Dag van de kleuter

Voor peuter- en kleuterleid(st)ers

Inhoud

Het dagverloop zal er als volgt uitzien:

13.30 u. – 14.00 u. onthaal met koffie, thee en frisdrank + leermiddelenbeurs

14.00 u. – 15.15 u. werkwinkels: beurt 1

15.15 u. – 15.45 u. pauze met koffie, thee en frisdrank + leermiddelenbeurs

15.45 u. – 17.00 u. werkwinkels: beurt 2

Werkwinkels

Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

 • Het situeren en versterken van het belang van een positief klasklimaat door verbindend samen te werken.
 • Weten wat de proactieve kring is, het waarom begrijpen, kennismaken met de spelregels en deze kunnen toepassen.

Inhoud

Werken aan een verbindend schoolklimaat, een leefklimaat creëren waarin optimaal kan geleerd worden, door te werken vanuit verbinding, vanuit de persoonlijke relaties aan het welbevinden van iedereen in de groep. In deze werkvorm gaat het om het leren luisteren en leren spreken met elkaar. Iedereen wordt beluisterd en krijgt evenveel zeggenschap binnen een groep. Gelijkwaardigheid staat centraal.

Methodiek

Deze methodiek vertrekt vanuit een cirkelopstelling. Kennismaken, toepassen, ervaren en inoefenen van de proactieve kring komen aanbod.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15

Docent
Veerle Noppe
Bart Hamelton
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteunend en administratief personeel
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

Tijdens deze workshop leer je hoe je socio-emotionele ontwikkeling bij kleuters kan stimuleren en dit met concreet materiaal.

Inhoud

Binnen de persoonsgebonden ontwikkeling van ZILL, staat socio-emotionele ontwikkeling liefdevol aangeduid met een hart. We streven er immers naar dat kinderen op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met zichzelf en met anderen.

Het ontwikkelen van emoties, een positief zelfbeeld, temperament en motivatie spelen allemaal een rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het sociaal en emotioneel functioneren zijn nauw met elkaar verweven. Om bijvoorbeeld bepaalde sociale belangen te kunnen behartigen, maken kinderen gebruik van het uiten van emoties.

Hoe ga je in de kleuterklas om met bepaalde gevoelens zoals verdriet en angst? Maar ook verlegenheid, anders zijn, jaloezie, bazig zijn, driftbuien, ongeduld en vriendschap worden bespreekbaar gemaakt in de klas.

Met mijn reiskoffers vol prentenboeken, concreet materiaal, praatplaten, … neem ik je graag mee op ontdekkingsreis.

Laat je inspireren!

Methodiek

 • Praktijkgerichte en actieve workshop
 • Ruimte voor interactie
 • Deelnemers worden uitgenodigd om kennis te maken met het aangeboden materiaal en gaan via kleine groepjes aan de slag.

Beginsituatie

Deze werkwinkel is voor iedereen toegankelijk.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Schrijfgerief

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Eveline Baelde
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Docenten en studenten van de lerarenopleiding bachelor in het kleuteronderwijs

Doelstelling

Creatief omgaan met dans/beweging op twee sporen :

 • Veel info rond verbeelding, betekenis, thema, expressie;
 • Veel info over beweging en bewustwording van eigen lichaam.

Inhoud

Bij dansexpressie liggen de bewegingen niet vooraf vast, maar worden ze door de uitvoerder zelf gemaakt. Het zijn natuurlijke bewegingen van het lichaam door iedereen uitgevoerd naar maat en kunnen. In het geval van kleuters zijn het bewegingen die het kind op dat moment van zijn ontwikkeling kan. Het is niet zo dat de begeleider zegt: “hier is muziek, doe maar iets…” De begeleider geeft opdrachten waarmee kan geëxploreerd en geëxperimenteerd worden om via een duidelijke opbouw tot een eigen en gevarieerde bewegingstaal te komen.

