Studiedag met Haim Omer: Nieuwe Autoriteit/Verbindend gezag voor het onderwijs

Nieuw dit schooljaar

VOLZET

Inhoud

De studiedag is volledig volzet. Teken in op de wachtlijst via deze link

Nieuwe Autoriteit (Haim Omer, Israël) vindt langzaam maar zeker zijn weg naar onze scholen.

Daar waar veel onmacht heerst rond gedrag van leerlingen, waar het onduidelijk is hoe gezag op een hedendaagse, verbindende manier vorm kan krijgen, daar waar het maar moeilijk lukt om als team en met ouders samen school te maken, daar kan Nieuwe Autoriteit inspireren!

Op deze studiedag nemen we je graag mee in de zoektocht van scholen om, gebaseerd op de pijlers van Nieuwe Autoriteit, sterker te worden als leerkracht, als opvoeder, als team.

In de voormiddag vertelt Haim Omer, de grondlegger van dit gedachtegoed, in de hem kenmerkende, meeslepende stijl over de basisfilosofie van Nieuwe Autoriteit. Hij zal ook zijn nieuwe boek 'Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs' voorstellen, dat volledig gericht is naar het onderwijs. Dit is een unieke kans om Omer een keer aan het werk te horen.

In de namiddag duiken we de praktijk in: we voorzien een waaier aan workshops, getuigenissen, werkvormen, praktijktafels…, waarin mensen aan het woord komen (zowel uit Vlaanderen als uit Nederland) die dagelijks met Nieuwe Autoriteit aan de slag zijn: leerkrachten, delegaties van schoolteams, trainers, ondersteuners enz. Dit programma werd samengesteld door het Vormingsnetwerk NAGVopschool en OVSG. We mikken daarbij op uitwisseling van expertise en leren van elkaar.

Deze studiedag richt zich naar basisonderwijs en secundair onderwijs (leerkrachten, opvoedend personeel, toezichthoudend personeel, directies, leerlingenbegeleiders, zoco’s …).

Timing

09.00 u: onthaal met koffie en frisdrank

09.30 u: introductie + lezing Haim Omer (deel 1)

11.00 u: pauze met koffie en frisdrank

11.30 u: lezing Haim Omer (deel 2)

12.30 u: vertaling naar de Vlaamse onderwijspraktijk door NAGV op school

12.45 u: broodjeslunch en voorstelling materialen en getuigenissen

14.15 u: workshops en panelgesprekken

16.15 u: afsluitende receptie en 'café-hoekjes'

Mogelijkheid om het boek 'Nieuwe autoriteit/Verbindend gezag voor het onderwijs' te bestellen via deze link.

Opmerkingen
excl. boek

Plenumreferaten

Inhoud

Why is it so difficult to be a teacher today? How can teachers cope with their sense of isolation, lack of support, unprotectedness and scarcity of disciplinary means?

The model of the New Authority was developed to cope with those problems. Teachers are helped to develop their presence in the classroom, the courtyard, and in the mind of the students. They are helped to establish better relations with parents, even with the more difficult ones. They are helped to develop a sense of "We" instead of thinking only as "I". They are helped to develop self-control in ways that stabilize them in acute confrontations. They are taught a series of practical interventions that strenghten them in positive and acceptable ways.

The model of the New Authority is relevant not only for teachers, but also for school principals and school psychologists. School principals may find in it ways to cope with the massive stress with which they are often confronted. School psychologists may find in it ways to develop systemic interventions that affect the whole school. Principals, psychologists and teachers can develop ways to cope with frightening scenarios regarding the opposition of parents, public attacks on the school, rampant school violence and students in extremely dangerous situations.

De voertaal van deze lezing is eenvoudig Engels. Een voorproefje vind je online: https://youtu.be/lBdFsN_4W0c.

