Dag van bewegingsopvoeding

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.
Inhoud

Naar jaarlijkse traditie organiseren we in januari de Dag van bewegingsopvoeding voor leraren lager onderwijs en kleuteronderwijzers. Tijdens deze studiedag kan je proeven van 3 verschillende werkwinkels.

De timing zal er als volgt uitzien:

08.30 u. – 09.00 u. onthaal

09.15 u. – 10.45 u. werkwinkels: beurt 1

11.00 u. – 12.30 u. werkwinkels: beurt 2

12.45 u. – 13.15 u. broodjesmaaltijd

13.30 u. – 15.00 u. werkwinkels: beurt 3

15.15 u. – 16.00 u. afsluitend drankje

Parkeermogelijkheden:

Omwille van de drukte met de examens zijn de beschikbare parkeerplaatsen rond het gebouw zelf en aan het stedelijk zwembad eerder beperkt. Wie verkeerd parkeert, riskeert een boete. Daarom willen we je vragen om de gratis parkeermogelijkheid te overwegen op de parking van de Mast (Industrielaan - vlak naast de Stedelijke Sportzalen) en op de parking van Brantano (Noordlaan - overkant Industrielaan).

Opmerkingen
incl. broodjeslunch

Werkwinkels

Doelgroep

 • Leraren bewegingsopvoeding van peuter tot derde kleuter
 • Leraren buitengewoon onderwijs

Doelstelling

Lichaams- en bewegingsbeheersing met nadruk op het bewust kijken, selectief horen en evenwichtsbehoud.

Inhoud

De perfecte start voor elke vaardige fietser!

Kijken, horen en evenwicht zijn drie belangrijke vaardigheden die jonge kinderen moeten verwerven om zich veilig met de fiets in het verkeer te begeven. De kleuters kunnen hiervoor al goed oefenen.

In een eerste interactief deel duiden we onze visie en aanpak omtrent loopfietstraining.

In een tweede praktisch deel oefenen we de basisvaardigheden en sluiten we af met een stuurvaardigheidsparcours.

Methodiek

• Interactieve theoretische benadering via een presentatie;

• Praktijkdeel met educatieve materialen en volwassen loopfietsen.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Sportieve kledij

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30

Docent
Vlaamse Stichting Verkeerskunde - VSV
Paul Michielsen
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding in het lager onderwijs

Doelstelling

Je kan door middel van actieve participatie kennismaken met vernieuwde of uitgebreide trefbalspelen.

Inhoud

De aanwezige leerkrachten kunnen door middel van actieve participatie kennismaken met vernieuwde of uitgebreide trefbalspelen.

Methodiek

Een actieve werkvorm waarbij participatie wenselijk en gevraagd is.

Beginsituatie

Geen beginsituatie vereist.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Ivo Van Den Bergh
Doelgroep

 • Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs

Doelstelling

Danscombinaties/choreografieën aanleren op een plezante manier

Inhoud

Op eigentijdse muziek en met eenvoudige dansbewegingen worden er choreografieën aangeleerd voor eerste, tweede en derde graad lager onderwijs.

Methodiek

Op eigentijdse muziek en met eenvoudige dansbewegingen worden er choreografieën aangeleerd voor eerste, tweede en derde graad lager onderwijs.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Valérie Burm
Doelgroep

 • Leraren peuter- en kleuteronderwijs
 • Leraren lager onderwijs: eerste graad
 • Leraren buitengewoon onderwijs

Doelstelling

 • Je krijgt inzicht over de ontwikkeling van het schrijfproces aan de hand van Schrijfdans.
 • Je leert over het belang van de grove motoriek in het schrijfproces.

Inhoud

De ontwikkelingslijn van grof naar fijn.

Van schrijbelen tot schrijven

De Ontwikkelingslijn is gebaseerd op basisbewegingen, tegenstellingen en verbindingen die de rode draad zijn in de handleidingen van Schrijfdans.

Je ziet een duidelijke lijn en krijgt meer inzicht in hoe schrijfmotoriek ontstaat bij jonge kinderen, tot het schrijven van cijfers, letters, woorden en zinnen.

 • Waarom, hoe en waarvoor gaan we ‘schrijbelen’ in Schrijfdans - Kleuterklas 1 + 2?
 • Waarom, hoe en waarvoor gaan we ‘schrijftekenen’ in Schrijfdans - Kleuterklas 3?
 • Hoe kunnen we vlotter tot ‘schrijven’ komen in Schrijfdans - Leerjaar 1 + 2?

We vertrekken vanuit bewegen, het lijfelijk ontdekken en ervaren.

We maken hiervoor gebruik van de grote ruimte, het experimenteren op allerlei vlakken en exploreren met verschillende materialen.