Methodiek

Een les dansexpressie bestaat uit:

 • inleiding (kennismaken met het onderwerp thema materiaal…)
 • warming up (imitatieopdrachtjes rond bewegingskwaliteit)
 • instructie en exploratie (inventaris maken van allerlei mogelijkheden)
 • verwerking, uitdieping samenwerkingsopdrachten
 • afsluitmoment

Beginsituatie

Een muzische grondhouding

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Geert Leysen
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Ondersteuners en zorgcoördinatoren

Doelstelling

 • Zicht hebben op het proces naar een verbindende speelplaatswerking toe;
 • Inzien hoe talenten, interesses of ontwikkelvelden een meerwaarde kunnen brengen op je speelplaats;
 • Met conrete tips (zelfs zonder groot budget) kunnen starten na deze sessie.

Inhoud

We getuigen over het proces dat vooraf ging aan een speelplaatswerking waarin negatief gedrag weinig tot geen kansen heeft en het uiteindelijke resultaat van dat proces.

We geven mee hoe een verbindend schoolklimaat kan gecreëerd worden als basis voor het vermijden van moeilijk gedrag.

We nemen je mee in het werkwoord 'speeltijd' en hoe een brede kijk op de ontwikkeling daarbij oplossingen aanreikt.

Methodiek

Tijdens deze workshop krijg je zicht op hoe de speeltijd ook aangenaam kan zijn voor kleuters én voor leerkrachten.

Je krijgt zicht op een speelplaatsinrichting die werkt en hoe die tot stand kwam.

Er worden heel wat ideetjes en tips gegeven die ervoor zorgen dat je een beter inzicht krijgt in ZILL en extra mogelijkheden ziet voor de speeltijd.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Bieke Wittebolle
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

Onderwijs waar verwondering, avontuur, natuur, creativiteit en onderzoekend leren en het kind letterlijk de ruimte krijgen. Daar gaan wij voor ! Kom, laat jullie inspireren en ga heen met een pak concrete ideeën en doelstellingen.

Inhoud

Wat is een buitenschool ? Hoe begin je eraan? We bekijken het gehele gebeuren van de buitenschool : De Buitenkans. Van idee tot volledig dossier.

Wat is een buitenschool? Hoe begin je eraan? Hoe start je een MOS dossier op? Hoe bouw je de verschillende speelleerplekken uit ?

Wat met ZILL in de speelleertuin?

De speelplaats (her)aanleggen, het is een veelzijdig en langdurig project. Vaak met heel wat partners, schoolteam, leerlingen, ouders.

Hier wordt er in verschillende stappen uitgelegd hoe je aan een buitenschool begint. Verder bespreken we in detail hoe je volgende groenvormen kan aanleggen en onderhouden. Daarnaast bekijken we de verschillende leerplekken, speelhoeken, leerkansen en dit vanuit ZILLige doelstellingen. Visietekst : outdoor-education beluisteren. Want elke groene ingreep - hoe klein ook - is een stap in de groene richting!

Methodiek

Deel 1:

Hoe we van onze school een groen school maakten.

Overlopen van alle genomen stappen en plannen.

Deel 2:

ZILL in de speelleertuin.

Beginsituatie

Interesse in buiten lesgeven, in vergroenen van de speelplaats, opstarten van een buitenschool,….

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Angélique Buyck
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • CLB-medewerkers

Doelstelling

Deelnemers hebben inzicht in de normale seksuele ontwikkeling van peuters en kleuters en weten welk gedrag acceptabel is

Inhoud

Aan de hand van een opdracht puzzelen de deelnemers de seksuele ontwikkeling van peuters en kleuters in elkaar. In een korte presentatie wordt de normale ontwikkeling toegelicht.

In een tweede oefening selecteren de deelnemers enkele concrete situaties met kleuters volgens aanvaardbaarheid. Ze krijgen een korte toelichting over wanneer gedrag wel/niet acceptabel is.

De deelnemers krijgen info over materiaal om met kleuters te werken aan weerbaarheid.

Methodiek

 • Oefening in groepjes: seksuele ontwikkelingslijn
 • Presentatie
 • Oefening over acceptabel en niet acceptabel gedrag
 • Presentatie

Beginsituatie

Een open instelling tegenover seksueel getint gedrag bij kinderen. Geen voorkennis vereist.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Karen De Wilde
Doelstelling

 • de verschillende vormen van muzisch werken met kleuters ervaren;
 • aangeven hoe je met de muzische bouwstenen kan werken bij jonge kinderen;
 • een concept opbouwen als basis voor een activiteit.