Haim Omer (70) is professor psychologie aan de universiteit van Tel Aviv (Israël). Twintig jaar geleden ontwikkelde hij Geweldloos Verzet ter ondersteuning van ouders in grote onmacht. Inmiddels werkte hij dit idee verder uit tot Nieuwe Autoriteit, een concrete invulling voor een hedendaagse vorm van gezag. Hij richt zich daarbij niet meer alleen naar ouders, maar naar alle opvoeders, in het bijzonder leerkrachten.

Omer publiceerde diverse boeken, waarvan de meeste in het Nederlands vertaald werden. Meest bekend is het boek “Geweldloos Verzet in gezinnen”. Zijn laatste boek, dat in het Nederlands verschijnt onder de titel “Nieuwe Autoriteit / Verbindend Gezag voor het onderwijs” is volledig gewijd aan de klas- en schoolpraktijk.

Mogelijkheid om het boek te bestellen via deze link.

Beurt

A: 09u30 tot 12u45

Docent

Werkwinkels

Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

Tijdens deze workshop krijg je zicht op de manier waarop we NAGV geïmplementeerd hebben binnen een schoolse context.

Inhoud

TAnder, een schoolsaanbod op maat voor jongeren met gedragsproblemen en emotionele problemen, geïnspireerd op NAGV

Jongeren die zwakker functioneren en bijkomend gedragsproblemen en/of emotionele problemen vertonen, kunnen vaak ten gevolge van ernstig verstoorde relaties of uit de hand gelopen interacties in de gewone school niet meer terecht. Andere jongeren zijn net te angstig of zitten emotioneel zo vast dat ze niet meer de drempel van de schoolpoort geraken.

Binnen TAnder willen we voor deze jongeren een alternatieve onderwijsvorm creëren waarbij we een onderwijskundig aanbod garanderen maar tegelijk tegemoet ook komen aan hun specifieke sociaal emotionele noden. Met de methodiek van TAnder willen we deze jongeren in de eerste plaats voldoende zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gepaste arbeidsattitudes bijbrengen om zich te kunnen handhaven en positief ontplooien binnen de maatschappij. Dit vormt de belangrijkste doelstelling voor de jongere mét het oog op een reïntegratie in de reguliere scholen of op de arbeidsmarkt. Dit alles doen we vanuit een doorgedreven implementatie van het gedachtegoed van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet wat maakt dat leerkrachten zich krachtig voelen in de omgang met onze leerlingen.

Katrin Timmerman, coördinator TAnder, trainer NAGVopschool

Methodiek

Uiteenzetting van de inhoud aan de hand van concrete voorbeelden met mogelijkheden tot vragen stellen en interactie.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Katrin Timmermans
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

SO

Doelstelling

We willen vanuit enkele cases de toepasbaarheid van NVR bij deze specifieke doelgroep illustreren en de focus leggen op samenwerking tussen de residentie en de school om de deelnemers te inspireren om actief te investeren in samenwerkingen.

Inhoud

Samenwerking tussen de leefgroep, sociaal netwerk en de school maakt een positief verschil.

Kerstin Thys en Annelies Huybrechts zoeken sinds 2011 praktijktoepassingen vanuit het geweldloos verzet in het werken met alleenstaande jonge vluchtelingen in de residentiële setting. Deze workshop focust zich op hun afgestemd werk en meer specifiek op het uitbouwen van een steunend netwerk bij kwetsbare kinderen en jongeren. De cases illustreren hoe een samenwerking tussen de leefgroep en de school een positief verschil kan maken.

Kerstin Thys, psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut en enthousiast bezig met NVR toepassingen i.s.m. Annelies Huybrechts

Methodiek

 • Case bespreking
 • Vraag en antwoord
 • inleefoefening

Beurt

Docent
Annelies Huybrechts
Kerstin Thys
Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

Deelnemers ervaren invloed in het contact met ouders en weten hoe ze op een constructieve manier kunnen samenwerken.

