Historisch redeneren over bronnen: hoe het historisch denken bevorderen via bronnengebruik?

Opgepast!

Deze werkwinkel maakt deel uit van Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad
Je kan je niet rechtstreeks inschrijven voor deze werkwinkel, maar je kan wel inschrijven voor 'Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad' en dan kiezen voor deze werkwinkel.

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Doelstellingen

Je leerteen manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.

Inhoud

In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet alleen om tot kennis van het verleden te komen. Bronnen verduidelijken evenzeer hoe geschiedenis tot stand komt. Werken met bronnen impliceert dus niet alleen redeneren met bronnen, gericht op de inhoud. Wie bronnen gebruikt, moet ook redeneren over de bronnen zelf, bijvoorbeeld over de makers ervan en hun bedoelingen.

Ben je reeds vertrouwd met de theorie rond redeneren met en over bronnen? In deze workshop oefenen we op de selectie, contextualisering en bevraging van bronnen aan de hand van bestaand lesmateriaal.

Methodiek

Interactieve sessie met korte theoretische herhaling en groepswerk

Beginsituatie

Je bent reeds vertrouwd met de begrippen historisch denken en redeneren met en over bronnen.

Beurten

Letter Tijdstip
C13u00 tot 14u30
D14u30 tot 16u00

Praktisch

Breng je eigen cursus of je gebruikte handboek mee zodat je ook met eigen materiaal kan oefenen.

Inschrijven

niet mogelijk

Praktische info

Docent

  • Griet Frère

Type nascholing

  • Werkwinkel

Code

W19-088

Inschrijven

niet mogelijk

Delen