Een zorgbeleid voor hoogbegaafde kinderen op school?

Nieuw dit schooljaar

Zorgtraject hoogbegaafdheid

Doelstellingen

In dit leerlabo leert het hele team hoe hoogbegaafdheid aan te pakken op school. Maatregelen gebeuren niet meer ad hoc, maar zijn ingebed in de structuur van de school.

 • Het team leert wat hoogbegaafdheid is;
 • Het team kan hoogbegaafde leerlingen herkennen in de klas;
 • De school maakt een signaleringsprotocol op om deze kinderen te detecteren;
 • De school maakt een versnellingsprotocol op en weet waarom en wanneer er best versneld wordt;
 • Het team leert wat compacten en verrijken is en deze interventie wordt aangepast op maat van de school en het team;
 • Het team leert hoe ze verrijkingsmaterialen kunnen beoordelen op hun bruikbaarheid;
 • De school maakt een zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen op waarin alle interventies worden beschreven.

Kortom: de school en het team worden ondergedompeld in de wereld van hoogbegaafde leerlingen en worden gecoacht in een evidence-based aanpak hiervan. Alles gebeurt op maat van de school.

Inhoud

Uitgangspunt

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor hoogbegaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket.

Een zorgbeleid bestaat voornamelijk uit een procedure of stappenplan voor het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in je school, zodat dit niet meer ad hoc gebeurt. Maar hoe begin je aan het opstellen van zo’n zorgbeleid hoogbegaafdheid? Hoe zorg je dat je het hele team mee krijgt hierin? Hoe voorkom je weerstand in een team? En hoe hou je rekening met de draagkracht van de school zodat het geen louter papieren versie wordt?

Inhoud

We leren over en worden gecoacht in verschillende onderwerpen:

 • hoogbegaafdheid: algemene inzichten, kaders en modellen;
 • signaleren, herkennen en protocollen;
 • versnellen, criteria en valkuilen;
 • compacten en verrijken;
 • verrijkingsmaterialen;
 • facultatief: verrijkingsklas, onderpresteren of dubbel bijzondere leerlingen.

Evaluatie

Ongeveer een half jaar na het implementeren van het zorgbeleid wordt het beleidsplan

geëvalueerd. Hierbij worden de knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn

gekomen.

Methodiek

In een voorafgaand gesprek worden de noden van de school en het team besproken zodat we op maat een traject kunnen aanbieden. De inhoud, de onderwerpen, alsook de werkvormen, worden dan samen met directie en zorgteam besproken. Wij stemmen alles af op de beginsituatie van de school.

Beginsituatie

Wij starten sowieso van de beginsituatie van de school. Vandaar dat een voorafgaand gesprek een must is, zodat we het traject hierop kunnen afstemmen, op maat van de school. M.a.w. of je nu beginnend bent op gebied van hoogbegaafdheid, of hier al enige kennis en ervaring in hebt, het maakt niet uit, wij kunnen je verder helpen.

Contact

Praktische info

Docent

 • Sabine Sypré

Prijs per sessie

 • € 3300 voor 6 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs

                       Maximum aantal deelnemers

                       25

                       Code

                       T19-044