Inhoud

We merken dat het ingewikkeld kan zijn voor ouders en leerkrachten om constructief samen te werken. Verschillende dilemma’s, gedachten en (voor-)oordelen vanuit ouders en leerkrachten kunnen de samenwerking belemmeren. Hoe kun je hiermee omgaan? Wat is ervoor nodig om deze gedachten aan de kant te zetten en met een open mind en open hart ouders tegemoet te treden?

We hebben immers geen controle over de ander, wel over onszelf.

Wat kun je doen als leerkracht en school om de verbinding met ouders te creëren, te versterken en gezamenlijk zorg te dragen voor het kind, zowel preventief als wanneer er problemen ontstaan...

Debby Kessels, trainer NAGVopschool

Wendy Verspeek, docent en trainer NAGVopschool

Methodiek

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen gaan we samen aan de slag om te ervaren wat helpend, ondersteunend en misschien wel van essentieel belang is in de samenwerking met ouders.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Debby Kessels
Wendy Verspeek
Doelgroep

BaO en SO

directies, IBers, ZoCo's en leerlingenbegeleiders

Doelstelling

Tijdens deze workshop krijg je zicht op HOE NAGV een bijdrage kan hebben aan een veilig en krachtig schoolklimaat. We maken in de sessie een eerste aanzet met een plan van aanpak a.d.h.v. werken met onze waaier…

Inhoud

We gaan kort in op het theoretisch kader van NAGV en gaan vervolgens vooral praktisch aan de slag. Wat zijn de belangrijkste thema’s voor MIJ in mijn school? Hoe kan ik overzicht krijgen en hoe kan ik prioriteren zodat ik focus krijg en mijn energie goed verdeel? Hoe kan ik met kleine stappen aan de slag gaan met mijn leerkrachtenteam…

Datgene wat wij vragen van leerkrachten gaan wij zelf ondervinden; NAGV is namelijk iets van de hele school en het parallelle proces hierin zal de rode draad zijn van de sessie.

We sluiten deze sessie af met een eerste aanzet plan van aanpak vanuit de waaier; alle pijlers komen aan bod.

Carla Stals, trainer NAGVopschool

Methodiek

We nemen je kort mee in het theoretisch kader van dit gedachtegoed en gaan dan vooral met jullie aan de slag. Een open en nieuwsgierige houding en goesting om zelf aan de slag te gaan is belangrijk om de eerste aanzet te maken voor uw school. Het gaat om kleine stappen die een wereld van verschil kunnen betekenen…

Beginsituatie

Een nieuwsgierige houding en “ goesting “ om zelf aan de slag te gaan in deze sessie

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Carla Stals
Doelgroep

SO

Doelstelling

Handvatten bieden aan leerkrachten, opvoeders en ouders om hun belangrijke rol in het helpen van deze jongeren mogelijk te maken en vol te houden.

Inhoud

Zelfverwonding bij jongeren veroorzaakt bij leerkrachten, opvoeders en CLB-medewerkers soms een gevoel van machteloosheid. Het lijkt vaak een taaie en moeilijk te veranderen problematiek.

De onmacht is vooral groot als de leerling niet (meer) bereid is tot gesprek of begeleiding. Soms wordt het zelfverwondend gedrag ook gebruikt als chantagemiddel of merken we dat de leerling anderen aanzet tot gelijkaardig gedrag.

In deze workshop bekijken we wat de 6 pijlers uit de waaier van Nieuwe Autoriteit kunnen betekenen in dit soort situaties en hoe we ons op een geweldloze, verbindende en helpende manier kunnen blijven verzetten tegen zelfverwondend gedrag.

PS: Hoewel we in deze workshop vertrekken vanuit het thema zelfverwonding, is de aanpak ook bruikbaar bij gelijkaardige problematieken waarbij zorg en begrenzing nodig zijn zoals middelengebruik, dwangmatig of eisend gedrag vanuit een angstproblematiek of depressieve gevoelens enz ...

