Hoogbegaafde leerlingen, wat als ze niet durven falen?

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Mindset, of hoe je onderpresteren van hoogbegaafde leerlingen preventief kan tegengaan in je eigen klas

Doelstellingen

Kennis en inzicht verwerven in de theorie van mindset en hoe mindset een impact heeft op het gedrag van hoogbegaafde leerlingen.

Inhoud

‘Er zit een hoogbegaafd jongetje in mijn klas en hij is nogal arrogant. Hij zegt steeds maar weer: "Ik weet dat al!" en hij noemt andere kinderen dom.’

‘En dan geef ik eens verrijkingsmateriaal aan dat hoogbegaafde meisje en ze neemt het niet eens aan. Waarom mijdt ze toch die uitdaging?’

De manier waarop leerlingen denken over intelligentie beïnvloedt hun prestaties in een positieve zin (groeimindset: ik durf) of eerder negatieve zin (vaste mindset: ik probeer niet eens). In deze nascholing leer je hoe je (al) je leerlingen op weg kunt helpen naar een groeimindset, waardoor ze leren te durven, waardoor ze van falen leren, waardoor ze leren dat inspanningen leveren erbij hoort. Maar bovenal zul je leren hoe je onderpresteren kan tegengaan!

Deze nascholing bestaat uit twee sessies van telkens drie uur. In de eerste sessie worden principes van de mindsettheorie uiteengezet. In de tweede sessies gaan we vooral aan de slag met werkvormen die in de klas kunnen worden gebruikt om mindset aan kinderen aan te leren. Deze sessies worden best gegeven met een tussenperiode van twee weken (dus best niet op één dag samen).

Methodiek

Interactieve uiteenzetting met presentatie, filmpjes, huis-denkwerk, met veel mogelijkheid tot vragen stellen en tot discussie, workshop met doe-opdrachten alsof je zelf leerling bent.

Beginsituatie

Interesse in het thema hebben, enthousiast worden van het leerproces van kinderen.

Praktische info

Docent

 • Sabine Sypré

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
       • Deeltijds kunstonderwijs
        • Volwassenenonderwijs

         Doelgroep

         • Leraren en docenten
          • Directeurs en adjunct-directeurs
           • Middenkader
            • Beleidsondersteuners
             • CLB-medewerkers

              Maximum aantal deelnemers

              25

              Code

              T19-196