Hoe aan de slag met computationele vaardigheden in de klas?

Nieuw dit schooljaar

Vanuit praktijkvoorbeelden inoefenen van de STEM-didactiek met focus op probleemoplossende vaardigheden voor de 21e eeuw

Doelstellingen

Het kunnen opbouwen van activiteiten rond computationele vaardigheden vanuit de aanpak rond onderzoekend leren.

Inhoud

Deze nascholing richt zich op de implementatie van zinvolle activiteiten rond computationeel denken in het basisonderwijs op basis van de didactiek van onderzoekend leren. Vanuit de interactie tussen de leerkracht, het kind en geschikt leermateriaal wordt het probleemoplossend denken en handelen van het kind aangesproken en aangestuurd. De focus ligt hierbij op probleemoplossende vaardigheden die geoefend worden met (plugged) en zonder computers (unplugged).

In de nascholing wordt uitgesproken aandacht besteed aan het belang van probleemoplossende vaardigheden in de 21e eeuw. Tijdens de sessie komen er verschillende praktijkvoorbeelden aan bod voor de eerste (6-8), tweede (8-10) en derde graad (10-12) van de lagere school.

Methodiek

Deelnemers gaan zelf aan de slag met activiteiten rond computationele vaardigheden. Vanuit die praktijk wordt een transparante methodiek opgebouwd m.b.v. een presentatie met slides en filmfragmenten van authentieke klassituaties uit de basisschool.

Beginsituatie

Er zijn geen specifieke verwachtingen.

Contact

Praktische info

Docent

 • Remko Meys

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • eerste graad
     • tweede graad
      • derde graad

    Doelgroep

    • Leraren en docenten

     Maximum aantal deelnemers

     25

     Code

     T20-232