Ik leer... Wil jij me coachen?

Leren leren: maximaal inzetten op de leer-kracht van het kind.

Inhoud

SESSIE 1: LEREN LEREN: EEN PARTNERSHIP!

De kern van de zaak bij ‘leren leren’

In deze basissessie staan we stil bij volgende vragen:

 • Wat is leren? En wat is ‘leren leren’?
 • Hoe kijk ik als leraar (of als ouder) naar het leerproces en vanuit welke visie wil ik de leerling ondersteunen, coachen? Anders gezegd: welke leraar wil ik zijn?
 • Wat vormt bij leren de échte uitdaging voor het kind én voor de coach?
 • Wat is competentiegericht leren en hoe zetten we daar op in?
 • Coaching bij leren: hoe pak ik dat aan? Welke sleutels heb ik (niet) in handen? Wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Cruciale factor bij leren: motivatie! Hoe laten we die samen groeien?

Samengevat: in deze sessie denken we na over leren in het algemeen en over de basisvoorwaarden om leerlingen te laten groeien in initiatief en verantwoordelijkheid in het bijzonder.

SESSIE 2: FOCUS GEVRAAGD (op wat ik leer., maar ook op mezelf!)

Over aandacht en leerstijlen

Leren leren veronderstelt focus, aandacht en voorrang geven aan het leerproces. Elimineren ook van wat aandacht afleidt (omgevingsfactoren, aannames en veronderstellingen, negatieve perceptie…). Eigen didactische maatregelen om aandacht te bevorderen delen we met elkaar en koppelen we aan inzicht in hoe de lerende én de leerkracht aandacht percipiëren. We kaderen vanuit wetenschappelijk inzicht in de werking van het (puber-)brein en verkennen faciliterende voorwaarden om de focus op het leren (en de leerstof) te richten. We maken kennis met de leerstijlen van Kolb (een van de negen richtlijnen uit het UDL-kader) en zoeken vooral naar de implicaties in een didactische context. Ook vragen stellen, reflecteren op het leerproces en probleemoplossend denken komen in deze sessie aan bod.

SESSIE 3: ZO WERKT MIJN BREIN!

Over goed brein-en geheugengebruik

In deze sessie vertrekken we vanuit jouw parate kennis over de werking van ons brein. We koppelen inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek aan sterke didactische maatregelen om informatie op te nemen, te onthouden en in te zetten in nieuwe situaties. We gaan uitvoerig in op een aantal UDL-richtlijnen: het belang van gestructureerde instructie en het inschakelen van àlle zintuigen, het leggen van relaties en het genereren van voorkennis, en niet in het minst: aansluiten bij de interesse van de leerling. In deze sessie zitten een aantal hands-on-momenten ingebouwd, waarbij we ervaren hoe ons brein (beter) werkt. Ook het omgaan met het leren van teksten krijgt een prominente

plaats.

SESSIE 4: IK DOE HET ZELF WEL!

Over plannen, organiseren en uitvoeren

‘Echt leren via jezelf reguleren!’ is de boodschap in deze sessie. Omdat leren alles te maken heeft met gedrag (en gedrag aanpassen), staan we nog eens stil bij motiverende factoren. Zelfregulering is de kapstok waar we deze inzichten aan ophangen (en meteen zitten we ook hiermee in het UDL-verhaal). Autonoom handelen (en dus verantwoordelijkheid opnemen) gaat hand in hand met het verhogen van de plannings-en uitvoeringscompetentie. We verkennen beproefde ‘sterkmakers’, geïntegreerde korte-en langetermijnplanning via kindvriendelijke materialen. Een heel praktijkgerichte sessie dus, die zich in de eerste plaats richt tot de collega’s van de bovenbouw (maar waar ook andere collega’s heel veel uit kunnen opsteken).

DEZE VIER SESSIES VORMEN EEN TRAJECT, WAARBIJ SESSIE 1 (LEREN LEREN: EEN PARTNERSCHIP!) DE LOGISCHE BASISSESSIE IS. ELKE SESSIE KAN DUS ALS INDIVIDUELE, LOSSE SESSIE GEORGANISEERD WORDEN.

Methodiek

Interactieve presentatie afgewisseld met reflectie of delend leren in groepjes. Leren met de praktijk als referentiekader

Beginsituatie

Een open geest, bereidheid om mee te denken, te reflecteren en ervaringen te delen

Contact

Praktische info

Docent

 • Joost Hillewaere

Prijs per sessie

 • € 550 voor 1 sessie
  € 1100 voor 2 sessies
  € 1650 voor 3 sessies
  € 2200 voor 4 sessies

Type nascholing

 • Teamgericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • lager onderwijs
    • eerste graad
     • tweede graad
      • derde graad

    Doelgroep

    • Leraren en docenten
     • Directeurs en adjunct-directeurs
      • Middenkader
       • Beleidsondersteuners
        • CLB-medewerkers

         Maximum aantal deelnemers

         25

         Code

         T19-023