Dag van de opvoeder

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Inhoud

Voormiddag plenair in Vives ‘t Forum (Vives Campus Kortrijk)

8.45 u. - 9.15 u.: Onthaal met koffie, thee en fruitsap

9.15 u. - 9.30 u.: Welkom en duiding

9.30 u. - 10.30 u.: Toneelvoorstelling ‘Gekraakt door eigen naakt’

10.30 u. - 11.15 u.: Getuigenis en panelgesprek met schrijvers en acteurs en directie van de school van de acteurs. Moderator: Karen De Wilde

11.15 u. - 12.00 u.: Sexting op school – Karen De Wilde

* verplaatsing naar locatie Kulak Kortrijk - studentenrestaurant Alma Kulak *

Namiddag in Kulak Kortrijk

12.00 u. - 13.30 u.: warm middagmaal in studentenrestaurant Alma Kulak - koffie in hal gebouw A

13.30 u. - 16.00 u.: workshops

16.00 u. - 16.30 u.: afsluitend drankje in hal gebouw A

Tip: je parkeert de wagen misschien het best bij Kulak Kortijk (ruime parkeerplaats) op wandelafstand van Vives 't Forum.

Opmerkingen
inclusief warm middagmaal

Plenumreferaten

Inhoud

Educatief theater met als onderwerp 'Sexting'

Beurt

A: 09u30 tot 10u30

Docent
Doelstelling

 • Leren inschatten ernst van incidenten
 • Incidenten op de correcte manier aanpakken

Beurt

C: 11u15 tot 12u00

Docent
Karen De Wilde

Werkwinkels

Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Leren inschatten ernst van incidenten
 • Incidenten op de correcte manier aanpakken

Inhoud

Jongeren experimenteren met relaties en seksualiteit, en doen dat ook online. Het uitwisselen van pikante beelden en naaktfoto’s kan daar deel van uitmaken.

In deze workshop ga je aan de slag met een aantal voorbeelden. Je krijgt handvatten om in te schatten wanneer seksueel (getint) gedrag over de grens gaat, hoe je het gesprek aangaat en welke reactie meest aangewezen is. Het Sensoa Vlaggensysteem vormt daarbij de leidraad.

Methodiek

We vertrekken van een aantal voorbeelden en leren die beoordelen aan de hand van het Sensoa Vlaggensysteem. Er wordt een link gelegd naar het uitwerken van een beleid.

Beginsituatie

Er is geen voorkennis vereist. Iedereen met interesse in of vragen over het thema is welkom.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Karen De Wilde
Inhoud

Hoe ga je als leerkracht, jeugdwerker of begeleider van jongeren om met jongeren die experimenteren met online seksualiteit, relaties en nieuwe media?

Wat is sexting? Hoe vaak komt sexting voor bij jongeren? Wat is het verschil tussen experimenteergedrag en grensoverschrijdende sexting? Hoe reageer je erop?

Hoe breng je een thema als sexting aan bij jongeren?

Je krijgt achtergrondinformatie en werkvormen waarmee je sexting en online seksualiteit ter sprake kan brengen in jouw (klas)groep.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Pimento
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Opvoeders (bij voorkeur eerste en tweede graad), internaatsbeheerders … en andere geïnteresseerden

Doelstelling

 • Cybergedrag van jongeren beschrijven
 • Preventieve maatregelen aanhalen
 • Kennismaken met anti-pestprogramma’s

Inhoud

Het misbruiken van informatie- of communicatietechnologieën

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten: de cijfers, kenmerken; profiel van de cyberpester en het target kind; gevolgen van cyberpesten; hoe reageren? Preventieve maatregelen. Actie rond preventie.

Methodiek

Interactieve uiteenzetting ondersteund door presentatie met beperkte ruimte voor casussen en inbreng van deelnemers.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Ipse bvba
Maria De Kegel
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Op basis van praktijkvoorbeelden inzicht krijgen in wat goeie schriftelijke communicatie tussen de verschillende partners op school kan zijn
 • Oefenen in het optimaliseren van die communicatie

Inhoud

Beste

Enige tijd geleden bracht ik een papier binnen aan het secretariaat. Dat ging over een terugbetaling via het ziekenfonds voor de uitstap naar Parijs. Kevin kon niet mee wegens een dubbele beenbreuk. Zou dat blad al ingevuld zijn?

