Ik zie... , ik zie... wat jij niet ziet (en dat is helemaal niet erg)

Vanuit actie naar reflectie over kunst en cultuur

Doelstellingen

Door het actief stimuleren van de vier culturele basisvaardigheden (waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren) leren de kinderen en jongeren reflecteren over hun eigen cultuur en die van anderen en scherpen ze hun cultureel zelfbewustzijn aan.

Inhoud

In deze vorming koppelen we de bevindingen uit de theorie van Cultuur in de Spiegel (CiS) aan de methodiek van Mooss vzw. Volgens CiS is cultuur geen verzameling van objecten en producties, maar een proces van omgaan met en interpreteren van de omringende wereld. Hoe iemand dat doet, zegt iets over die persoon. Waarom vind jij dit kunstwerk aangrijpend en iemand anders niet? Het antwoord op deze vraag ligt niet in het kunstwerk zelf, maar in het verschil in betekenis die jij of de ander eraan geeft. Reflectie hierover is belangrijk.

Net als bij de theorie van Cultuur in de Spiegel staat in de methodiek van Mooss niet het kunstwerk, maar de toeschouwer en het proces van betekenisgeving centraal. Via actieve muzische werkvormen worden de culturele basisvaardigheden van de kinderen en jongeren gestimuleerd en komen ze tot inzicht en reflectie.

Methodiek

De formule Demo+ bestaat uit een demoles in de klas met aansluitend een personeelsvergadering waarin je de ervaring koppelt aan de theorie. Tijdens de demoles zoomen we in op de culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Via concrete oefeningen krijgen zowel de leerlingen als de leerkrachten tools aangereikt om over hun eigen proces te reflecteren en dit muzisch te documenteren.

Contact

Praktische info

Docenten

 • Mooss vzw
 • Maria Wilken-Keeve

Prijs per sessie

 • € 600 voor 2 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • eerste graad
     • tweede graad
      • derde graad
     • buitengewoon basisonderwijs

     Doelgroep

     • Leraren en docenten

      Maximum aantal deelnemers

      20

      Code

      T20-157