Constructieve feedback in verbinding

Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken

Doelstellingen
 • Je vergroot het probleemoplossend vermogen van de leerling zelf door te focussen op de oplossingen i.p.v. op de problemen;
 • Je haalt het beste in de leerling naar boven;
 • Je stelt verhelderende, verdiepende en verbredende vragen;
 • Je luistert en parafraseert wat je hoorde.
Inhoud

Prof. Hattie beschrijft in zijn boek ‘Visible learning’ de kracht van feedback (effectgrootte 0,73, waarbij >0,40 effectief is). Door het in de workshop aangeboden constructief gesprek worden vaardigheden als de relatie leerling-leerkracht (EG 0,72), bevorderen van metacognitieve strategieën (EG 0,69), zelfverwoording & zelfbevraging (EG 0,64) en probleemoplossend denken (EG 0,61) gestimuleerd.

Deze workshop gaat niet over de dagelijkse directe feedback, het gaat wel over een gesprek waarbij je samen met de leerling op zoek gaat naar onderliggende oorzaken om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen.

We leren enkele tools aan zoals:

 • de juiste coachende vragen stellen;
 • open en onbevooroordeeld luisteren;
 • geparafraseerd teruggeven wat beluisterd wordt;
 • samen met de leerling oplossingen en doelen formuleren.
Methodiek

Binnen een theoretisch kader is er ruimte voor interactief gesprek en reflecterende oefeningen. Jouw coachende vaardigheden worden in een Facebookgesprek naar een hoger niveau getild. We vullen jouw sterktes aan met nieuwe inzichten. Breng alvast jouw eigen verhaal mee waarmee we aan de slag gaan.

Beginsituatie

Open geest en bereidheid om jouw eigen communicatiegewoontes kritisch onder de loep te nemen.

Contact

Praktische info

Docent

 • Griet Vanhooren

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie
  € 1100 voor 2 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso
         • derde graad
          • aso
           • bso
            • kso
             • tso
             • vierde graad
             • buitengewoon secundair onderwijs
              • deeltijds leren en werken
              • Hoger onderwijs
               • Deeltijds kunstonderwijs
                • Volwassenenonderwijs

                 Doelgroep

                 • Leraren en docenten
                  • Directeurs en adjunct-directeurs
                   • Middenkader
                    • Beleidsondersteuners
                     • Administratief ondersteunend personeel
                      • Opvoeders
                       • Zorgcoördinatoren
                        • Leerlingenbegeleiders
                         • CLB-medewerkers
                          • Mentoren
                           • Vertrouwenspersonen

                            Maximum aantal deelnemers

                            25

                            Code

                            T19-169