Aan de slag met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen en aardrijkskunde (a-stroom) en natuur en ruimte (b-stroom)

Nieuw dit schooljaar
Inhoud

In de eerste graad SO zijn we gestart met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (a-stroom) en “natuur en ruimte” (b-stroom).

Om dit goed voor te bereiden, bieden we jullie een reeks werkwinkels aan die grondiger ingaan op “vernieuwde leerinhouden” in de conceptuele doelen én je op weg zetten om met de “procedurele doelen” aan de slag te gaan.

Programma:

13.30u: onthaal in de Passe-Vite (nieuw schoolrestaurant - ingang via de Papebrugstraat 10, kant station) + leermiddelenbeurs

14.00u: werkwinkels beurt 1

15.15u: pauze + leermiddelenbeurs

15.45u: werkwinkels beurt 2

17.00u: einde

Werkwinkels

Inhoud

Wanneer leerlingen je klas binnenstappen kennen ze het woord kracht. Ze geven er een intuïtieve betekenis aan. Deze intuïtieve betekenis verschilt echter van de wetenschappelijke betekenis. Dat is voor veel leerlingen erg verwarrend. In deze werkwinkel maak je kennis met een 100 minuten durend lespakket dat deze verwarring efficiënt opheldert. Je ervaart het lesmateriaal en we lichten het toe.

Het lespakket laat leerlingen actief nadenken over de verschillen tussen hun intuïtieve invulling en de wetenschappelijke betekenis van de grootheid kracht. Vervolgens ontdekken ze in korte onderzoeksopdrachten dat de wetenschappelijke betekenis goed werkt.

Deze aanpak werd ontwikkeld en uitgetest in het kader van een praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met 3 secundaire scholen. De kennistest bij 200 leerlingen toonde een duidelijke leerwinst.

Het schriftelijk lesmateriaal is afgestemd op de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen en wordt digitaal ter beschikking gesteld. De deelnemers krijgen een basispakket didactisch materiaal.

Beurt

A: 14u00 tot 15u15

Docent
Tamara Diels
Inhoud

In de leerplannen "natuur en ruimte" en "natuur-ruimte-techniek" verwijst het onderdeel "ruimte" naar doelen m.b.t. aardrijkskunde. De basis voor ruimtelijk denken in de b-stroom werd tot nog toe in het vak mavo behandeld, maar dit gebeurt vanaf deze generatie leerplannen geclusterd met wetenschappen (al dan niet niet geïntegreerd met techniek).

In deze werkwinkel maak je kennis met deze "ruimte"doelen en met manieren waarop je ze kunt integreren met de natuurwetenschappelijke (en eventueel technologische) leerplandoelen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Nieuwe leerplannen

Beurt

A: 14u00 tot 15u15

Docent
Leen Van Hecke
Inhoud

De werkwinkel versterkt je inzicht in het deeltjesmodel van de materie en inspireert om de leerplandoelstellingen van "bouw, eigenschappen en structuur van materie" op een vlotte manier voor de klas te brengen. Over deze inhouden krijg je ook een leraarshandleiding, en werkblaadjes voor de leerlingen en geschikte toetsvragen aangeboden.

Beginsituatie

Enige ervaring natuurwetenschappen eerste graad is vereist om te kunnen deelnemen aan deze werkwinkel.

Beurt

B: 15u45 tot 17u00

Docent
Ann-Sofie Vanbilloen
Inhoud

Droogteplanten vertonen zeer duidelijk zichtbare aanpassingen aan het extreme milieu waarin ze leven. Hoewel ze allen voor dezelfde uitdaging staan: langdurige droogte, en vaak ook extreme temperaturen en UV-instraling overleven – hebben ze in de loop van de evolutie toch een grote vormverscheidenheid ontwikkeld.

Welke plant is het beste aan de extreme omstandigheden in de woestijn aangepast? De bolle of de cilindervormige, stekelige cactussen? De diepgroene of de grijze, de naakte of de behaarde? Of misschien de agaves en aloë’s met hun dikke bladeren?

Steunend op technieken uit de wiskunde (oppervlakte- en volumeberekening) en fysica (lichtmeting) gaan de leerlingen in groepjes op onderzoek naar de "kampioen van de droogteplanten". Om tot het besluit te komen dat elk van de bestudeerde soorten zijn eigen, specifieke strategie heeft ontwikkeld en een kampioen is op zijn manier is. Logisch, want anders waren ze al lang uitgestorven!

Beginsituatie

Een basiskennis over fotosynthese en gasuitwisseling bij planten, lichtreflectie en meting is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan deze werkwinkel.

Beurt

A: 14u00 tot 15u15

Docent
Jutta Kleber
Inhoud

Veel meer dan vroeger ligt in de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen 1ste graad de nadruk op een onderzoekende aanpak.

Via onze lesdidactiek moeten we bewust de wetenschappelijke vaardigheden op het juiste beheersingsniveau aanleren en evalueren. We hebben zelf de keuze om bewuste combinaties te maken tussen procedurele en conceptuele doelen.

