Het leerlingcontact inzetten om het evaluatieproces te verrijken en leerlingen zo meer eigenaar te maken van eigen leren

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Doelstellingen
 • De leerkracht krijgt een kader (breed evalueren) waarbinnen het leerlingcontact zich situeert en handvatten om er straks mee te beginnen op de eigen school.
 • De leerkracht leert het concept van het leerlingcontact kennen (wat is het wel en wat is het niet?) en ontdekt de meerwaarde ervan i.f.v. het leerproces.
Inhoud

Leerkrachten kijken steeds kritischer naar de manier waarop ze leerlingen evalueren. Ze stellen zich terecht de vraag of ze de leerlingen van vandaag, die de burgers van morgen zijn, de nodige/juiste competenties meegeven. Velen komen tot de vaststelling dat ze kennis meer dan voldoende toetsen, maar dat er op vlak van vaardigheden en attitudes vaak nog een hele weg af te leggen is.

Hierdoor vindt de term breed evalueren steeds meer ingang in scholen. Teams hebben de ambitie om een brede en toekomstgerichte vorming aan te bieden aan alle leerlingen. Ze zetten daarom onder andere sterk in op differentiatie, leren leren, ... Ze willen die differentiatielijn ook doortrekken naar het evaluatiebeleid. Dat gaat niet altijd vanzelf.

Eén van de hulpmiddelen om het evaluatieproces te verrijken en te versterken is het leerlingcontact. Dit is een uitgelezen kans voor leerling en leerkracht om samen naar het leerproces te kijken. Wie ziet wat? Welke leernoden ontdekken we? En hoe kunnen we er in de toekomst samen aan werken? Zo krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces en bieden we hen een sterke troef voor de toekomst, met name eigenaarschap van eigen leren.

Methodiek
 • getuigenissen uit de praktijk;
 • schets van de theoretische achtergrond;
 • interactieve koppeling aan de eigen werking;
 • coöperatieve werkvormen gericht op uitwisseling en vertaling naar de eigen praktijk;
 • oefenmomenten gericht op vraagstelling en luistervaardigheden.

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 donderdag 15 november 2018 14.00 u. tot 17.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 2 donderdag 21 februari 2019 14.00 u. tot 17.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Praktisch

Deelnemers brengen mee: indien aanwezig eigen ervaringen met leerlingcontacten alsook concrete vragen m.b.t. dit onderwerp.

Praktische info

Docent

 • Koen Mattheeuws

Aantal sessies

 • 2 sessies

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • kleuteronderwijs
     • peuter en eerste kleuter
      • tweede kleuter
       • derde kleuter
       • lager onderwijs
        • eerste graad
         • tweede graad
          • derde graad
         • buitengewoon basisonderwijs
         • Secundair onderwijs
          • gewoon secundair onderwijs
           • eerste graad
            • A-stroom
             • B-stroom
             • tweede graad
              • aso
               • bso
                • kso
                 • tso
                 • derde graad
                  • aso
                   • bso
                    • kso
                     • tso
                     • vierde graad
                     • buitengewoon secundair onderwijs
                      • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Middenkader
                        • Beleidsondersteuners

                         Code

                         I19-060

                         Delen