Beleefde groeten

Louise Duroo, mama van Kevin

De communicatie tussen school en leerlingen/ouders en zeker ook omgekeerd, die tussen ouders of leerlingen en de personeelsleden, volgt de algemene trend in onze samenleving: er wordt altijd maar meer gecommuniceerd. Ook als opvoeder of administratief medewerker bestaat je werk voor een groot deel uit berichtjes schrijven en beantwoorden.

Als je vanuit de school communiceert met leerlingen of ouders, is dat altijd met goede bedoelingen. Je wil info bezorgen, antwoord geven op een vriendelijke vraag, begrip tonen, inzicht bijbrengen, overtuigen of gepast reageren op een boos bericht of een mail vol frustratie. Toch is het niet altijd gemakkelijk om die goede bedoelingen in de juiste woorden om te zetten. Alhoewel … met wat inzicht in de opbouw van een bericht, het effect van bepaalde woorden, enkele handige knepen en vooral concrete oefening kun je je verbindende communicatie vleugels geven!

Methodiek

Uit levensechte voorbeelden distilleren we eerst algemene principes rond (schriftelijke) communicatie. Daarna gaan we in groepjes enkele oefeningen te lijf, feedback natuurlijk inbegrepen.

Beginsituatie

Zin om te sleutelen aan brieven, mails, nota’s… om beter te communiceren.

Beurt

Docent
Peter Van Dycke
Doelstelling

Kennismaken met de mogelijkheden van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet m.b.t. ongewenst gedrag op sociale media.

Inhoud

Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet toegepast op social media

Op scholen heerst veel onmacht rond de aanpak van ongewenst gedrag via social media. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet werden ontwikkeld om gezagsfiguren te helpen hun verantwoordelijkheid op een krachtige manier op te nemen en vol te houden, ook daar waar leerlingen proberen te ontsnappen aan hun toezicht. Uitgangspunt is dat je geen controle hebt over gedrag van leerlingen, maar wel zelf bewust kan kiezen wat je wanneer doet! Deze visie opent een waaier aan mogelijkheden.

Kernwoorden zijn waakzame zorg, aanwezigheid, het vermijden van escalaties, zelfcontrole, steunnetwerk (in team, met ouders), transparantie, aangaan en herstel van relatie en verzet.

Je maakt kennis met de manier waarop deze basishouding op school neergezet kan worden, maar we focussen vooral op de mogelijkheden ervan als het misloopt.

Methodiek

 • Presentatie met de kern van het gedachtegoed;
 • Illustreren basishouding a.d.h.v. korte filmfragmentjes;
 • Toepassing op onacceptabel gedrag op social media via casusbespreking.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Hilde Leonard
Doelstelling

Hoe moeten de personeelsleden van onderwijsinstellingen omgaan met de nieuwe privacywetgeving (GDPR).

Inhoud

De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor personeelsleden van onderwijsinstellingen

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, is sinds 25 mei 2018 van toepassing.

De GDPR geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De GDPR houdt een verstrenging in van de privacyregels en heeft voor onderwijsinstellingen gevolgen. De verordening biedt onderwijsinstellingen gelukkig genoeg ruimte om persoonsgegevens te gebruiken.

Waar draait het om? Welke zijn de belangrijkste begrippen en uitgangspunten? Waarmee moeten een onderwijsinstelling en personeelsleden rekening mee houden?

Methodiek

Presentatie

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Peter Declerck
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

 • Inzichten krijgen in wat weerbaarheid is.
 • Handvatten aanreiken aan leerkrachten, opvoeders en jeugdwerkers om jongeren te helpen zich weerbaar op te stellen in de groep.

Inhoud

Hoe kan jij als opvoeder weerbaarheid bij je kinderen en je klasgroep versterken?

Tijdens deze workshop gaan we samen na wat we verstaan onder (sociale) weerbaarheid. We gaan proactief te werk om de weerbaarheid, de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Je krijgt tools om jongeren te leren opkomen voor zichzelf via fysieke, verbale en mentale technieken en om hun emoties beter te stroomlijnen.

Methodiek

Interactieve workshop

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Catherine De Vriendt
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelstelling

Duidelijkheid krijgen in de psychische problematieken bij jongeren.

Hoe gaan we in gesprek met hen?

Inhoud

Hoe gaan we om met jongeren die te kampen hebben met psychische problemen

Meer en meer jongeren hebben te kampen met psychische problemen. Het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan of de juiste hulp te bieden.

