Dag van geschiedenis - eerste en tweede graad

Inhoud

Timing:

08.30 u. - 9.00 u.: onthaal met koffie, thee of frisdrank + didactische leermiddelenbeurs

09.00 u. - 10.30 u.: plenumreferaat 1 - Klaas Vansteenhuyse

10.30 u. - 12.00 u.: plenumreferaat 2 - Andrea Bardyn

12.00 u. - 13.00 u.: broodjeslunch en didactische leermiddelenbeurs

13.00 u. - 14.30 u.: werkwinkels: beurt 1

14.30 u. - 16.00 u.: werkwinkels: beurt 2

16.00 u.: einde

Opmerkingen
incl. broodjeslunch

Plenumreferaten

Doelstelling

 • Kennismaking met de Griekse Archaïsche periode en haar belang voor de daarop volgende Klassieke periode
 • Inzicht in de belangrijkste factoren die de unieke Griekse Klassieke cultuur gevormd hebben

Inhoud

De Griekse wereld kende een eerste culturele en economische bloeiperiode tijdens de zogenaamde Minoïsche en Mykeense periodes. Die periode eindigt grofweg rond 1200 v. Chr. Het is wachten tot de Griekse Klassieke periode voordat er opnieuw een eigen, karakteristieke en unieke culturele periode begint. In onze Westerse cultuur is die Klassieke tijd één van dé referentieperiodes geworden. Terecht wanneer je naar de verwezenlijkingen en de prachtige voorwerpen kijkt. Maar de periode daarvoor is veel minder gekend. De Klassieke periode wordt namelijk nog indrukwekkender zodra we de oorzaken van die nieuwe bloei bestuderen. De directe oorzaken zijn toenemende internationale invloeden vanuit Syrië en Egypte. Maar dit dan wel in knappe combinatie met de Griekse innovatie en spirit die er een geheel eigen schwung aan geven. Het is een sleutelperiode om te begrijpen waarom de Klassieke periode er uit ziet zoals ze er uitziet. We kijken met een archeologische, en soms verrassend hedendaagse, bril naar de fascinerende ontwikkelingen in de Griekse Archaïsche periode.

Methodiek

Lezing

Beginsituatie

Basiskennis van de geschiedenis van de Oudheid, in het bijzonder de sleuteldata van de Griekse Oudheid; situeren van de Griekse Klassieke periode t.o.v. de voorafgaande periodes en het kunnen duiden van materiële en sociologische verschillen met contemporaine culturen

Beurt

A: 09u00 tot 10u30

Docent
Klaas Vansteenhuyse
Doelstelling

De deelnemers kijken met een kritische blik naar stereotypen over middeleeuwse vrouwen, en krijgen inzicht in de bijdrage en rol van vrouwen in de middeleeuwse stedelijke samenleving.

Inhoud

De middeleeuwen hebben niet de beste reputatie, zeker niet als het over vrouwenrechten gaat. Volgens een hardnekkig cliché leidden middeleeuwse vrouwen een passief leven binnenshuis, en ze blijven dan ook onvermeld in geschiedenisboeken. Dat beeld doet echter weinig recht aan de werkelijkheid. Deze lezing biedt inzicht in verschillende facetten van het leven van vrouwen aan de hand van concrete bronfragmenten uit de late middeleeuwen (14de-16de eeuw), die de deelnemers later kunnen gebruiken in eigen lessen. Op basis van recent onderzoek naar vrouwen van verschillende sociale achtergronden in de middeleeuwse Lage Landen -van onderneemsters over begijnen tot bordeelhoudsters- tonen we een verrassend lange termijn perspectief op genderongelijkheid in het verleden, en tonen we dat de curve naar meer vrouwenrechten vandaag niet zo rechtlijnig was als gedacht.

Methodiek

Lezing met regelmatig ruimte voor discussie, waarbij de deelnemers samen concrete bronfragmenten bespreken.

Beginsituatie

 • Basiskennis middeleeuwse geschiedenis
 • Kennis Engels

Beurt

B: 10u30 tot 12u00

Docent
Andrea Bardyn

Werkwinkels

Doelstelling

De deelnemers leren een manier van werken met bronnen gebruiken die leerlingen aanzet tot historisch denken.

Inhoud

In het geschiedenisonderwijs dienen bronnen niet alleen om tot kennis van het verleden te komen. Bronnen verduidelijken evenzeer hoe geschiedenis tot stand komt. Werken met bronnen impliceert dus niet alleen redeneren met bronnen, gericht op de inhoud. Wie bronnen gebruikt, moet ook redeneren over de bronnen zelf, bijvoorbeeld over de makers ervan en hun bedoelingen.

