Help! Een moeilijke klasgroep!

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Doelstellingen

Op het einde van deze cursus

 • heb je inzicht in een aantal groepsdynamische principes en kan je ze herkennen in je eigen klasgroep;
 • beschik je over een aantal interventiestrategieën om een klasgroep, waarin de sfeer negatief is, positief te beïnvloeden;
 • heb je een beter zicht op je eigen invloed op een klasgroep en kan je deze invloed als dat nodig is bijsturen.
Inhoud

Leerkrachten signaleren vaak dat een groep leerlingen hen “ontglipt”. En dan zijn er een aantal typische valkuilen waarin ze trappen:

 • meer en meer zelf de touwtjes in handen nemen
 • interactie tussen leerlingen zoveel mogelijk vermijden
 • de invloed van leiders proberen in te perken

... met niet altijd zo’n goed resultaat tot gevolg!

In deze cursus gaan we uit van een aantal groepswetten. We bekijken hoe deze de sfeer in een klas bepalen en hoe we inzicht in deze groepswetten als leerkracht kunnen gebruiken om de klassfeer te sturen naar een aangenamer leer- en leefklimaat.

Dit zijn de thema’s die aan bod komen:

- Beschrijving groepswetten en herkenning in eigen klasgroepen: fasen in groepsvorming, groepshiërarchie en ongeschreven regels, evolutie naar een positief of negatief groepsklimaat.

- Tien bouwstenen voor een positief klasklimaat: hoe meer aandacht je hiervoor hebt in je lesgeven, hoe groter de kans dat het goed loopt in je klassen! Kort overzicht.

- Het ombuigen van een negatief groepsproces: valkuilen en hoe ze te voorkomen.

 • Van negatieve naar positieve controle: versterken van wat (een beetje) goed loopt
 • De groep mee verantwoordelijk voor het klimaat: klasgesprekken constructief inzetten, kennismaken met de methode WAWW.
 • Verhogen van de sociale veiligheid in de groep.
 • Aandacht voor leerlingen die uit de boot vallen en kliekjesvorming in een groep en voor het ombuigen van pestgedrag.
 • Het vermijden van een machtsstrijd met een groep: omgaan met een negatief dominante leider, omgaan met een klas met een uitgesproken negatief, vijandig groepsklimaat.
 • Alléén lukt het niet: hoe werkt je als team samen om de sfeer in een klas te verbeteren? Wanneer en hoe betrek je ouders?
Methodiek

Korte theoretische kadering en toepassingen wisselen elkaar af.

Deelne(e)m(st)ers worden uitgenodigd om actief aan de slag te gaan met de aangeboden inzichten via casusbespreking en korte reflectie-opdrachten.

Beginsituatie

Doelgroep: leraren en zorgcoördinatoren

 • lager onderwijs (eerste, tweede en derde graad)
 • buitengewoon basisonderwijs (behalve type 2)

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 vrijdag 23 november 2018 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 2 vrijdag 23 november 2018 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Praktisch

/

Praktische info

Docent

 • Hilde Leonard

Aantal sessies

 • 2 sessies

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • lager onderwijs
     • eerste graad
      • tweede graad
       • derde graad
      • buitengewoon basisonderwijs

     Doelgroep

     • Leraren en docenten
      • Zorgcoördinatoren

       Code

       I19-030

       Delen