Codekinderen - programmeren in de lagere school

Haalbare toepassingen voor leerkracht en leerling

Doelstellingen

Aan de hand van concrete toepassingen inzien dat programmeren voor kinderen een haalbare uitdaging is.

Inhoud

OPGELET! Deze nascholing was eerst gepland op 25 oktober 2018!

Niet ieder kind hoeft programmeur te worden, maar het is goed om een houding te ontwikkelen waarbij kinderen geen ontzag krijgen voor de technologie om ons heen en niet denken dat technologie handelt op eigen kracht. Ze moeten de houding ontwikkelen dat ze technologie kunnen beïnvloeden door aanpassingen te doen (programmeren), technologie kritisch kunnen bekijken (Wat doe het? Waar is het voor?) en het creatief kunnen gebruiken (Kun je een banaan geluid laten maken?).

Programmeren is niet echt moeilijk. Wanneer je op de basisschool start met het leren programmeren, begin je zonder computer. Daarna zet je stapjes via concrete materialen zoals een BeeBot naar een visuele programmeertaal als Scratch richting een taal waar het echt om het herinneren van code gaat.

Door te programmeren oefen je “21st century skills” als samenwerken, probleemoplossend handelen en zelfreflectie. Leren programmeren kun je inpassen in alle vakgebieden (wiskunde, techniek, creatieve vakken). We bekijken een mogelijke ‘leerlijn programmeren' en gaan aan de slag met verschillende toepassingen die het programmeren voor kinderen faciliteren, zowel op computer als tablet. We bieden een resem aan mogelijkheden om zelf in de klas van start te gaan, met concrete voorbeelden en toepassingen.

Methodiek

Demonstratie en hands-on. Iedere deelnemer beschikt over een computer (of tablet).

Beginsituatie

Geen voorkennis nodig

Sessies

Naam Datum Tijdstip Locatie
Sessie 1 donderdag 15 november 2018 09.00 u. tot 12.00 u. Vrije Lagere School - De Gulleboom
Poststraat 20
8560 Gullegem
Sessie 2 donderdag 15 november 2018 13.00 u. tot 16.00 u. Vrije Lagere School - De Gulleboom
Poststraat 20
8560 Gullegem

Praktisch

Indien u over een tablet of iPad beschikt, mag u deze meebrengen.
Zelf al enige ervaring met programmeren voor kinderen, breng dan zeker enkele 'resultaten' mee.

Inschrijven

Afgelopen

Praktische info

Docent

 • Gino Vanherweghe

Aantal sessies

 • 2 sessies

Prijs

 • € 115.00

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

  • Basisonderwijs
   • gewoon basisonderwijs
    • kleuteronderwijs
     • peuter en eerste kleuter
      • tweede kleuter
       • derde kleuter
       • lager onderwijs
        • eerste graad
         • tweede graad
          • derde graad
         • buitengewoon basisonderwijs

        Doelgroep

        • Leraren en docenten
         • ICT-coördinatoren

          Code

          I19-015

          Inschrijven

          Afgelopen

          Delen