Leraren ondersteunen in het leren omgaan met diversiteit

Nieuw dit schooljaar

Het ondersteuningsconcept GOL(L)D in de vingers krijgen!

Doelstellingen

De kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van activerend ondersteunen en diversiteitsdenken verbreden en verdiepen

Inhoud

Er is de laatste jaren veel beweging in het onderwijs: toenemende diversiteit, het M-decreet, het decreet leerlingenbegeleiding, hervorming secundair onderwijs, nieuwe leerplannen… Deze veranderingen brengen complexe uitdagingen met zich mee. Het is daarom noodzakelijk dat we leraren Gericht Ondersteunen in het Leren omgaan met Diversiteit. Het GOL(L)D-concept tracht hierop een antwoord te bieden.

In dit concept is het de bedoeling dat de leraar de regie in eigen handen houdt en groeit in zijn/ haar competenties die noodzakelijk zijn voor het omgaan met diversiteit. Zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, directies, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders … kunnen leraren hierbij versterken. Via dialoog en reflectie helpen zij de leraar om zelf tot antwoorden te komen (= activerende ondersteuning).

Methodiek

Via verschillende bijeenkomsten krijg je als deelnemer kaders, inspirerende voorbeelden en handelingsgerichte strategieën om je een activerende begeleidingsstijl eigen te maken. Via creatieve methodieken (werken met video-coaching, met een script…) word je ondersteund bij de implementatie van het GOL(L)D-concept.

In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Beginsituatie

De deelnemers hebben een functie waarin ze leraren ondersteunen in hun opdracht

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 donderdag 3 oktober 2019 09.00 u. tot 12.00 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Sessie 2 donderdag 3 oktober 2019 13.00 u. tot 16.00 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Sessie 3 dinsdag 15 oktober 2019 13.30 u. tot 16.30 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Sessie 4 donderdag 21 november 2019 09.00 u. tot 12.00 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Sessie 5 vrijdag 24 januari 2020 09.00 u. tot 12.00 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek
Sessie 6 vrijdag 6 maart 2020 09.00 u. tot 12.00 u. vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek

Praktisch

/

Inschrijven


Praktische info

Docent

 • Inge Van de Putte

Aantal sessies

 • 6 sessies

Prijs

 • € 330.00

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • kleuteronderwijs
     • peuter en eerste kleuter
      • tweede kleuter
       • derde kleuter
       • lager onderwijs
        • eerste graad
         • tweede graad
          • derde graad
         • buitengewoon basisonderwijs
         • Secundair onderwijs
          • gewoon secundair onderwijs
           • eerste graad
            • A-stroom
             • B-stroom
             • tweede graad
              • aso
               • bso
                • kso
                 • tso
                 • derde graad
                  • aso
                   • bso
                    • kso
                     • tso
                     • vierde graad
                     • buitengewoon secundair onderwijs
                      • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Directeurs en adjunct-directeurs
                      • Middenkader
                       • Beleidsondersteuners
                        • Zorgcoördinatoren
                         • Leerlingenbegeleiders
                          • CLB-medewerkers

                           Code

                           I20-077

                           Inschrijven

                            inschrijven

                           Delen