Inspiratiedag pastoraal in de katholieke dialoogschool

Even pauzeren?!

Inhoud

Programma:

08.30 u. : onthaal met omkadering ‘Stap je mee?’

!OPROEP: ELKE DEELNEMER BRENGT EEN OUDE SCHOEN MEE!

08.50 u. : startmoment (stipt!)

09.00 u. : ‘Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks schoolleven’ door Werner Bosman

10.15 u. : pauze met koffie, thee of frisdrank

10.30 u. - 11.45 u. : ‘Getuigenis van leven’ door de zusters benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem

11.55 u. - 12.30 u. : ‘Vertragen om te verbinden’: stiltewandeling naar de Bron

12.45 u. - 13.35 u. : warm middagmaal

13.45 u. - 15.30 u. : ‘Mindful geluk. Vanuit eeuwenoude Bijbelse Wijsheid’ referaat door Bénédicte Lemmelijn

15.30 u. : bemoedigend woord door An Quaghebeur, bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs

15.45 u. : moment van ontmoeten met gebak

16.15 u. : einde van de dag

Opmerkingen
incl. warme maaltijd

Plenumreferaten

Inhoud

Benedictijns tijdsmanagement is gebaseerd op een aantal basisprincipes:

 • De juiste houding van aandacht verhoogt de kwaliteit van het werk.
 • Een regelmatig ritme heeft een heilzaam effect op welbevinden en effectiviteit.
 • Orde en regelmaat gecombineerd met flexibiliteit zijn essentieel voor een geregeld leven.
 • Bouw tijd in voor jezelf.

Werner Bosman, schoolbegeleider en kwaliteitsbegeleider van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (regio Oost-Vlaanderen) gaat concreet met ons aan de slag.

Beurt

A: 09u00 tot 10u15

Docent
Werner Bosman
Inhoud

Monialen zijn niet opgesloten in zichzelf, zoals we wel eens zouden duren te denken… In hun hart leeft de verbondenheid met de hele wereld. God is voor hen geen abstractie, veel meer een gebeuren, een uitdaging die ze ter harte nemen om waarachtig mens te worden. Een verrassend eigentijds-tegendraads getuigenis van benedictinessen, die op onze inspiratiedag te gast zijn. Monialen die geloven dat hun inspiratie evenzeer ook buiten kloostermuren gedijt, want: “De vorm is relatief”, zo zeggen ze zelf. Wat is hun boodschap voor en aan ons als onderwijsmensen? Een ‘eigentijds-tegendraads getuigenis van leven’!

“Wat zich echter afspeelt in elk gezin en bedrijf, speelt zich hier af. Ik ervaar het weliswaar als een grote luxe samen te leven met anderen die ook kiezen voor Christus. We kijken in dezelfde richting. Hoe meer je echter op elkaar gaat lijken, door de gedeelde structuur en activiteiten, hoe scherper verschillen worden.”

“Het is soms makkelijker in dialoog te gaan met iemand aan de andere kant van de wereld dan met iemand met wie je een project deelt en die dat een andere vorm blijkt te geven.”

“God bepaalt die realiteit niet, maar als je je ervoor openstelt, wijst Hij je er wel de weg in. Hij geeft niet gisteren of morgen, Hij geeft in het hier en nu, in de soms verschrikkelijk realiteit.”

“Samen geroepen zijn, is voor elkaar boodschapper van God zijn. Het is onze verantwoordelijkheid onze roeping authentiek te beleven en elkaar zo te geven wat we te geven hebben, al weten we zelf niet wat dat is. Als je het zo bekijkt, zijn mensen werkelijk evenwaardig. We hebben van iedereen iets te ontvangen.”

Beurt

B: 10u30 tot 11u45

Docent
Inhoud

Onze tijd is op een zeer opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar ‘wijsheid’. In dit kader gaat deze lezing eerst op zoek naar de elementen die in dit nieuwe existentiële en religieuze zoeken het sterkst aan de orde zijn. Vervolgens wordt aangetoond dat precies deze aspecten evenzeer al eeuwenoud joods-christelijk gedachtegoed zijn. Men treft ze aan in de monastieke traditie, de middeleeuwse mystiek, de nieuwe tendensen van christelijke meditatie en in het bijzonder in de Bijbelse wijsheidsliteratuur. Opmerkelijk parallel met onze tijd zien we hierin de nadruk op het hier en nu enerzijds en de verbondenheid met wat ons overstijgt anderzijds, om van daaruit te streven naar de bewuste verwerkelijking en vervulling van een zinvol en gelukkig leven.

Bénédicte Lemmelijn (°1969) is gehuwd met Hans Ausloos en moeder van drie tieners. Ze is professor Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Naast haar wetenschappelijke publicaties schreef ze ook een aantal boeken en heel wat bijdragen voor een breder publiek alsook een kinderboek. Sinds begin 2015 is ze ook vaste columniste voor het weekblad Tertio. Voor de jaren 2017 en 2018 werd ze aangesteld tot stadsdichter van Zoutleeuw.

Beurt

C: 13u45 tot 15u30

Docent
Bénédicte Lemmelijn

Inschrijven

niet mogelijk


Praktische info

Datum

 • vrijdag 28 september 2018
  08.50 u. tot 16.15 u.

Prijs

 • € 95.00
 • incl. warme maaltijd

Locatie

 • Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen d'Abdij Brugge
 • Baron Ruzettelaan 435
  8310 ASSEBROEK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken
                     • Hoger onderwijs

                      Doelgroep

                      • Leraren en docenten
                       • Directeurs en adjunct-directeurs
                        • Middenkader
                         • Beleidsondersteuners

                          Code

                          D19-006

                          Inschrijven

                          niet mogelijk

                          Delen