Nadine Callens, zelfstandig nascholer, o.a. rond NAGV

Methodiek

Interactieve lezing a.d.h.v. PowerPointpresentatie

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Nadine Callens
Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

Deelnemers verwerven inzicht in de specifieke invulling van ‘herstel’ binnen het gedachtengoed van NAGV.

Inhoud

Fouten vragen om herstel. Binnen nieuwe autoriteit nodigen we leerlingen uit om te herstellen en nemen we als volwassenen ook een actieve rol op in het herstelproces. Gezag en herstel gaan daarbij hand in hand. In deze workshop ondezoeken we hoe herstel vorm kan krijgen vanuit het gedachtengoed van NA. We nodigen uit en leggen niet op. Maar wat als een leerling niet wil herstellen? En wat heeft de leerkracht nodig om dit proces te kunnen aangaan.

Tine Vervloet, werkt bij OVSG en is trainer NAGVopschool

Methodiek

Workshop

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Tine Vervloet
Doelgroep

BaO

Doelstelling

Ontdekken van de mogelijkheden van het gedachtengoed binnen de eigen klas, op de eigen school.

Inhoud

Je kent ze wel … de moeilijke klassen. Drukke kinderen, veel conflicten in de klas en op de speelplaats, weinig respect onder de klasgenoten en tegenover de volwassenen.

We laten je zien wat Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet kan betekenen in het omgaan met ongewenst gedrag. Hoe kan je de 6 pijlers als bron van kracht inzetten, zowel preventief als curatief? Na een korte theoretische verkenning van de waaier gaan we samen op zoek naar de concrete vertaling van deze basishouding in jouw klas.

Kathleen Dewaele, zorgcoördinator en trainer NAGVopschool

Methodiek

Combinatie van inzicht in de pijlers, concrete voorbeelden en interactieve waaieroefening.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Kathleen Dewaele
Doelgroep

SO

Doelstelling

 • kennismaken met gedachtegoed in toepassing op een secundaire klasvloer
 • mindshift naar kansen vanuit ‘nieuwe autoriteit geweldloos verzet’

Inhoud

Hoe kan je samen volhouden in aanwezig zijn, vanuit rustige zelfcontrole en transparante verbinding met je klas?

Je kent ze wel … de moeilijke klassen. Drukke leerlingen, veel conflicten in de klas en op de speelplaats, weinig respect onder de klasgenoten en tegenover de volwassenen.

Heel wat leerkrachten voelen zich alsmaar minder opgewassen tegen ongewenst gedrag van leerlingen. De antwoorden die ze vinden in de grote stroom opvoedingsadviezen bevredigen maar half. Altijd is er wel een leerling waar de tips niét bij werken, en zelden wordt er rekening gehouden met het feit dat je méér dan één jongere in je klas hebt.

We laten je concreet zien hoe je Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet kan vertalen naar de klasvloer. We gaan met interactieve werkvormen en een vleugje theorie aan de slag zodat je morgen al met deze basishouding naar je klas kan!

Ann Geentjens, leerlingenbegeleider en nascholer

Methodiek

interactief, casussen uit de groep

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Ann Geentjens
Doelgroep

Ondersteunend en administratief personeel

Doelstelling

Aandacht voor samenwerking tussen enerzijds het leerkrachtenteam/directie en anderzijds alle medewerkers op school, die niet lesgebonden bezig zijn met kinderen/jongeren.

Als medewerker leren denken en reageren vanuit NAGV op ongewenst gedrag.

Inhoud

Relinde van Lier, ex-leerlingenbegeleidster, pionier NAGVopschool

Methodiek

 • PowerPointpresentatie
 • interactieve oefeningen op basis van door deelnemers voorgestelde situaties

Beginsituatie

Enige voorkennis van NAGV

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Relinde van Lier
Doelgroep

Lager onderwijs en SO

Doelstelling

Diverse mogelijkheden verkennen om:

 • ofwel uitsluiting te voorkomen, leerlingen te begrenzen en toch verbinding te behouden.
 • ofwel schorsen vanuit een NA-aanpak.

