Conflict- en agressiebeheersing als een P.R.O.

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

PRO: Preventie - Reactie - Opvolging

Doelstellingen

Weten wat te doen voor, tijdens en zeker na conflict- of crisismomenten zodat je ruimte geeft aan een meer rationele gedachtegang en dus aan veilige handelingen.

Inhoud

Aan de grond genageld staan tijdens lichte of zwaardere conflict- of crisismomenten is een bijzonder onaangenaam gevoel van waaruit we vaak geheel irrationeel gaan handelen. Een uiting van agressie gaat immers dikwijls gepaard met een verrassingseffect. Het hanteren van die agressie gebeurt dan ook meestal instinctief. Het kan echter ook doordacht, berekend en veilig voor alle betrokkenen.

De basis van interacties zijn de communicatieprocessen, waarin vaak verschillen in perceptie een kortsluiting kunnen veroorzaken. Deze kortsluitingen zijn dan weer de triggers voor misverstanden, conflicten en agressiesituaties.

Tijdens de sessie vergelijken we conflicthanteringsstijlen en leren we de escalatiekenmerken herkennen. Je leert preventieve maatregelen nemen die de instinctieve, veelal verkeerde handeling of reactie tegengaan. Een praktisch toepasbaar crisisontwikkelingsmodel zal je helpen om zowel verbale als non-verbale agressieve handelingen te counteren. De rode draad doorheen de nascholing is je eigen individuele aanpak bij de verschillende trappen van escalatie.

Verschillende vormen van agressie zullen aan bod komen. Uiteraard liggen de accenten op situaties die het meest op de concrete situatie van de deelnemers van toepassing zijn. Ook herstelgericht handelen krijgt een prominente plaats.

Methodiek

Elk stukje theorie wordt aan de hand van oefeningen of voorbeelden meteen geïllustreerd. Er wordt telkens gereflecteerd op een eventueel trainingsmoment of op een simulatie en waar nodig bijgestuurd.

Praktische info

Docenten

 • Ipse bvba
 • Rishi Panchasara

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Hoger onderwijs
                      • Deeltijds kunstonderwijs
                       • Volwassenenonderwijs

                        Doelgroep

                        • Leraren en docenten
                         • Directeurs en adjunct-directeurs
                          • Middenkader
                           • Beleidsondersteuners
                            • Administratief ondersteunend personeel
                             • Opvoeders
                              • Zorgcoördinatoren
                               • Leerlingenbegeleiders
                                • CLB-medewerkers
                                 • Vertrouwenspersonen
                                  • GON-begeleiders

                                   Maximum aantal deelnemers

                                   20

                                   Code

                                   T19-197