Inhoud

Muzisch werken met kleuters is iets wat je elke dag doet. In deze sessie verken je een didactisch kader dat je bewust maakt van de verschillende vormen waarin je muzisch kan werken en laat nadenken over je activiteitenaanbod.

Aan de hand van concrete voorbeelden ontdek je enkele kaders uit de kleine zeppelin (Pelckmans Pro, 2019) en ga je er concreet mee aan de slag. Je onderzoekt hoe je vrij snel een doelgericht basisidee kan samenstellen.

Methodiek

Inspirerende voorbeelden, enkele kaders en concrete opdrachten

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Koen Crul
Doelgroep

Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter

Doelstelling

Proeven van ‘techniek in de kleuterklas’

Inhoud

Wil je een klas vol magneten, met vooral muzische spelmogelijkheden in alle hoeken van de klas, dan mag je deze workshop niet missen! Je krijgt een waaier aan ideeën voor de uitwerking van dit thema. Je kan deze ervaring met ‘techniek’ integreren in meerdere andere thema’s.

Methodiek

Shops met alle spellen te bezichtigen en uit te proberen.

Zelf aan de slag en je afgewerkte resultaat meenemen naar huis.

Beginsituatie

Geen voorkennis vereist

Materiaal door deelnemers mee te brengen

chenille draad, pomponnetjes, een leeg conservenblik, een paar felgekleurde lapjes vilt en twee trechters

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Katrien Bauters
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

De deelnemer krijgt een beeld van wat computationeel denken inhoudt. Er wordt een eerste aanzet gegeven om hiermee aan de slag te gaan in de klas.

Inhoud

Tijdens deze sessie wordt vooreerst een blik geworpen op de betekenis en de oorsprong van deze term. De koppeling met de 21 ste eeuwse vaardigheden en ZILL wordt gemaakt. Vervolgens wordt de term concreet gemaakt door een aantal praktijkvoorbeelden te schetsen.

Methodiek

De inhoud wordt gedoceerd. Er is ruimte voor vraagstelling en uitwisseling.

Beginsituatie

Geen specifieke verwachtingen.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Audrey Deleu
Evelien Rosseel
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • De voorwaarden om kwalitatief te observeren en evalueren.
 • Het belang inzien van de relatie organiseren – observeren/evalueren – rapporteren.
 • Focussen op doelen om op een meer bewuste en gerichte manier te evalueren.
 • Evaluatietools en ontdekken om te evalueren met kinderen.

Inhoud

Welke aspecten kan je in de klas aan bod laten komen om doelgericht te evalueren: als leerkracht en met je kleuters.

Hoe weten kleuters welke kwaliteiten je als leerkracht wil beoordelen?

Vanuit de praktische evaluatiepictogrammen van Vlajo krijg je een stappenplan om met meer focus alle kleuters te kunnen observeren, evalueren en opvolgen .

In deze workshop bieden we zowel voor de jongste als voor de oudste kleuters een taal aan met woorden en bewegingen. Kleuters leren zo kijken naar wat en hoe ze iets hebben gedaan.

Na het volgen de workshop krijg je toegang tot het kenniscentrum ‘Evalueren in de kleuterschool’ van onze website www.vlajo.org .

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Martin Nica
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Doelstelling

 • Je leert je smartphone/fototoestel instellen en gebruiken als filmcamera
 • Je leert snel (en bijna automatisch) een leuk filmpje maken met een gratis programma (Windows).

Inhoud

Heb je een leuke activiteit georganiseerd met je school of met je klas?

Een knutselactiviteit, een daguitstap, een grootouderfeest, een projectje rond Jules, activiteiten in de hoeken,…

Heb je met je camera of smartphone gefilmd en wil je met die beelden nu een leuk filmpje maken voor de ouders?

Niet evident. Misschien heb je al eens een filmpje gemaakt en dan weet je hoeveel tijd hierin kruipt.

Herkenbaar?

Terwijl een filmpje maken eigenlijk niet zo ingewikkeld is. Als je maar weet wat je doet.