Inhoud

Als een leerling de leefregels schendt, kan je als school preventief schorsen en eventueel tijdelijk of definitief uitsluiten. Maar wat als we er nu van uitgaan dat de leerling blijft... En dat wij, als volwassenen, mee verantwoordelijkheid opnemen in de leerkans voor deze leerling om het in de toekomst beter te doen. Hoe geven we vanuit nieuwe autoriteit vorm aan schorsing en uitsluiting?

Barbara Van de Vreken, OVSG en trainer NAGV

Methodiek

Workshop

Vanuit realistische casussen met NA aan de slag

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Barbara Van de Vreken
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

Informeren/inspireren hoe NA ook kan werken in wijken (bv. Kiel Antwerpen en Turnhout).

Door samen te werken vanuit dit kader merken partners op dat dit een ‘win win’ is voor alle betrokkenen.

De praktijk leert dat scholen een belangrijke partner zijn.

Inhoud

Zowel in Antwerpen als Turnhout zijn er vanuit ‘de stad’ middelen beschikbaar gesteld voor trainingen NA aan professionals met hieraan gekoppeld een intervisietraject. In Antwerpen en Turnhout samen zijn ongeveer 100 mensen opgeleid.

Deze professionals werken allemaal in de wijk/regio waar de handen in elkaar worden geslagen m.b.t. bepaalde vraagstukken. Dit kan gaan om de wijkagent, CAW-medewerker, de zorgleerkracht, de bibliotheekmedewerker, de buurttoezichter, …

Tijdens intervisies worden thema’s/vragen bekeken waar professionals tegenaan lopen in hun werk. Essentieel is dat er wordt gekeken hoe zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen in een NA aanpak. Samen komen zij tot een actieplan.

Dit kan gaan over: hoe pak je de agressie op school aan van ouders naar leerkrachten, de overlast van jongeren en kinderen in de bibliotheek, leerlingen van een middelbare school worden lastiggevallen aan het station…

Tijdens deze workshop worden deelnemers meegenomen in dit verhaal, de succesverhalen en de valkuilen…

Greet Lamote, pedagogische stafmedewerker Jeugdzorg Emmaus Antwerpen

Methodiek

 • Algemene korte schets van het project
 • Mensen die actief meewerken krijgen het woord en vertellen good practices.
 • Leergesprek met de groep over wat gaat goed en wat moeilijk verloopt + uitwisseling van tips

Beurt

Docent
Greet Lamote
Doelgroep

Lager onderwijs en SO

Doelstelling

Deelnemers zien dat schoolweigering, net als spijbelen, een verstoring van relatie is en daardoor geschikt voor een benadering van geweldloos verzet.

Inhoud

Waar spijbelen door volwassenen wordt veroordeeld roept schoolweigering vaak een heel andere reactie op. En dat is bijzonder omdat beiden varianten zijn van onacceptabel gedrag, dat de ontwikkeling van de jongere beschadigt.

In deze workshop worden spijbelen en schoolweigering vanuit de ideeën van geweldloos verzet benaderd: ‘Ik laat je niet los, maar zal met met alles wat in mij is verzetten je gedrag’. Waar bij spijbelen wordt ingezet op het versterken van presentie, wordt bij schoolweigering gestreefd naar een versterking van autonomie. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt uitgelegd hoe dit in de praktijk te doen.

Vervolgens gaan de deelnemers zelf aan de slag met een praktische casus, die liefst door henzelf wordt ingebracht.

Wil van Nus, auteur van het boek Geweldloos verzet op school, een nieuwe kijk op gedragsproblemen

Methodiek

 • overdracht kennis middels een powerpointpresentatie
 • in gesprek over een casus

Beginsituatie

Enige kennis van Geweldloos verzet (de basisgedachten en principes)

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Eigen casuïstiek

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Wil van Nus
Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

Je wordt uitgedaagd om je eigen identiteit betekenis te geven in je rol binnen het netwerk rond jouw leerlingen.

