Coöperatief leren in de kleuterklas

Over de basisprincipes van Kagans Coöperatieve Leerstrategieën en de Kagan Structuren

Doelstellingen

Je krijgt inzicht in de werking van de Coöperatieve Kagan Structuren, je leert en ervaart enkele Kagan Structuren en je krijgt transfer naar de klaspraktijk in het kleuteronderwijs.

Inhoud

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen. Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere kinderen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Coöperatieve Leerstrategieën kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Uniek aan en sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en Simultane actie.

Methodiek

Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen met een aantal didactische structuren.

Beginsituatie

Er is geen vooropleiding nodig voor deze workshop.

Contact

Praktische info

Docenten

 • Art de Co
 • Ines Springael

Prijs per sessie

 • € 595 voor 1 sessie
  € 1190 voor 2 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • tweede kleuter
     • derde kleuter

   Doelgroep

   • Leraren en docenten
    • Directeurs en adjunct-directeurs
     • Middenkader
      • Beleidsondersteuners

       Maximum aantal deelnemers

       25

       Code

       T19-029