In deze workshop leer je je smartphone/fototoestel instellen en gebruiken als videocamera. Daarna leer je de beelden snel (en bijna automatisch) monteren tot een leuk filmpje!

Resultaat?

- je kan met deze praktische tips zelf een dynamisch filmpje maken

- je kan je activiteiten op een verfrissende manier in beeld brengen voor de ouders

Schrijf je in voor deze workshop en maak dynamische filmpjes met je smartphone voor je klas of school.

Methodiek

Deze werkwinkel is een smaakmaker voor een praktische workshop van 2 sessies.

Tijdens de werkwinkel krijg je een paar tips en tricks mee. Bovendien krijg je te zien hoe je zelf op een snelle manier een leuk filmpje in elkaar kan steken.

Beginsituatie

 • Een goeie basiskennis PC
 • Een beetje interesse in videobewerking is leuk meegenomen, hoewel de technische kant tot een minimum beperkt wordt tijdens deze werkwinkel

Materiaal door deelnemers mee te brengen

(eventueel) eigen camera of smartphone die je gebruikt om filmpjes te maken in je klas of school

Beurt

Docent
Koen Van de Voorde
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Leraren buitengewoon onderwijs

Doelstelling

Maak actief kennis met schrijfritmiek en de methode Krullenbol

Inhoud

Voorbereidend schrijven is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Voorbereidend schrijven is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, .... en zoveel meer. Je maakt actief kennis met de voorbereidende schrijfmethode ‘Krullenbol’ en je gaat naar huis met creatieve en muzische ideeën rond voorbereidend schrijven.

Methodiek

 • Praktijkgerichte en actieve workshop
 • Powerpointvoorstelling met ruimte voor interactie

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Dorine Cleve
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

 • Kennismaken met de watermuur en watertafel, in functie van het uitbouwen van een krachtige speelleeromgeving.
 • Vaardigheden ontwikkelen om het spel van de kleuters aan de watermuur en watertafel te begeleiden.

Inhoud

Het plaatsen van een watertafel behoort vaak tot het basisaanbod in de klas.

Gericht op het stimuleren van initiatief en verantwoordelijkheid, met het accent op zelfontdekkend leren, ontwierpen we een watermuur, als mogelijke thematische verrijking bij de watertafel. Naast de technische aspecten van het ontwerpen van een watermuur, zetten we in op mogelijke focusdoelen binnen een belangstellingscentrum zoals ‘water’. Vanuit filmmateriaal staan we stil bij de mogelijke specifieke spelbegeleiding bij de watertafel en watermuur.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Barbara Vergote
An De Buck
Doelgroep

Peuter- en kleuteronderwijzers

Doelstelling

 • Verkennen vanuit praktijkvoorbeelden wat het betekent om te werken vanuit een Rooms-Katholieke focus die bepaald wordt door de leerling, de context en het leerplan;
 • De mogelijkheden verkennen om vanuit Rooms-Katholieke godsdienst van een focus tot een effectief onderwijsarrangement te komen.

Inhoud

We gaan op ontdekking doorheen het schooljaar rond het werken met godsdienst in de kleuterschool met verschillende uitgewerkte arrangementen (jaarthema 'Handen vol hoop')

Samen met de leraren slaan we de handen in elkaar en ontdekken we letterlijk met open handen het nieuwe jaarthema. We houden onze handen open om heel wat praktische ideetjes te plukken. We gaan op stap doorheen verschillende thema’s (onderliggende thema’s van het jaarthema van Leeftocht: 'Handen vol hoop') Via bijbelverhalen reik ik de hand om die op praktische wijze aan te bieden met concrete arrangementen voor jonge kinderen. Zo komen we via praktische voorbeelden de ontwikkelthema’s van r.-k. Godsdienst tegen.

Bij het uitwerken van een ontwikkelthema komen de 3 impulsen met heel wat praktische voorbeelden en materialen aan bod:

 • Ervaringen en belevingen: er worden heel wat activiteiten in de kijker gezet met het symbool 'handen'
 • Geloofsverhalen, geloofsbeelden, godsbeelden en Jezusbeelden: de leerkrachten kunnen kennismaken met de Bijbelverhalen die gedurende het schooljaar in Leeftocht gaan voorgesteld worden (op het niveau van het jonge kind)
 • Klasrituelen, feesten en vieringsmomenten gelinkt aan het thema

Methodiek

De leerkrachten gaan letterlijk op stap naar verschillende concreet uitgewerkte arrangementen met de focus op r.-k godsdienst.

