Mindful@school

Doelstellingen
 • eigen meditatiebeoefening diepgaand ontwikkelen om de vruchten ervan mee te dragen in een gebalanceerd en gecenterd functioneren op school;
 • de werkzame bestanddelen van mindfulness inzetten om de persoonlijke ontwikkeling, de emotioneel-sociale vaardigheden en de leercapaciteiten van de leerlingen te ondersteunen;
 • Als ambassadeur van de mindfulness een constructieve rol spelen in de integratie van kennis en vaardigheden van mindfulness binnen de schoolomgeving.
Inhoud

Uitgangspunt

Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die ons beter leert omgaan met stress, pijn, gepieker, slapeloosheid, angst, depressie … Tegelijk neemt de concentratie toe en vergroot de levenskwaliteit.

In het onderwijs zijn burnout en stress in hoge mate aanwezig. De accentverschuiving van kennisoverdracht naar waardenoverdracht en het groeiende pedagogische en administratieve takenpakket vergen veel energie.

Als we zélf bewust, krachtig en stabiel in het leven en in onze job komen te staan, kunnen we ook voor de jongeren een context creëren waarbinnen ze hun intrinsieke kwaliteiten van bewust leven, nieuwsgierigheid en sensitiviteit kunnen ontwikkelen.

Inhoud

Mindfulness als zelfzorg

We ervaren het belang van opmerkzaamheid en lichaamsgewaarzijn om meer authentiek en waardengedreven voor de klas en in het leven te staan. Aspecten als stress, emotionele balans, responsiviteit, zelfacceptatie, omgaan met grenzen… krijgen een onderwijsgericht accent.

Mindfulness in communicatie met en zorg voor anderen

We krijgen inzicht in de technieken van mindful spreken en luisteren. Werkelijk aanwezig leren zijn bij de ander(en) om van daaruit te groeien in de drie pijlers van mindful opvoeden: soevereiniteit, empathie en acceptatie.

Methodiek

Vanuit ervaringsgerichte aandachtsoefeningen en groepswerk komt theorie aan bod. Er is in ruime mate tijd voor interactie en (zelf)reflectie.

Beginsituatie

Er is geen directe voorkennis van mindfulness nodig. De deelnemers hebben wel een persoonlijk parcours afgelegd dat hen van de meerwaarde van rustmomenten, zelfzorg en zelfreflectie heeft overtuigd. De deelnemers hebben een open houding en de bereidheid om zich de oefeningen toe te eigenen, en de motivatie om een mindful schoolklimaat te helpen uitdragen.

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 donderdag 21 maart 2019 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 2 donderdag 21 maart 2019 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Praktisch

Gelieve een yogamatje of dekentje mee te brengen

Inschrijven

Afgelopen

Praktische info

Docent

 • Jean-Paul Derveaux

Aantal sessies

 • 2 sessies

Prijs

 • € 100.00

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • kleuteronderwijs
     • peuter en eerste kleuter
      • tweede kleuter
       • derde kleuter
       • lager onderwijs
        • eerste graad
         • tweede graad
          • derde graad
         • buitengewoon basisonderwijs
         • Secundair onderwijs
          • gewoon secundair onderwijs
           • eerste graad
            • A-stroom
             • B-stroom
             • tweede graad
              • aso
               • bso
                • kso
                 • tso
                 • derde graad
                  • aso
                   • bso
                    • kso
                     • tso
                     • vierde graad
                     • buitengewoon secundair onderwijs
                      • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Opvoeders

                        Code

                        I19-059

                        Inschrijven

                        Afgelopen

                        Delen