Meervoudige Intelligentie voor heel de basisschool

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

Meervoudige intelligentie bijbrengen zowel voor kleuteronderwijs en lager onderwijs

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de verschillende intelligenties volgens de principes van Gardner
 • Inzicht verwerven in de 3 uitgangspunten van MI in het onderwijs
 • Inzichten verwerven via concrete toepassingen. Ervaren hoe je MI in de klas kunt implementeren
 • Bewustwording van de valkuilen bij MI testing
Inhoud

Het onderwijs doet vooral een beroep op de verbaal-linguïstische en de logisch-mathematische intelligenties. Leerlingen hebben echter diverse intelligentiepatronen. Zo zijn er 8 in totaal. Dus vraag niet “Hoe slim ben je?” maar “Hoe ben je slim?”. Leerlingen leren het best en meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op de diversiteit aan intelligenties.

Als jij je als leerkracht realiseert dat leerlingen op verschillende manieren slim zijn en hiermee bewust rekening wil houden, dan transformeert dat de onderwijswerkelijkheid. Het wordt mogelijk om je onderwijsaanbod beter af te stemmen op de leerbehoeften en leervermogens van de leerlingen.

We presenteren hier een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig laat inpassen in lessituaties. Daar zijn geen complexe veranderingen in de school voor nodig zijn. We gaan direct in op intelligentieverschillen binnen de klas zonder veel testwerk en zonder ingewikkeld organiseren.

Methodiek

Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen met een aantal didactische structuren.

Praktische info

Docenten

 • Art de Co
 • Tineke Turck

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs

        Doelgroep

        • Leraren en docenten
         • Directeurs en adjunct-directeurs
          • Middenkader
           • Beleidsondersteuners

            Maximum aantal deelnemers

            25

            Code

            T19-040