Met zo weinig speeksel zo veel energie!

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Teambuilding op maat, met poëzie als rode draad

Doelstellingen

Samen op verhaal komen met poëzie als rode draad. Reflecteren over gevoelens (van anderen), jezelf iets meer kwetsbaar durven opstellen zonder je (helemaal) bloot te geven. We gebruiken het medium poëzie met tal van vergelijkingen, woordspelingen, de klankrijkdom of momenten van stilte, een spel van vorm en ritme, de gulle beeldspraak … als middel om open en eerlijk tot een duidelijk groepsgevoel te komen waarin men zichzelf niet moet verliezen. Verrassend hoeveel deelnemers willen prijsgeven of hoeveel taboes er worden doorbroken! En of dat op prijs wordt gesteld.

Inhoud

In de dagelijkse klaspraktijk focussen we ons voortdurend op de individuele ontplooiing van de leerlingen. De ontwikkeling van een goed groepsgevoel vraagt veel energie van de begeleiders. Maar hoe vinden we zelf aanspreekpunten of een klankbord? Waar en hoe hoog leggen we de gesprekslat?

Beeldrijke taal biedt de groep een uitdaging om onbedreigd gevoelens te uiten en de spreek- en luistervaardigheden van collega's te leren ontdekken en appreciëren. Met een aanbod van poëzie van (jonge) volwassenen én door de groep mee aangebrachte gedichten gaan we op zoek naar het verdichte verhaal. Verwondering en bewondering voor opvallende of onverwachte interpretaties bieden vertrouwen en versterken het groepsgevoel.

Verrassend hoe onverwachte of toch gerichte reacties voor perspectieven kunnen zorgen in een breed socio-emotioneel kader.

Twee sessies op 1 dag mogelijk als het lerarenteam opgesplitst wordt.

Methodiek
 • exploreren, interpreteren, creëren;
 • werken in de groep en aan de groep.
Beginsituatie

Vertrouwen in de groep en de begeleider zodat via een positieve houding een betere communicatieve wereld kan opengaan.

De deelnemers brengen zelf voorkeurgedicht(en) mee.

Praktische info

Docent

 • Herman Vander Straeten

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Volwassenenonderwijs

                      Doelgroep

                      • Leraren en docenten
                       • Directeurs en adjunct-directeurs
                        • Middenkader
                         • Beleidsondersteuners
                          • Administratief ondersteunend personeel
                           • Opvoeders
                            • Leerlingenbegeleiders
                             • CLB-medewerkers
                              • Mentoren
                               • Vertrouwenspersonen

                                Maximum aantal deelnemers

                                25

                                Code

                                T19-165