Deze workshop geeft duidelijkheid in problematieken zoals depressie, zelfverwonding, suïcidegedachten. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we leerlingen het beste helpen?

Methodiek

De workshop bestaat zowel uit een theoretisch gedeelte, wat is depressie, zelfverwonding, suïcidegedachten? Hoe herkennen we dit?

Alsook komt er een praktisch gedeelte aan bod. Hoe gaan we in gesprek met de jongeren? Welke houding nemen we aan?

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Don't Hide Inside
Doelstelling

Evenwicht vinden tussen zelfrespect en klantvriendelijkheid

Inhoud

Groeien naar een duurzame en respectvolle samenwerking met ouders

Tevreden ouders vertellen het gemiddeld acht keer door aan andere ouders, ontevreden ouders gemiddeld veertien keer. Een vriendelijk woordje kan wonderen verrichten.

Soms moeten we ouders ook wijzen op hun plichten, en kennis over deze manier van communiceren kan heel wat onrust en onduidelijkheid vermijden.

In deze vorming geven we een aantal tips over:

 • hoe je op een respectvolle manier met ouders omgaat
 • hoe je best ouders kan adviseren
 • hoe je moeilijke boodschappen overbrengt
 • hoe je ouders kan tegemoetkomen in hun rechten
 • hoe je ouders kan wijzen op hun plichten
 • over het subtiele evenwicht tussen zelfrespect en de 'klant als koning'

Methodiek

Aangename interactieve vorming met vele voorbeelden

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Hendrik Gaublomme
Inhoud

Game- en internetverslaving vermijden & aanpakken

Heel wat scholen kampen met jongeren die vermoeid in de les zitten door hele avonden & nachten te gamen. In elke klas zit er gemiddeld 1 jongere die hiermee worstelt, met alle gevolgen op z’n studieresultaten & sociale leven.

Tijdens deze sessie ontdek je:

 • Wat games (en andere schermen) zo aantrekkelijk maakt
 • Waarom sommigen er heel moeilijk mee kunnen stoppen
 • Wie het meest kwetsbaar is voor gameverslaving en waarom
 • Wat de gevolgen zijn van overmatig schermgebruik op lange termijn
 • Wat je als begeleider en school kan ondernemen om game- en internetverslaving aan te pakken

Methodiek

De vorming wordt gegeven a.d.h.v een interactieve presentatie. Matthias deelt zijn eigen verhaal van gameverslaving en inzichten in zijn werk met gezinnen die hiermee worstelen. We gaan ook in op preventie en begeleiding.

Beginsituatie

Geen verwachting – iedereen is welkom die overmatig game- en schermgedrag beter wenst te begrijpen en helpen aanpakken.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Matthias Dewilde
Doelstelling

Met herstel willen we je tools aanreiken om de problemen gerelateerd aan sociale media bespreekbaar te maken en daadkrachtig aan te pakken samen met alle betrokken partijen.

Inhoud

Integrale aanpak in het omgaan met conflicten op sociale media!!

“We zien het niet, dus kunnen we er toch niks aan doen”, “ze moeten toch weten dat dit niet kan” …. Dit zijn vaak gehoorde klanken van leerkrachten, opvoeders, ouders bij conflicten op sociale media.

Sociale media is een relatief jong speelveld waar de omgangsnormen nauwelijks aanwezig zijn. Dit leidt soms tot impulsieve reacties bij jongeren maar ook bij volwassenen die op een niet-elegantie manier hun frustraties uiten… met schrijnende gevolgen van dien. Hoe creëer je een speelveld waar meer duidelijke spelregels zijn? Hoe pak je conflicten op sociale media aan?

Methodiek

Tijdens de workshop leer je conflicten aanpakken a.d.h.v. herstelgerichte vragen en leer je gebruik maken van cirkels om dit thema bespreekbaar te maken, het conflict aan te pakken, om zo tot gedeelde omgangsnormen te komen.

Beurt

D: 13u30 tot 16u00

Docent
Daan Heye

Praktische info

Datum

 • dinsdag 5 februari 2019
  09.30 u. tot 16.00 u.

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso
         • derde graad
          • aso
           • bso
            • kso
             • tso
             • vierde graad

            Doelgroep

            • Administratief ondersteunend personeel
             • Opvoeders
              • Leerlingenbegeleiders

               Code

               D19-015

               Delen