Werken aan bevestigen en begrenzen

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Doelstellingen

Je maakt kennis met verschillende referentiekaders over opvoeding.

Je krijgt zicht op je eigen opvoedingsstijl met haar sterktes en valkuilen.

Inhoud

Opvoeden is praten, aanmoedigen, voordoen, kijken, luisteren, ondersteunen, belonen, maar ook grenzen aangeven en eisen stellen. Als leerkracht geef je ruimte en richtlijnen. Je bepaalt (samen met je leerlingen) de grenzen van wat kan en wat niet kan. Die grenzen heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen, om te weten wat gewenst en ongewenst gedrag is.

Bevestigen en begrenzen door opvoeders helpt de leerling om zich aan te passen aan regels en afspraken. Samenleven in de klas zal altijd voor conflicten zorgen. De vraag blijft hoe je als leerkracht daarmee omgaat. Hoe ontstaat een conflict en kunnen we dat als leerkracht voorkomen?

We kijken naar preventieve methodieken om met moeilijk gedrag om te gaan. Het is niet omdat je als leerkracht een gedrag begrijpt dat je het gedrag moet goedkeuren.

Hoe leren we leerlingen de consequenties van hun gedrag aanvaarden? Soms lijkt het of straffen geen effect heeft en voel je je gefrustreerd.

In deze workshop zoeken we samen naar oplossingen voor deze frustraties.

Deze vorming is voor groepen van 10 tot en met 25 personen. Dat kan één schoolteam zijn of een groep van leerkrachten uit verschillende scholen.

Methodiek

Eerst bieden we inzicht in de fases van 'Acting-out gedrag'. We staan stil bij onze houding bij het bevestigen en begrenzen. We bieden praktische handvaten aan om als leerkracht sterker in de schoenen te staan. We leggen de link met het werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden bij kinderen en geven tips voor het positief beïnvloeden van het klimaat in de klas.

De workshop is interactief opgebouwd en vraagt een inbreng van de deelnemers. We maken gebruik van casussen aangebracht door de deelnemers.

Praktische info

Docenten

 • De Sleutel
 • Johan Van de Walle

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • eerste graad
     • tweede graad
      • derde graad

    Doelgroep

    • Leraren en docenten
     • Directeurs en adjunct-directeurs
      • Beleidsondersteuners
       • Zorgcoördinatoren

        Maximum aantal deelnemers

        25

        Code

        T19-204