Spelenderwijs leren argumenteren en debatteren in de klas

Kritisch denken, argumenteren, filosoferen, debatteren en betogen

Doelstellingen

Wat de klas betreft: de vaardigheden die waarheidsgericht debatteren mogelijk maken hangen nauw samen met argumentatievaardigheden. Redeneren is een soort innerlijke dialoog waar je zelf pro en contra ondersteunt, afweegt en ordent in functie van conclusies of het innemen van standpunten. Men moet zich dus onderwerpen aan de discipline van het leren denken (met jezelf en met anderen); het betekent dus ook dat je kritisch leert denken. en gebruikt leert maken van de middelen van de informele logica.

De gehele opzet voor de leerlingen is helemaal niet theoretisch maar vooral spelend opgevat waarbij zijdelings aan de leerlingen wel één en ander op hun niveau, wat theorie betreft, kort wordt aangeraakt/toegelicht. Bij oudere leerlingen zelfs iets uitgebreider.

Wat de leraren betreft: de nascholing is primair gericht op onderwijzers derde graad en leraren SO (alle graden) De onderwerpen en moeilijkheidsgraad worden uiteraad aangepast. Theoretisch inzicht in kritisch denken en meer bepaald informele logica wordt op basis van de geobserveerde les toegelicht en voorzien van verdere feedback. Vooraf wordt vooraleer de bespreking van de les aan te vatten zeer overzichtelijk een zesstappenstrategie toegelicht.

Inhoud

Voor de leerlingen: een demoles voor een klas leerlingen van 2 aaneensluitende uren van 50 minuten (BaO of SO) waarbij via enkele specifiek gekozen spelvormen de mogelijkheden tot kritisch denken, argumenteren, filosoferen, debatteren en betogen wordt geoefend. Op voorhand weet de docent niet welke richting de spelvormen hem sturen maar er wordt aangetoond dat de verschillende vaardigheden van het kritisch denken aan bod komen en vlot in elkaar kunnen overlopen.

Voor de leraren: bespreking van de les (2 uur) waarbij de docent een aantal observaties bespreekt en deze verbindt met of kadert binnen theoretische inzichten. De docent antwoordt uiteraard ook op de vragen en opmerkingen van de cursisten (leraren).

Methodiek

Spelenderwijs brengen we begrippen aan door met de leerlingen groepjes (eveneens spelenderwijs) te vormen en ze spelvormen te laten uitvoeren. De feedback naar leerlingen toe is kort en gericht, zonder in theoretische beschouwingen te vallen. Voor de leraren is deze feedback uiteraard theoretisch ruimer. Op die wijze wordt immers aangetoond waar voor de leraar in het proces kansen liggen tot ontplooiing van de leerlingen.

Contact

Praktische info

Docent

 • Jan De Maeyer

Prijs per sessie

 • € 600 voor 2 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • derde graad
  • Secundair onderwijs
   • gewoon secundair onderwijs
    • eerste graad
     • A-stroom
      • B-stroom
      • tweede graad
       • aso
        • bso
         • kso
          • tso
          • derde graad
           • aso
            • bso
             • kso
              • tso
              • vierde graad

             Doelgroep

             • Leraren en docenten

              Maximum aantal deelnemers

              25

              Code

              T19-175