Zelfverwonding bij jongeren

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Hoe kunnen we er op school mee omgaan?

Doelstellingen
 • Visie krijgen op dit vaak voorkomend fenomeen;
 • handvatten aanreiken naar aanpak op school.
Inhoud

Volgende items komen aan bod:

 • het WIE-WAT-WAAROM-WANNEER van zelfverwonding bij jongeren;
 • dvd over een mogelijke aanpak op school;
 • handvatten voor een eerste gesprek of voor een gesprek bij een vermoeden van zelfverwonding;
 • tips over hoe de dagelijkse omgeving, (o.a. leraren en vrienden) 'helpend' kan zijn voor deze jongeren;
 • inhoud van begeleidende gesprekken door leerlingenbegeleiders;
 • tips voor de EH-verantwoordelijke op school;
 • verwijzing naar externe diensten;
 • richtlijnen voor het indijken of voorkomen van krasepidemies.

Deze sessie kan plenair referaat gebracht worden.

Methodiek
 • PowerPointpresentatie en toelichting met veel praktische voorbeelden;
 • vraaggesprek met de deelnemers;
 • dvd (20 min.).
Beginsituatie

Geconfronteerd worden met de problematiek op school.

Praktische info

Docent

 • Nadine Callens

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Hoger onderwijs

                      Doelgroep

                      • Leraren en docenten
                       • Directeurs en adjunct-directeurs
                        • Middenkader
                         • Beleidsondersteuners
                          • Administratief ondersteunend personeel
                           • Zorgcoördinatoren
                            • Leerlingenbegeleiders
                             • CLB-medewerkers

                              Maximum aantal deelnemers

                              25

                              Code

                              T19-294