De basisprincipes van het Kagan Coöperatieve concept specifiek gericht op lager en secundair onderwijs

Een driedaagse opleiding in het concept van Kagan Coöperatief leren

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de basisprincipes van het coöperatief leren.
 • Inzicht verwerven over het coöperatief (klas)management.
 • Ervaren van verschillende Kagan structuren.
 • Inzicht verwerven hoe je via het Kagan concept kan werken aan de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.
Inhoud

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet élk kind. Studies hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Kagan structuren kunnen ingezet worden in alle vakken en op alle niveaus. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

De Art de Co / Kagan Belgium trainers zijn allen gecertificeerde Kagan trainers.

Methodiek

Op een interactieve wijze kennismaken en oefenen met een aantal Kagan structuren.

Beginsituatie

Van de deelnemers wordt geen beginsituatie verwacht

Opmerkingen
inclusief broodjesmaaltijd

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
woensdag 19 februari 2020 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
woensdag 19 februari 2020 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
maandag 23 maart 2020 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
maandag 23 maart 2020 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
woensdag 22 april 2020 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
woensdag 22 april 2020 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Inschrijven


Praktische info

Docent

 • Art de Co

Aantal sessies

 • 6 sessies

Prijs

 • € 360.00
 • inclusief broodjesmaaltijd

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • lager onderwijs
     • eerste graad
      • tweede graad
       • derde graad
      • buitengewoon basisonderwijs
      • Secundair onderwijs
       • gewoon secundair onderwijs
        • eerste graad
         • A-stroom
          • B-stroom
          • tweede graad
           • aso
            • bso
             • kso
              • tso
              • derde graad
               • aso
                • bso
                 • kso
                  • tso
                  • vierde graad

                Doelgroep

                • Leraren en docenten
                 • Directeurs en adjunct-directeurs
                  • Middenkader
                   • Beleidsondersteuners
                    • Leerlingenbegeleiders
                     • CLB-medewerkers

                      Code

                      I20-068

                      Inschrijven

                       inschrijven

                      Delen