Heel wat praktische materialen kunnen bekeken worden.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
An De Clerck
Doelgroep

Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter

Doelstelling

 • Kennismaken met werken in een combiklas
 • Kennismaken met co-teaching

Inhoud

 • Hoe het begon
 • Voordelen
 • Hoe werken we?
 • Powerpoint en voorstellen materiaal
 • Vragenronde

Methodiek

 • Powerpoint
 • Materialen

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 14u00 tot 15u15
B: 15u45 tot 17u00

Docent
Els Van Wonterghem
Jasmyn Vandenberghe
Doelgroep

 • Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners
 • Docenten Hoger Onderwijs

Doelstelling

Na het volgen van deze workshop:

 • kunnen leerkrachten eerste hulp toepassen bij vaak voorkomende letsels bij kleuters;
 • weten leerkrachten dat ze zelf eerste hulp kunnen aanleren aan kleuters van de derde kleuterklas aan de hand van het lespakket ‘Beer Brecht legt uit’.

Inhoud

Deze workshop duurt 2u30 (2x 1u15’) en spitst zich toe op 2 onderwerpen. Naast het aanleren eerste hulp bij veel voorkomende ongevalletjes en letsels bij kleuters, maken de deelnemers ook kennis met het lespakket voor kleuters: ‘Beer Brecht legt uit’. We focussen op 1 van de 6 thema’s van het lespakket en leren de deelnemers hoe ze dit met leuke didactische werkvormen aan hun kleuters (3e kleuterklas) kunnen aanleren.

Methodiek

Interactieve workshop waar praktijk en theorie worden afgewisseld.

Werkvormen: demonstraties, filmpjes, opzoekwerk op de app, … en vooral zelf inoefenen.

Beginsituatie

Voorkennis Eerste Hulp is niet nodig.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A-B: 14u00 tot 17u00

Docent
Vormingsinstituut Rode Kruis-Vlaanderen
Liselotte Suls
Doelgroep

 • Peuter- en kleuteronderwijzers
 • Leraren lager onderwijs: eerste graad
 • Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

Kleuters, hun ouders alsook leerkrachten actief aanzetten om minder/anders te consumeren.

Inhoud

Wij stellen onze bachelorproef voor die de Vlaamse bachelorprijs won. Namelijk, de duurzame ontwikkeling betreft de deeleconomie vertaald naar kleuterniveau aan de hand van knuffels en bijbehorende speelse activiteiten.

Eerst situeren we het model van de Piraminder binnen duurzame ontwikkeling en de duurzame ontwikkelingsdoelen. We leggen uit en tonen hoe wij dit model vertaald hebben naar kleuters. Daarna gaan de deelnemers actief aan de slag (doorschuifsysteem met opdrachtenhoeken). Per laag van de Piraminder (delen, ruilen, repareren, zelf maken, tweedehands kopen) krijgt de deelnemer concrete ideeën en tips om hier op eigen niveau en uiteraard met kleuters mee aan de slag te gaan.

Methodiek

Interactieve sessie met doorschuifsysteem. Het ontwikkelde spelmateriaal wordt door de deelnemers zelf getest.

Beginsituatie

Iedereen met interesse voor het vertalen van de duurzame ontwikkeling naar kleuterniveau is welkom!

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Indien mogelijk een voorwerp (of een foto ervan) van materiaal dat ze tweedehands gekocht hebben voor de klas en wat een groot succes was.

Beurt

B: 15u45 tot 17u00

Docent
Sophie Catteuw
Margot Denys

Inschrijven

niet mogelijk

Praktische info

Datum

 • woensdag 11 september 2019
  14.00 u. tot 17.00 u.

Prijs

 • € 55.00

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter

    Doelgroep

    • Leraren en docenten

     Code

     D20-002

     Inschrijven

     niet mogelijk

     Delen