Ben je reeds vertrouwd met de theorie rond redeneren met en over bronnen? In deze workshop oefenen we op de selectie, contextualisering en bevraging van bronnen aan de hand van bestaand lesmateriaal.

Methodiek

Interactieve sessie met korte theoretische herhaling en groepswerk

Beginsituatie

De deelnemers zijn reeds vertrouwd met de begrippen historisch denken en redeneren met en over bronnen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Graag eigen cursus of gebruikte handboek meebrengen.

Beurt

C: 13u00 tot 14u30
D: 14u30 tot 16u00

Docent
Griet Frère
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

1. De gelijkenissen tussen het oude en nieuwe leerplan blootleggen.

2. De meerwaarde van het nieuwe leerplan bijbrengen.

3. Het nieuwe leerplan aanschouwelijk maken in concrete lessen.

Inhoud

Het proces van leerplan, opzoekwerk tot haalbare lessen.

Methodiek

OLG + reflectie

Beginsituatie

Grondige kennis van het nieuwe leerplan

Beurt

C: 13u00 tot 14u30
D: 14u30 tot 16u00

Docent
Tom De Wolf
Doelstelling

Werkvormen die taalvaardigheid aanscherpen leren kennen, ondersteuningsmogelijkheden voor taalzwakke leerlingen verkennen, nagaan hoe we meertaligheid als troef kunnen inzetten, kritisch leren omgaan met bronnen.

Inhoud

Er bestaan tal van werkvormen om leerlingen tot meer actie en interactie aan te zetten. Deze werkvormen verhogen de betrokkenheid van leerlingen. Ook hun taalvaardigheid gaat erop vooruit omdat de leerlingen meer spreek- of schrijfkansen krijgen. Wij proberen een aantal van die werkvormen uit om samen te ontdekken hoe we meertaligheid als een troef inschakelen, hoe we leerlingen coöperatief laten samenwerken, hoe we een verschillende startpositie op het vlak van leesvaardigheid in de lessen meer gelijkschakelen door gepaste ondersteuning aan te bieden, hoe het voelt om te spreken in een taal die we nog niet zo goed beheersen, wat de laatste inzichten rond dyslexie ons vertellen in functie van onze lespraktijk, hoe we snel homogene en heterogene groepen samenstellen en afwisselen binnen een enkele les ... en hoe onze collega's hun expertise in deze thema's tijdens hun lessen inzetten. We focussen ook even op hoe we leerlingen kritisch leren omgaan met bronnenmateriaal omdat dat vanuit jullie leerplan een uitdagend doel zal blijven voor jullie leerlingen. Hopelijk maken we er samen een actieve en inspirerende vorming van!

Methodiek

Interactieve momenten afgewisseld met informatieve duiding rond taalvaardigheid

Beurt

C: 13u00 tot 14u30
D: 14u30 tot 16u00

Docent
Barbara Axters
Doelstelling

Promoten van het gebruik van het schilderij als primaire bron.

Inhoud

Wat brengen schilderijen ons bij over het dagelijks leven tijdens het ancien régime?

Het dagelijks leven (voeding, kledij, huisvesting, techniek…) blijft in onze lessen geschiedenis al te vaak onderbelicht. Kunnen we onze leerlingen met behulp van schilderijen en miniaturen zelf laten verkennen én ontdekken hoe het er in het dagelijks leven van onze voorouders aan toe ging?

Methodiek

We ontdekken a.d.h.v. een uitgewerkt voorbeeld hoe onze leerlingen uit een selectie schilderijen (vroegmoderne tijd) op zelfstandige basisinformatie kunnen puren over de strijd om het dagelijks bestaan van hun voorouders.

We verkennen vervolgens enkele online bronnencollecties waaruit we materiaal selecteren om een gelijkaardige oefening voor de middeleeuwen te maken.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

eigen laptop

Beurt

C: 13u00 tot 14u30
D: 14u30 tot 16u00

Docent
Sebastian Vande Ginste

Inschrijven

niet mogelijk

Praktische info

Datum

 • dinsdag 15 oktober 2019
  09.00 u. tot 16.00 u.

Prijs

 • € 100.00
 • incl. broodjeslunch

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso

       Doelgroep

       • Leraren en docenten

        Code

        D20-012

        Inschrijven

        niet mogelijk

        Delen