Inhoud

“Van (on)macht naar kracht.”

Eigen krachten (h)erkennen binnen jezelf en je steunnetwerk (je team, ouders, externe partners...) en deze aanwenden vanuit de zes pijlers.

Getuigenis door het CLB Antwerpen over een traject gelopen met het Stedelijk Onderwijs Antwerpen bij het implementeren van NAGV.

Twee ondersteuners vertellen hoe de zes pijlers concreet worden tijdens een begeleidingstraject in een klas en van een individuele leerling. In beide gevallen wordt er zeer sterk ingezet op het creëren van een veilige omgeving waarbinnen veel aandacht gaat naar verbindende communicatie, opbouwen en handhaven van structuur en empowerment van de leerkracht. Ook de voorname rol van (opbouwen van) het steunnetwerk komt aan bod.

Daarna worden de deelnemers uitgedaagd om in kleine groepjes vanuit een aangereikte casus de verschillende pijlers als inspiratie in hun omgaan met gedragsmoeilijkheden in te oefenen; individueel, in kleine groep en in de grote groep worden de kernelementen‘denk-vergelijk-overleg-rapporteer-discussieer’ toegepast.

Gerda Cuesta, stedelijk CLB Antwerpen

Karen Van Dyck, VOKAN ondersteuningsnetwerk

Tine Verstraelen, VOKAN ondersteuningsnetwerk

Methodiek

Presentatie over ervaringen op school- ,klas- en leerlingenniveau.

Placematmethode wordt geïmplementeerd a.d.h.v. een casus met gedrag binnen de klascontext. De 6 pijlers van ‘De Nieuwe Autoriteit’ worden hierbij gebruikt.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Karen Van Dyck
Tine Verstraelen
Gerda Cuesta
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

BaO en SO

Doelstelling

 • Kennismaking met de Index voor Inclusie
 • Ervaren hoe de Index voor Inclusie inspiratie kan bieden voor de praktijk, meer bepaald bij de uitbouw van een veilig schoolklimaat.

Inhoud

In deze workshop linken we de Index voor Inclusie aan het thema van de dag, Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

De Index voor Inclusie is een tool die schoolteams wil uitnodigen om samen met partners te reflecteren en in dialoog te gaan. Vanuit het gesprek zet men acties op die bijdragen tot een geïntegreerde en gedragen aanpak op school.

De 70 indicatoren (of thema’s) met bijhorende vragen (meer dan 2000) laten zien waar we kunnen naar streven en bieden dus heel wat inspiratie voor de praktijk. Het feit dat de Index voor Inclusie de ontwikkeling school-CULTUUR, school-BELEID en school-PRAKTIJK telkens aan elkaar koppelt zorgt ervoor dat we inzetten op duurzame schoolontwikkeling.

De Index voor Inclusie bevat materiaal omtrent alle aspecten van de school, maar in deze workshop focussen we uiteraard op het materiaal dat we kunnen linken aan het thema Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet.

Floor Tempelaere, competentiebegeleider

Methodiek

 • Plenaire duiding
 • Interactiemomenten met materiaal uit de Index voor Inclusie

Beurt

Docent
Floor Tempelaere
Doelgroep

BaO

Doelstelling

 • Ontdekken hoe Nieuwe Autoriteit er op een school concreet kan uitzien.
 • Onderzoeken in hoeverre het ook voor jouw school een meerwaarde kan zijn.

Inhoud

Vier scholen uit het (buitengewoon) basisonderwijs vertellen hoe ze met Nieuwe Autoriteit aan de slag zijn gegaan en welke weg ze hebben afgelegd bij de implementatie van het gedachtegoed.

Vaak gaat het om een verhaal van vallen en opstaan. Ze delen hun successen, vertellen over doodlopende wegen, het overwinnen van weerstanden, maar vooral over wat het hen als team heeft opgeleverd. 4 scholen, 4 inspirerende verhalen…

Na hun getuigenis gaan we samen in gesprek aan de hand van enkele concrete materialen die je kan gebruiken om de zoektocht naar een hedendaagse autoriteit op je eigen school verder te zetten.

