Het TOM-project (Teamonderwijs Op Maat) in VBS De Wijzer in Kanegem

Doelstellingen
 • de praktische werking van teamteachen verkennen op de klasvloer;
 • inzicht verwerven in de aanpak van de differentiatiepraktijk op 4 niveaus binnen de 2 units;
 • inzicht verwerven in het veranderingsproces van de school en de pedagogische keuzes die men maakte;
 • de eerste indrukken vertalen naar de eigen onderwijscontext.
Inhoud

Vrije basisschool De Wijzer in Kanegem gaf enkele schooljaren terug een stevige boost aan hun pedagogisch project. In het TOM-project gaat het leerkrachtenteam nu voluit voor teamteachen, uitgesplitst over twee leerunits (onderbouw en bovenbouw). Binnen elke unit werken de leerkrachten vanuit hun specifieke talenten en brengen alle vakinhouden op 4 differentiatieniveaus. Het TOM-project richt zich op een sterke autonomie en eigenaarschap in het leren. Een sterk staaltje van onderwijs voor de 21ste eeuw!

Deze Komen leren vindt plaats in VBS De Wijzer afdeling Kanegem (Kanegemstraat 168, 8700 Kanegem).

Methodiek
 • voorstelling van het pedagogisch project en het veranderingsproces;
 • rondgang in de units;
 • reflectieronde.

Contact

Praktische info

Docenten

 • Conny Declerck
 • Jan Vangheluwe

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • eerste graad
     • tweede graad
      • derde graad
    • Hoger onderwijs
     • Volwassenenonderwijs

      Doelgroep

      • Leraren en docenten
       • Directeurs en adjunct-directeurs
        • Middenkader
         • Beleidsondersteuners
          • Administratief ondersteunend personeel
           • CLB-medewerkers

            Maximum aantal deelnemers

            20

            Code

            T19-212