Methodiek

Na een korte theoretische duiding gaan we praktisch met de methode aan de slag.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Schort en handdoek

Beurt

C: 13u30 tot 15u00

Docent
Teach More
Karolien Bastiaens
Doelgroep

 • Kleuteronderwijzers: tweede en derde kleuter
 • Leraren lager onderwijs: eerste en tweede graad

Doelstelling

Zwemmen in het basisonderwijs gaat over de basisvaardigheden van het bewegen in het water. Opbouw naar ‘veilig bewegen in het water’ (diep bad). We willen watervaardige leerlingen die veilig bewegen in het water.

Inhoud

Traditioneel ligt/lag de focus bij ‘zwemmen’ op het leren van de verschillende (genormeerde) zwemstijlen (schoolslag, crawl, rugslag). De aquatische vaardigheden (basisvaardigheden in het water), die leiden tot watervaardig zijn, zijn/waren secundair.

De ‘nieuwe’ leerlijn zwemmen ziet ‘zwemmen’ vanuit een andere invalshoek. Waterveiligheid en watervaardigheid zijn daarbij nieuwe begrippen. Zwemmen is veilig en doelmatig bewegen in het water.

We vetrekken vanuit het ervaren van de aquatische vaardigheden in het ondiep bad. Gaan vervolgens over tot het beheersen van de aquatische vaardigheden in het diep bad. En tenslotte worden de genormeerde zwemstijlen aangeleerd en vervolmaakt.

In deze sessie ligt de klemtoon op de leerstap ‘veilig bewegen in het water’: beheersen van de aquatische vaardigheden in het diep bad, dus zonder voetensteun.

OPMERKING

Het theoretisch deel van deze sessie gaat door van 11.00 u. tot 11.30 u..

Het deel in het zwembad gaat door van 12.00 u. tot 13.00 u.

Dit wil zeggen dat je dus je broodje afhaalt in de eerste pauze. Je hebt dus wat minder tijd om te eten.

Methodiek

Praktijksessie in het zwembad.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Zwembroek/badpak

Beurt

B: 11u00 tot 12u30

Docent
Nathalie Hens
Doelgroep

 • Leraren bewegingsopvoeding in het lager onderwijs

Doelstelling

Komen tot een Tag rugby spel op maat van je klas.

Inhoud

Via Tag Rugby (niet-contact) leren we het rugby al spelenderwijs aan. Met slechts enkele regels en vaardigheden komen we snel tot het rugbyspel! Tot slot integreren we de waarden van het rugbyspel die zorgen voor een hecht team.

De deelnemers krijgen verschillende elementen aangereikt om een volledige periode rugby te stofferen (6 lessen). Het doel is uiteindelijk te komen tot een volwaardige tag rugby zonder afbreuk te doen aan de geest en de waarden van het spel. In de sessie streven we naar een maximale spelbeleving via opbouwende oefenvormen naar spelvormen om uiteindelijk te komen tot verschillende wedstrijdvormen.

Methodiek

We werken uitsluitend met spelvormen om de vaardigheden en spelregels aan te leren

Beginsituatie

actief kunnen deelnemen

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Sportieve kledij

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Rugby Vlaanderen vzw
Michel De Baets
Doelgroep

 • Leraren bewegingsopvoeding tweede en derde kleuter
 • Studenten en docenten van de lerarenopleiding Bachelor in het kleuteronderwijs

Doelstelling

Creatief omgaan met dans/beweging op 2 sporen :

- Veel info rond verbeelding, betekenis, thema, expressie

- Veel info over beweging, bewustwording van eigen lichaam

Inhoud

Bij bewegings-of dansexpressie liggen de bewegingen niet vooraf vast maar worden ze door de uitvoerder zelf gemaakt. Het zijn natuurlijke bewegingen van het lichaam door iedereen uitgevoerd naar maat en kunnen. In het geval van kleuters zijn het bewegingen dat het kind op dat moment van zijn ontwikkeling kan. De begeleider geeft opdrachten waarmee kan geëxploreerd en geëxperimenteerd worden om via een duidelijke opbouw tot een eigen en gevarieerde bewegingstaal te komen.

Methodiek

Een les bewegingsexpressie bestaat uit:

- inleiding (kennismaken met het onderwerp, materiaal ...)

- warming up (imitatieopdrachtjes rond bewegingskwaliteit)

- instructie en exploratie (inventaris maken van allerlei

mogelijkheden)

- verwerking, uitdieping samenwerkingsopdrachten

- afsluitmoment

Beginsituatie

Een muzische grondhouding

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Soepele en gemakkelijke kledij die toestaat om op de grond te werken

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Geert Leysen
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs

Doelstelling

Leerlingen beter leren een spel spelen.

Inhoud

We vertrekken vanuit een spel, sleutelen aan het spel en wijzigen

 1. de voorwaarden
 2. de uitvoeringswijze
 3. de regels en speelregels

Methodiek

Via spelvormen komen tot het doelgericht opbouwen van spelen

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Annemie Bogaert
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs: tweede en derde graad

Doelstelling

Vangen, passen, werpen in een toegankelijke spelvorm op maat van de lagere school. #beperkteruimte #snellespelbeleving

Inhoud

Op speelse wijze kennismaken met de specifieke technieken en spelelementen van de sporttak krachtbal aangepast aan het niveau van de leerlingen.