Maar hoe pakken we dat nu best aan en hoe evalueren we die procedurele doelstellingen dan? In deze werkwinkel vertrekken we vanuit een voorbeeld en proberen we daar duidelijkheid in te brengen.

Beginsituatie

Om te kunnen deelnemen aan deze werkwinkel is het belangrijk dat je inzicht hebt in de nieuwe procedurele leerplandoelstellingen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Neem een eigen practicum mee dat moet aangepast worden of voorbeelden van hoe je nu zelf de algemene doelstellingen rond onderzoekend leren/lerend onderzoeken evalueert.

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Dominique Hoorelbeke
Inhoud

Doelstellingen rond een wetenschappelijke denkwijze krijgen in het nieuwe leerplan veel meer aandacht. Tijdens deze werkwinkel zetten we in op het stellen van goede onderzoeksvragen en hypotheses die aan de criteria uit het leerplan voldoen. Je krijgt tijdens deze werkwinkel ook enkele didactieken mee om een leerlijn in de eerste graad te ontwikkelen zodat de leerlingen op het einde van het tweede jaar kunnen voldoen aan leerplandoel 1 en 2.

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Marijke Covens
Inhoud

Vanuit de leerplandoelstellingen van de b-stroom stellen we een aantal concrete suggesties voor om onderzoekend aan de slag te gaan op het terrein. We bekijken hoe je de procedurele doelen concreet kan aanpakken tijdens een biotoop- en/of terreinstudie, én doen suggesties om zowel conceptuele doelen “natuur” (biotoopstudie, voedselrelaties, aanpassingen van organismen, …) als “ruimte” (landschapselementen, oriënteren, bodem, reliëf, ….) aan bod te laten komen.

Heb je weinig ervaring met terreinstudie binnen de a-stroom, dan kan deze werkwinkel ook voor jou leerrijk en verruimend zijn. Misschien kan je wel een gemeenschappelijke biotoop- en terreinstudie voor de lessen natuurwetenschappen én aardrijkskunde organiseren!

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Neem de (digitale versie van) het nieuwe leerplan "natuur en ruimte" b-stroom (of natuurwetenschappen a-stroom) mee.

Beurt

B: 15u45 tot 17u00

Docent
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Inhoud

Het landschap, als resultaat van de interactie tussen het fysische milieu en de menselijke activiteiten, kan je vanuit verschillende perspectieven bestuderen.

Deze werkwinkel gaat dieper in op de verschillende invalshoeken waarmee je naar een landschap kan kijken. Hoe zijn landschappen opgebouwd en kunnen ze geanalyseerd worden op basis van deverschillende landschapsvormende lagen? Welke soort relaties herkennen we in een landschap? Hoe bepalen die relaties en veranderingen in het landschap de huidige morfologie van een plek?

In het eerste deel van de werkwinkel zullen een aantal begrippen toegelicht worden, welke in het tweede deel concreet gemaakt worden aan de hand van een didactische werkvorm waarmee je aan deslag kan in de klas en op terrein.

Beurt

Docent
Veerle Van Eetvelde
Inhoud

Het nieuwe leerplan vermeldt een aantal keer het gebruik van GISviewers voor onderzoek en analyse (zowel bij de procedurele als conceptuele doelen). Het is dus de bedoeling dat leerlingen daarmee actief aan de slag gaan.

Om jullie op weg te helpen wordt in deze workshop ingezoomd op:

 • Wat zijn GISviewers
 • Leren werken met enkele GISviewers
 • Didactisch aan de slag met GISviewers

Na deze sessie zullen GISviewers voor jou geen geheimen meer kennen en zul je ermee aan de slag kunnen in de les.

Beurt

A: 14u00 tot 15u15

Docent
Luc Zwartjes
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Leraren eerste graad

Doelstelling

De leerkrachten kunnen een uitstap organiseren waarin de link tussen de klimaatverandering en de eigen omgeving verduidelijkt wordt.

Inhoud

Klimaatfietstocht

De Helix ontwikkelde voor de eerste graad aso-bso-tso een boeiende dagactiviteit waarbij je al fietsend de directe (school)omgeving doorkruist en het klimaatverhaal vanuit een brede blik benadert. Op verschillende stopplaatsen en met diverse doe-activiteiten wordt de klimaatverandering gelinkt met thema’s zoals bodem, water, bomen en voeding. Al wat je te zien krijgt tijdens deze tocht, wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de oorzaken, gevolgen en oplossingen van het klimaatprobleem. Zo ontdek je hoe je met dagelijkse keuzes invloed uitoefent op de klimaatverandering en wat je kan doen om deze een halt toe te roepen.

Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de algemene aanpak van de fietstocht en hoe je zelf zo’n activiteit in de eigen (school)omgeving kan organiseren.

Methodiek

Presentatie en opdrachten

Beurt

Docent
Ilse Bruylandt

Inschrijven


Praktische info

Datum

 • woensdag 25 september 2019
  14.00 u. tot 17.00 u.

Prijs

 • € 55.00

Locatie

 • Scholengroep Sint-Rembert vzw
 • Bruggestraat 23
  8820 Torhout

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom

   Doelgroep

   • Leraren en docenten

    Code

    D20-007

    Inschrijven

     inschrijven

    Delen