Loop naar de maan ...

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Omgaan met verbale agressie

Doelstellingen
 • inzicht krijgen in vormen en oorzaken van (verbale) agressie, in agressie als communicatie;
 • leren omgaan met (verbale) agressie.
Inhoud

De toenemende berichtgeving in de media over agressie in het algemeen roept vragen op bij de opvoeder/leraar. Wanneer we met agresssie geconfronteerd worden, is het gevoel van onmacht, twijfel en hulpeloosheid meer dan ooit aanwezig. Er is niet alleen fysieke agressie, ook verbale agressie kan een grote impact hebben op ons dagelijks functioneren als opvoeder/leraar.

Komen aan bod:

 • welke vormen van agressie bestaan er;
 • specifieke aandacht voor verbale agressie;
 • oorzaken van (verbale) agressie;
 • omgaan met verbale agressie: waar kan ik als opvoeder rekening mee houden;
 • kan het crisisontwikkelingsmodel een steun zijn;
 • is verbale agressie communicatie;
 • lichaamstaal en agressie.
Methodiek
 • werken met PowerPoint en casussen;
 • praktijkgerichte en interactieve vorming.

Praktische info

Docent

 • Geert Taghon

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Hoger onderwijs
                      • Volwassenenonderwijs

                       Doelgroep

                       • Leraren en docenten
                        • Directeurs en adjunct-directeurs
                         • Middenkader
                          • Beleidsondersteuners
                           • Administratief ondersteunend personeel
                            • Opvoeders
                             • Zorgcoördinatoren
                              • Leerlingenbegeleiders
                               • CLB-medewerkers
                                • Mentoren
                                 • Vertrouwenspersonen
                                  • GON-begeleiders

                                   Maximum aantal deelnemers

                                   25

                                   Code

                                   T19-140