Een jaartje springen en daarmee is de kous af?

Versnellen van hoogbegaafde leerlingen, doe je er goed aan of niet?

Doelstellingen

Verwerven van kennis en inzicht rond het al dan niet versnellen van hoogbegaafde leerlingen.

Inhoud

De meeste mensen, zowel onderwijzers/directies als ouders, zijn niet meteen zo’n voorstander van versnellen omwille van de problemen die deze kinderen later zouden krijgen in het secundair. De meeste leerkrachten en ouders maken zich zorgen over sociale isolatie en de sociale vaardigheden van deze leerlingen. Deze zorg is niet in overeenstemming met resultaten uit internationaal onderzoek, waaruit blijkt dat versnelling in de schoolloopbaan niet leidt tot academische of sociaal-emotionele problemen. Versnellen is niet noodzakelijk negatief!

Omdat het om een ingrijpende maatregel gaat, is het noodzakelijk dat deze beslissing op een gefundeerde wijze genomen wordt. Deze uiteenzetting gaat daarom verschillende zaken rond versnellen en vervroegde doorstroming belichten:

 • Welke vormen van versnellen bestaan er?
 • Sociaal-emotionele gevolgen van versnellen: hardnekkige mythes over versnellen
 • Welke criteria moet je in overweging nemen?
 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
 • Wettelijk kader in Vlaanderen
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Bestaan er methodes die het meetbaar maken of een kind klaar is om te springen naar een hogere klas?
Methodiek

Interactieve uiteenzetting met presentatie, met veel mogelijkheid tot vragen stellen en tot discussie. Bespreking en inkijken van een versnellingswenselijkheidslijst.

Beginsituatie

Interesse in het thema hebben, beseffen dat hoogbegaafdheid geen luxeprobleem is!

Contact

Praktische info

Docent

 • Sabine Sypré

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
       • Hoger onderwijs

        Doelgroep

        • Leraren en docenten
         • Directeurs en adjunct-directeurs
          • Middenkader
           • Beleidsondersteuners
            • CLB-medewerkers

             Maximum aantal deelnemers

             25

             Code

             T19-192