De kracht van klasinterne ondersteuning/co-teaching

Opgepast!

Deze werkwinkel maakt deel uit van Dag van mavo en pav
Je kan je niet rechtstreeks inschrijven voor deze werkwinkel, maar je kan wel inschrijven voor 'Dag van mavo en pav' en dan kiezen voor deze werkwinkel.

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Doelstellingen
  • invulling kunnen geven aan het begrip co-teaching vanuit 2 focussen;
  • erkennen dat co-teaching/klasinterne ondersteuning een krachtig middel kan zijn
  • om meer inclusief onderwijs te realiseren (verhoogd leersucces en sociale participatie)
  • om bij te dragen tot sterker professioneel handelen;
  • kennismaken met 6 vormen van co-teaching/klasinterne ondersteuning;
  • kennismaken met 7 aandachtspunten voor het welslagen van co-teaching/klasinterne ondersteuning.
Inhoud

Leraren staan voor de complexe uitdaging om aan een heel diverse groep leerlingen goed onderwijs aan te bieden. Klasinterne ondersteuning/co-teaching kan een middel zijn om hieraan tegemoet te komen. Leraren kunnen intern samen aan de slag en/of een externe ondersteuner komt op de klasvloer n.a.v. leerlingen met een gemotiveerd verslag/verslag.

We bekijken co-teaching vanuit twee invalshoeken. We staan hierbij stil bij het doelgericht inzetten. We verkennen de 6 vormen van co-teaching/klasinterne ondersteuning om concreet aan de slag te kunnen gaan. Voor het welslagen zijn er een aantal aandachtspunten, die we ook even kort bespreken.

Methodiek

De workshop is een mix van ‘inbreng van knowhow’, ‘interactie’ en voorbeelden.

Beurten

Letter Tijdstip
A09u30 tot 10u45

Inschrijven

niet mogelijk

Praktische info

Docent

  • Ria Depoorter

Type nascholing

  • Werkwinkel

Code

W19-221

Inschrijven

niet mogelijk

Delen