Coöperatieve Leerstrategieën voor de lagere school

Doelstellingen
 • Inzicht verwerven in de basisprincipes van het coöperatief leren;
 • Inzicht verwerven over het coöperatief (klas)management;
 • Ervaren van verschillende didactische structuren voor het onderwijs;
 • Inzicht verwerven over hoe je via de coöperatieve structuren en het aangepast klasmanagement inhoudelijk, sociaal- en talentbevorderend kan werken.
Inhoud

Coöperatieve Leerstructuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en op alle vakken. Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. De sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane actie.

Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze praten samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken verschillende intelligenties aan. Het coöperatief leren doet ook beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Tijdens deze workshop/studiedag maken de leerkrachten kennis met de Coöperatieve Leerstructuren voor de leerlingen en ervaren ze verschillende structuren en het daaraan gekoppeld klasmanagement.

Methodiek

Een interactieve workshop waar de deelnemers zelf aan de slag gaan.

Beginsituatie

We verwachten van de deelnemers geen vooropleiding.

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 maandag 18 maart 2019 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 2 maandag 18 maart 2019 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Praktisch

/

Inschrijven

Afgelopen

Praktische info

Docent

 • Art de Co

Aantal sessies

 • 2 sessies

Prijs

 • € 100.00

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • lager onderwijs
     • eerste graad
      • tweede graad
       • derde graad

    Doelgroep

    • Leraren en docenten
     • Directeurs en adjunct-directeurs
      • Middenkader
       • Beleidsondersteuners

        Code

        I19-035

        Inschrijven

        Afgelopen

        Delen