Module 8: De directeur als veranderingscoach. Innoveren van binnenuit en bottom-up

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Nieuw dit schooljaar

De directeur van nu ... en straks!

Doelstellingen

In deze module leren leidinggevenden omgaan met transities. Leidinggevenden zijn na deze opleiding vaardig in het inspireren, mobiliseren en activeren van veranderingen vanuit een waarderend en innoverend vermogen.

Inhoud

Uitgangspunt:

De uitdaging is groot. Of het nu gaat over een herstructurering, een nieuw leerplan, een veranderende didactiek en pedagogie op school … transitie staat voor de deur. Tijdens deze module focussen we op effectieve inzichten en methodieken om verandering te doen slagen. Welke beslissingsmethodes werken dynamiserend in plaats van belemmerend, welke alternatieve strategieën kunnen we toepassen naast het hiërarchisch opleggen van veranderen, wat is hierbij het meest geschikte ‘people management’? Hoe zorgen we ervoor dat teams actief, zelfsturend en gemotiveerd hun innovatie realiseren? En hoe buig je weerstand om in veerkracht? Hoe maak je van kwetsbaarheid een sterkte?

Deze Masterclass is bedoeld voor leidinggevenden die hun school in beweging willen zetten als antwoord op de uitdagingen voor scholen in de 21ste eeuw.

Dag 1 (voormiddag) door Eric Halsberghe

Het innovatiedoolhof: welke innovatiethema’s overstijgen de hype cultuur?

Waar moet het onderwijs op inzetten? Hoe creëren we de noodzakelijke ruimte om tot innovatie te komen? In een wereld die razendsnel verandert, moet ook het onderwijs zich voortdurend en steeds sneller aanpassen. Om deze innovatie mogelijk te maken, zijn ook nieuwe inzichten op het vlak van onderwijsmanagement onontbeerlijk.

Dag 1 (namiddag) door Peter Van de Moortel

Leiding geven aan zelfsturende teams: een paradox?

Veel innovatie wordt vanuit hiërarchisch denken georganiseerd. Waar ontmoeten de denkers en de doeners elkaar? We gaan dieper in op de effectvolle en dynamiserende SCRUM-methodiek aangepast aan onderwijs. SCRUM verlegt de focus van controle naar vertrouwen, van individueel naar samen, van evaluatie naar evolutie en van bespreken naar doen. We behandelen volgende aspecten van SCRUM: rollen, teamborden, sprints, processen. SCRUM garandeert krachtige veranderingsdynamiek, betrokkenheid bij allen en effect op korte én lange termijn. Deze methodiek wordt ook toegelicht vanuit veldexpertise.

Dag 2 door Dirk De Boe

Scholen transformeren en herontwerpen?

Scholen die diepgaand willen innoveren hebben een nieuwe ‘blauwdruk’ nodig. Het transformatierad kan scholen helpen om vanuit holistisch denken de school te veranderen en de leerling eigenaar van zijn leerproces te maken.

De leerling staat dan ook in het midden van het rad. Leraren brengen en houden het rad samen met leerlingen, directies en ouders in beweging. De inhouden van het transformatierad op zich zijn niet nieuw en vaak zijn scholen bezig met innovatie in één van deze wielen. Vaak zijn deze innovaties niet systemisch en geïntegreerd. Daarom blijven scholen meestal in verbetermanagement steken en bekomen ze incrementele innovaties met veel kans op terugval. Het cruciale is om het transformatierad als één geheel te zien zodat het in beweging kan komen en de leerling in het middelpunt van zijn leerproces kan zetten.

Tijdens de namiddag worden de deelnemers uitgedaagd een nieuwe blauwdruk van hun school te ontwerpen en die voor elkaar te presenteren.

Dag 3 door Jan Gilté

De menselijke factor

Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden! Welke emoties brengen transities met zich mee? Hoe gaan we om met weerstand, kwetsbaarheid, diversiteit en onzekerheid? Hoe komen we tot gedragen visie? Wat zijn principiële en persoonlijke bezwaren en hoe gaan we ermee om? Hoe kunnen we weerstanden ombuigen tot hefbomen in innovatie? Sleutels voor sterke innovatie komen uit de positieve psychologie: geloven in groeikracht van mensen, feedback als feedforward en erkenning van kwetsbaarheid. M.a.w. wat zijn de werkingsprincipes van de directeur als innovator?

Methodiek

Interactieve lezing met actieve werkmomenten en uitwisseling

Beginsituatie

/

Opmerkingen
incl. syllabus, digitale leeromgeving, catering en lunch

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 dinsdag 20 november 2018 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 2 dinsdag 20 november 2018 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 3 dinsdag 27 november 2018 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 4 dinsdag 27 november 2018 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 5 dinsdag 11 december 2018 09.00 u. tot 12.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK
Sessie 6 dinsdag 11 december 2018 13.00 u. tot 16.00 u. KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53
8500 KORTRIJK

Praktische info

Docenten

 • Eric Halsberghe
 • Peter Van de Moortel
 • Dirk De Boe
 • Jan Gilté

Aantal sessies

 • 6 sessies

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • kleuteronderwijs
     • peuter en eerste kleuter
      • tweede kleuter
       • derde kleuter
       • lager onderwijs
        • eerste graad
         • tweede graad
          • derde graad
         • buitengewoon basisonderwijs
         • Secundair onderwijs
          • gewoon secundair onderwijs
           • eerste graad
            • A-stroom
             • B-stroom
             • tweede graad
              • aso
               • bso
                • kso
                 • tso
                 • derde graad
                  • aso
                   • bso
                    • kso
                     • tso
                     • vierde graad
                     • buitengewoon secundair onderwijs
                      • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Directeurs en adjunct-directeurs
                      • Middenkader
                       • Beleidsondersteuners

                        Code

                        I19-028

                        Delen