Deelnemende scholen: Zwaneven (Oud-Turnhout), SBS Elisabeth (Antwerpen), VBS De Ranke (Vichte), Parkschool (Leuven).

Moderator: Hans De Bedts, adviseur OVSG.

Methodiek

Praktijkgetuigenissen, gevolgd door de mogelijkheid om in gesprek te gaan op een praktijkmarkt.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Doelgroep

SO

Doelstelling

 • Ontdekken hoe Nieuwe Autoriteit er op een school concreet kan uitzien.
 • Onderzoeken in hoeverre het ook voor jouw school een meerwaarde kan zijn.

Inhoud

Drie scholen uit het (buitengewoon) secundair onderwijs vertellen hoe ze met Nieuwe Autoriteit aan de slag zijn gegaan en welke weg ze hebben afgelegd bij de implementatie van het gedachtegoed. Vaak gaat het om een verhaal van vallen en opstaan. Ze delen hun successen, vertellen over doodlopende wegen, het overwinnen van weerstanden, maar vooral over wat het hen als team heeft opgeleverd. 3 scholen, 3 inspirerende verhalen…

Na hun getuigenis gaan we samen in gesprek aan de hand van enkele concrete materialen die je kan gebruiken om de zoektocht naar een hedendaagse autoriteit op je eigen school verder te zetten.

Deelnemende scholen: Stella Matutina (Wuustwezel), Provil ION (BUSO, Lommel) en VTI Prizma (Izegem).

Moderator: Jan Bonne

Methodiek

Praktijkgetuigenissen, gevolgd door de mogelijkheid om in gesprek te gaan op een praktijkmarkt.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent
Doelgroep

Directies, middenkader, beleidsondersteuners en CLB-medewerkers

Doelstelling

Inzicht krijgen in mogelijke implementatietrajecten van Nieuwe Autoriteit op school.

Inhoud

Jij, enkele collega’s of jullie hele team zijn enthousiast over Nieuwe Autoriteit en denken dat het iets voor jullie school zou kunnen zijn… Maar hoe ga je hiermee aan de slag? Hoe kan je de nood die op een school leeft, vertalen in een NAGV-traject? Wat kan het doel zijn van zo’n traject? Hoe worden sterke kanten en zwaktes van de school meegenomen in dergelijk traject? Op welke manier krijgen alle teamleden, ouders en externen hierin een plaats? Welke meerwaarde levert het op? Hoe bewaak en borg je het proces? Wat kan je zelf, en wat kan de meerwaarde zijn van een externe deskundige? Wanneer kan een school alleen verder?

In de praktijk is er niet één weg om NAGV op school te introduceren, maar er zijn meerdere wegen mogelijk. In dit panel getuigen drie mensen, die vaak teamtrajecten rond NAGV begeleiden, vanuit hun invalshoek hoe zij dit als “externe trajectbegeleider” aanpakken.

Aan het woord komen Hilde Leonard (Vormingsnetwerk NAGVopschool), Ingrid Didden (OVSG) en Dr. Edward Campforts (FARO), die elk hun eigen aanpak hebben.

Moderator: Geert Buffel

Methodiek

Praktijkgetuigenissen, gevolgd door de mogelijkheid tot dialoog en uitwisseling op een praktijkmarkt.

Beurt

B: 14u15 tot 16u15

Docent

Inschrijven

niet mogelijk


Praktische info

Datum

 • vrijdag 7 februari 2020
  09.30 u. tot 17.00 u.

Prijs

 • € 120.00
 • excl. boek

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Middenkader
                        • Beleidsondersteuners
                         • Opvoeders
                          • Zorgcoördinatoren
                           • Leerlingenbegeleiders

                            Code

                            D20-005

                            Inschrijven

                            niet mogelijk

                            Delen