Methodiek

Interactieve, speelse, actieve vorming.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

/

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30

Docent
Jan Benoot
Doelgroep

 • Leraren bewegingsopvoeding tweede en derde kleuter
 • Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs

Doelstelling

 • Kennismaken met de componenten van outdoor education;
 • Uitvoeren van enkele outdoor games.

Inhoud

Waar buitenspel en leerinhoud mekaar ontmoeten.

Outdoor games vormen een essentieel onderdeel van outdoor education. Outdoor education is een gezonde mix van fysieke buitenactiviteiten, omgevingsonderwijs (of –educatie) en sociale/persoonlijke ontwikkeling. Via openluchtonderwijs proberen we binnenklasactiviteiten naar de open lucht te verhuizen. Met outdoor games gebeurt dit a.d.h.v. spelvormen en dat is niet eens zo verwonderlijk. Spel is voor kinderen heel belangrijk. Niet alleen hun betrokkenheid stijgt en daardoor ligt het voor de hand dat bepaalde leerinhouden tijdens een spel veel geconcentreerder worden opgenomen (= educatie). Maar ook hun fysieke paraatheid en hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden in groepsspelen aangesproken. Daarenboven staan de zintuigen van spelende kinderen op scherp, wat niet alleen kansen biedt op gericht waarnemen, maar tevens mogelijkheden opent om aan onderzoekend leren te doen.

Methodiek

Er is een beetje duiding en vooral veel spel en beweging.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Makkelijke kledij die tegen een stootje en een spatje regen kan.

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30
C: 13u30 tot 15u00

Docent
Jan Allegaert
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding in het kleuteronderwijs

Doelstelling

Een les op maat van kleuters die graag met elkaar ravotten op de speelplaats. Een Ninja worden is voor velen een grote droom. We gaan proberen deze waar te maken.

Inhoud

De kleuters worden uitgedaagd met leuke Ninja opdrachten.

De verhalen komen uit Nelsons ninjaboek. Je kunt het boek vrijblijvend ter plaatse aankopen voor 16 euro in plaats van winkelprijs 20 euro.

Methodiek

Les waarbij we kinderen van de derde graad basisonderwijs verbinden met een klas kleuters.

Beginsituatie

Actief meewerken aangezien we beschikken over demonstratie- kleuters die allen graag een Ninja willen worden.

Ze hebben jouw hulp nodig.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

sportkledij

Beurt

A: 09u15 tot 10u45

Docent
Dieter Truyen
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding in het kleuteronderwijs

Doelstelling

Ontwikkelen van de motoriek met behulp van ballonnen en ballen waarmee we ze individueel uitdagen en waarmee ze samen kunnen ravotten.

Inhoud

De oefeningen komen uit het boek 'Het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu'. Ter plaatse te koop voor 16€ in plaats van 20€.

Methodiek

Actieve les met kleuters en de deelnemers

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

sportkledij

Beurt

B: 11u00 tot 12u30

Docent
Dieter Truyen
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding in het kleuteronderwijs

Doelstelling

Leuke inkleding van een les vol beweging met behulp van dieren. Alle lichaamsposities hebben een dierennaam bekomen. Dieren leren elkaar kennen, doen kunstjes, ravotten met elkaar.

Inhoud

De oefeningen komen uit het boek 'Het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu'. Dit boek is vrijblijvend ter plaatse te koop voor 14€ in plaats van 18€.

Methodiek

Actieve les met kleuters en de deelnemers

Materiaal door deelnemers mee te brengen

sportkledij

Beurt

C: 13u30 tot 15u00

Docent
Dieter Truyen
Doelgroep

Leraren bewegingsopvoeding lager onderwijs: tweede en derde graad

Doelstelling

De lessen starten met vernieuwende, creatieve, opwarmende oefeningen en spelvormen.

Inhoud

Leerlingen opwarmen aan het begin van de les is noodzakelijk. Waarom hen niet op een leuke manier voorbereiden en letterlijk en figuurlijk “warm maken” voor de leskern?

We doen de oefeningen zelf om te voelen wat het effect ervan is en hoe gemakkelijk toepasbaar het is voor veel lessen. Zowel voor gymnastiek, balsporten, judo,… kunnen de opwarmingen gebruikt worden.

Methodiek

Dit is een doesessie met opdrachten om alleen, in groep, 1-tegen-allen, in duo’s,… uit te voeren.

Er wordt ook met/op muziek gewerkt.

Beginsituatie

/

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Sportieve kledij

Beurt

A: 09u15 tot 10u45
B: 11u00 tot 12u30

Docent
Ruth Byl

Praktische info

Datum

 • vrijdag 18 januari 2019
  08.30 u. tot 15.00 u.

Locatie

 • KH VIVES Campus Torhout
 • Sint-Jozefstraat 1
  8820 TORHOUT

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad

       Doelgroep

       • Leraren en docenten

        Code

        D19-004

        Delen