Stem je stem!

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Handleiding voor een efficiënt stemgebruik door leraren

Doelstellingen
 • inzicht krijgen in stemfysiologie, factoren die de stem beïnvloeden, goede stemhygiëne en specifieke eisen gesteld aan de stem van de leraar;
 • eigen stemtechniek leren kennen en verbeteren in functie van de beroepseisen.
Inhoud

Spreken en stemgeven lijken vanzelfsprekend en krijgen dan ook meestal weinig aandacht. Toch hebben meer dan 50 % van de mensen die veel moeten praten ooit stemklachten gehad. Wanneer deze stemlast blijft duren, merken we pas hoe belangrijk een goede stem is voor iemand met een spreekberoep.

Het is het werkinstrument bij uitstek en verdient dan ook de nodige zorg. Naast een goede stemhygiëne kan de stemtechniek geoptimaliseerd worden. Net zoals een sporter aan zijn conditie werkt, kan de professionele spreker zijn stemtechniek verfijnen en zo de stemmogelijkheden verruimen.

De cursus wordt aangeboden in een drietal vormen:

 • Een halve dag: je krijgt veel praktische informatie en leert de eigen stem kennen en de stemtechniek verbeteren via een aantal (enkele) basisoefeningen;
 • Een hele dag: naast de uitgebreide praktische informatie besteden we uitgebreid aandacht aan het oefenen en optimaliseren van de eigen stemtechniek;
 • 3 sessies van 3 uur: naast de theoretische en praktische informatie is er een intensieve training voor de optimalisatie van de eigen stemtechniek.
 • In aansluiting op de halve of de hele dag kan een vervolmakingssessie aangevraagd worden, die zich richt op praktische training.
Methodiek

Afwisseling van korte lezingen en ruimere praktische oefensessies.

Beginsituatie

Een interesse voor het onderwerp en de bereidheid om te participeren aan eenvoudige, praktische oefeningen

Praktische info

Docent

 • Dirk Vanneste

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Hoger onderwijs
                      • Deeltijds kunstonderwijs
                       • Volwassenenonderwijs

                        Doelgroep

                        • Leraren en docenten

                         Maximum aantal deelnemers

                         25

                         Code

                         T19-170