan W20-050 “Es war einmal…” - gestern und heute. Lebendiger Umgang mit Märchen im DaF-Unterricht

FilterFilter wissen

Doelgroep

Niveau

  • Basisonderwijs (573)
  • Secundair onderwijs (429)
  • Hoger onderwijs (136)
  • Deeltijds kunstonderwijs (76)
  • Volwassenenonderwijs (128)

Thema

  • 2016-2017 (1)
  • 2017-2018 (2)
  • 2018-2019 (366)
  • 2019-2020 (356)

Type nascholing

Leerformat