Tussen hamer en aambeeld

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Over de positie van het middenkader

Doelstellingen

De eigen positie aan de hand van de aangebrachte kaders scherp(er) in beeld brengen en hierrond ervaringen en inzichten delen.

Inhoud

Beleidvoerend vermogen is vandaag geen theoretisch concept meer. Scholen worden verwacht dit beleidvoerend vermogen om te zetten in visie en actie.

Scholen die werk maken van kwaliteitszorg hebben nood aan medewerkers die helpen om dit ontwikkelingsgerichte beleid mee vorm te geven. In veel scholen is hiertoe een middenkader uitgebouwd. Hoewel het takenpakket van dit middenkader wel varieert van school tot school, wordt de positie van dit middenkader wel vaker omschreven als 'tussen hamer en aambeeld'.

Coördinatoren bv. omschrijven hun eigen positie soms als 'tussen twee stoelen'.

Waar zit de coördinator als collega, als beleidsmaker, als teamleider, als aanspreekpunt, als veranderaar, als trekker, als mens ...? En hoe gaat hij/zij daar mee om?

Deze sessie reikt kaders aan om de positie van de coördinator -of bij uitbreiding, het middenkader- scherper in beeld te brengen.

Methodiek

Inzichten aanreiken, ervaringen delen

informatie - actie - reflectie

Beginsituatie

/

Praktische info

Docent

 • Jan Gilté

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso
         • derde graad
          • aso
           • bso
            • kso
             • tso
             • vierde graad
             • buitengewoon secundair onderwijs
              • deeltijds leren en werken

              Doelgroep

              • Directeurs en adjunct-directeurs
               • Middenkader
                • Beleidsondersteuners

                 Maximum aantal deelnemers

                 15

                 Code

                 T19-068