Kwaliteitsontwikkeling in de praktijk en een doorlichting als mogelijke katalysator

Opgepast!

Deze werkwinkel maakt deel uit van Dag van Frans
Je kan je niet rechtstreeks inschrijven voor deze werkwinkel, maar je kan wel inschrijven voor 'Dag van Frans' en dan kiezen voor deze werkwinkel.
Doelgroep

Leraren eerste graad B en tweede graad bso-tso

Doelstellingen

Inzien hoe

  • je soms onbewust aan kwaliteitsverwachtingen werkt en …
  • je stapsgewijs kunt evolueren naar een andere aanpak, waar je leerlingen en jijzelf gelukkiger van worden met aandacht voor leerplanrealisatie;
  • belangrijk zelfreflectie en zelfevaluatie zijn voor het kwaliteitsdenken en …
  • toelaten te anticiperen op een doorlichting

Inhoud

Twee collega’s getuigen over hun les- en evaluatiepraktijk en de aftoetsing door de Inspectie

Vanuit twee concrete verhalen proberen we heel wat zaken te illustreren in verband met de les-en evaluatiepraktijk in eerste graad B-stroom en tweede graad tso en die te linken aan het R(eferentiekader) O(nderwijs)K(waliteit):

  1. Wat als je op zoek bent naar een andere aanpak omdat je aanvoelt dat de huidige niet meer werkt en net op dat moment de inspectie langskomt? Recht uit de praktijk, ondersteund door vakdidactische tips.
  2. De doorlichting als aanleiding en kans om stil te staan bij je eigen les- en evaluatiepraktijk en zo verder door te groeien.

Methodiek

Toelichting met concreet lesmateriaal en tips van leraren op de werkvloer.

Beginsituatie

Openstaan voor de voorstelling van een concrete aanpak en bereid te zijn om die af te toetsen aan je eigen praktijk.

Beurten

Letter Tijdstip
A09u00 tot 10u30
B11u00 tot 12u30

Inschrijven

niet mogelijk

Praktische info

Docenten

  • Alexandra Latruwe
  • Katrien De Leeuw

Type nascholing

  • Werkwinkel

Code

W19-215

Inschrijven

niet mogelijk

Delen