Gedragsproblemen op school

Het ene gedragsprobleem is het andere niet

Doelstellingen

De verschijningsvormen van gedragsproblemen herkennen en begrijpen. Ontdekken wat je beter wel en beter niet kunt doen bij de ondersteuning van leerlingen met gedragsmoeilijkheden (evt. in combinatie met andere beperkingen, cf. M-decreet). Een krachtige preventieve aanpak van deze problematieken concretiseren. Een remediërende interventie vormgeven indien die zich opdringt.

Inhoud

Wat is moeilijk gedrag eigenlijk? Niet elke leerkracht verstaat daar hetzelfde onder. Eigenlijk komt het hierop neer: een leerling of een aantal leerlingen doet niet wat jij als leerkracht graag wil. De verschijningsvormen van “gedragsproblemen” zijn even divers als er kinderen zijn. Gedragsproblemen zijn vaak een teken dat er iets niet goed zit thuis, bij de jongere zelf of in de omgang met anderen. Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk en hun leerkrachten ook.

Een etiket plakken op het probleem levert weinig op. Zoeken naar wat een leerkracht kan doen om leerlingen met gedragsmoeilijkheden te ondersteunen, geeft een beter resultaat. Er wordt immers verwacht van die leerlingen met gedragsproblemen dat ze – ondanks alles - functioneren op school en in de klas en de andere leerlingen laten functioneren. In deze sessie gaan we samen op pad om een kader te schetsen dat het belang van preventie en positieve

groepsdynamiek benadrukt en dat de deelnemers de nodige hulp biedt om oplossingen te bedenken om beter om te gaan met gedragsproblemen. We richten ons zo veel mogelijk op de dagelijkse klas– en lespraktijk.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting met ruimte voor vraagstelling en casusbespreking

Contact

Praktische info

Docenten

 • Ipse bvba
 • Joost Hillewaere
 • Kelly Van Eyken

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten

                      Maximum aantal deelnemers

                      20

                      Code

                      T19-222