QuickWin4Schools 1: krachtige besluitvorming helpt scholen vooruit!

Nieuw dit schooljaar

Hoe zorgen we voor brede én gedragen besluitvorming op school?

Doelstellingen

Deelnemers aan deze sessie verwerven volgende competenties:

 • Kennisvaardigheden: de deelnemers beschikken over verschillende inzichten betreffende besluitvorming.
 • Toepassingsvaardigheid: de deelnemers kunnen verschillende methodieken toepassen in de gepaste context op hun school en worden zodoende coach in besluitvorming voor hun team.
 • Attitudevaardigheid: deelnemers beschouwen besluitvorming als een constructief element van veranderingsmanagement.
Inhoud

Tijdens deze sessie behandelen we volgende inhouden:

 • Hoe zorgen we voor constructieve dialoog tijdens discussies: parallel communiceren vs. oppositioneel debatteren?
 • Hoe zorgen we tijdens dialoog voor snelle en accurate beoordeling via Plus/Min/Interessant analyse?
 • Welke criteria gebruiken we om brede consensus en gedragenheid te realiseren: principieel bezwaar vs. persoonlijk bezwaar?
 • Hoe zorgen we dat besluitvorming actiegericht is?
 • Hoe kunnen we toekomstdenken gebruiken ter ondersteuning van besluitvorming: scenariodenken (Wat als …?) en beslissingsbomen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat besluitvorming niet los staat van het individu: empathisch denken als ondersteuning van besluitvorming.

We bieden verschillende instrumenten aan die onmiddellijk bruikbaar zijn op school.

Methodiek

De verschillende inzichten, methodieken en instrumenten betreffende besluitvorming worden toegelicht vanuit veranderingsmanagement. Daarnaast worden verschillende instrumenten concreet besproken en uitgetest op hun toepassingsmogelijkheden binnen de eigen schoolcontext in de vorm van dialoog en interactieve werkmomenten.

Contact

Praktische info

Docent

 • Peter Van de Moortel

Prijs per sessie

 • € 1100 voor 2 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Directeurs en adjunct-directeurs
                      • Middenkader
                       • Beleidsondersteuners

                        Maximum aantal deelnemers

                        24

                        Code

                        T19-278