De puber: een boot in woelig (school)water

Over het lerende tienerbrein als kans en uitdaging

Doelstellingen
 • kennismaken met nieuwe inzichten over het brein en de leef- en leercultuur van pubers en bijna-volwassenen;
 • gevolgen hiervan distilleren voor een (meer) gepaste les- en onderwijsaanpak.
Inhoud

Van alle bekommernissen van leerkrachten is die om de betrokkenheid van hun leerlingen bij het leren wel één van de grootste. Hoe vinden we aansluiting bij hun behoeften en bij hun leef(leer)wereld?

Sarah is het ene ogenblik een gevaarlijke waaghals en zit een half uurtje later te kniezen met de kap van haar joggingvest diep over de ogen. Waarom is Yannick overtuigd van het nut van een goede planning, maar slaagt hij er niet in om eentje te maken, laat staan uit te voeren? En heb je al gemerkt hoe ze voortdurend online zijn met mekaar, maar meewarig het hoofd schudden als wij een ICT-werkvorm aankondigen?

In deze sessie verkennen we de allernieuwste inzichten die hierover ontwikkeld zijn. We werpen een blik op de onderzoeksresultaten die over dit onderwerp gepubliceerd werden. Het wordt geen kwestie van goedkeuren, wel van begrijpen. We identificeren zowel kloof als raakvlak tussen deze nieuwe realiteit en ons huidig onderwijs en buigen ons over het lerende, het sociale, het emotionele en het creatieve aspect.

We reiken handvatten aan om onze lesaanpak en onze onderwijsorganisatie meer te laten aansluiten op die nieuwe leef- en leercultuur. We wisselen ideeën uit om de betrokkenheid en de motivatie van dat tienerbrein in evolutie te stimuleren en om jongeren voor te bereiden op een weerbare en verantwoordelijke deelname aan de maatschappij van (over)morgen.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting, gedachtewisseling, verkenning van praktijkvoorbeelden.

Contact

Praktische info

Docenten

 • Ipse bvba
 • Rishi Panchasara
 • Marcella Deneve
 • Kelly Van Eyken

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso
         • derde graad
          • aso
           • bso
            • kso
             • tso
             • vierde graad
             • buitengewoon secundair onderwijs
              • deeltijds leren en werken

              Doelgroep

              • Leraren en docenten
               • Directeurs en adjunct-directeurs
                • Middenkader
                 • Beleidsondersteuners
                  • Opvoeders
                   • CLB-medewerkers

                    Maximum aantal deelnemers

                    25

                    Code

                    T19-084