Verbindend samenwerken met ouders

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Nieuw dit schooljaar

Handelingsgericht omgaan met ouders is de gezonde combinatie van de ervaringsdeskundigheid van ouders en de professionaliteit van de school, zeker bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Doelstellingen
 • Hoe betrek ik ouders bij de organisatie van mijn school, bij de werking van mijn klas?
 • Hoe werk ik aan redelijke aanpassingen in verbinding met de leerling en zijn ouders?
Inhoud

Het M-decreet vraag expliciet een verbindende samenwerking met ouders bij het zoeken naar een goede oplossing voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De minister vraagt een grotere participatie van allochtone ouders.

En toch stellen we vast dat het aantal ouders op oudercontacten daalt. Hoe organiseren we oudercontacten oudervriendelijk? Hoe bewaken we een goed evenwicht tussen de ervaringsdeskundigheid van ouders in hun kind en de onderwijsprofessionaliteit van de school?

Hoe communiceren we eerlijk zonder de band te verbreken? Verbindend samenwerken houdt een stevig engagement in: we gaan er samen voor en blijven in contact. Hoe houden we dit haalbaar in de mallemolen van onze onderwijstaken? Hoe bereiden we beginnende leraren voor op de eerste oudercontacten?

Deelnemers brengen mee:

een anekdote/casus waarbij de contacten met ouders minder vlot verlopen zijn

Methodiek
 • korte insteek over “ouderbetrokkenheid 3.0”
 • gesprekken n.a.v. filmfragmenten
 • casusbesprekingen – intervisie
Beginsituatie

Openheid om kritisch te kijken naar de eigen schoolorganisatie en op zoek te gaan naar een goede verbinding school - ouders.

Praktische info

Docent

 • Guido Decombel

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso

                  Doelgroep

                  • Leraren en docenten
                   • Directeurs en adjunct-directeurs
                    • Middenkader
                     • Beleidsondersteuners

                      Maximum aantal deelnemers

                      25

                      Code

                      T19-047