Dag van klassieke talen

Opgepast!

Dit is een programma uit een vorig schooljaar. Hier kan je ons huidig aanbod vinden.

In varietate concordia

Inhoud

Programma:

08u45 - 09u30: onthaal met koffie, thee en frisdrank + didactische leermiddelenbeurs

09u30 - 10u45: Actief Latijn als krachtig didactisch middel - Casper Porton

10u45 - 11u15: voorstelling van de digitale werken rond de wedstrijd Musa Lisa

11u15 - 12u30: werkwinkel/teachmeet 1

12u30 - 13u45: warm middagmaal en koffie + didactische leermiddelenbeurs

14u00 - 15u15: werkwinkel/teachmeet 2

15u15: afsluitend drankje

Opmerkingen
inclusief warme maaltijd

Plenumreferaten

Doelstelling

Deelnemers verwerven inzicht in de vertaalslag van de taalverwervingstheorieën naar de lespraktijk Grieks en Latijn.

Inhoud

Korte bespreking van relevante taalverwervingstheorieën met betrekking op Grieks en Latijn, gevolgd door voorbeelden van werkvormen en didactieken die aansluiten bij onderzoeksresultaten en uitleg over waarom deze methodes effectief zijn.

Methodiek

Interactieve lezing/referaat met mogelijkheid tot vragen en discussie

Beurt

A: 09u30 tot 10u45

Docent
Casper Porton

Werkwinkels

Doelgroep

Leraren eerste graad A

Doelstelling

Uitwisselen van creatieve ideeën i.v.m. verwerking jeugdboeken over klassieke oudheid en mythologie. Vakoverschrijdende werken met Nederlands, geschiedenis of PO. Werken volgens de OVUR-methode.

Methodiek

De deelnemende leerkracht brengt eigen materiaal en/of ideeën mee van hoe men in klaspraktijk dit thema al behandelde en verwerkte.

Beginsituatie

Bij voorkeur leerkrachten die al eens leerlingen een jeugdboek lieten lezen en creatief verwerkten. Interesse in creatieve verwerking.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

De deelnemende leerkracht brengt eigen materiaal en/of ideeën mee van hoe men in klaspraktijk dit thema al behandelde en verwerkte.

Beurt

B: 11u15 tot 12u30

Docent
Carine Lamote
Mieke Rondas
Doelgroep

Leraren eerste graad A en tweede graad

Doelstelling

In deze teachmeet willen we ideeën uitwisselen en van elkaar leren omtrent het uitwerken van jaaroverschrijdende cultuurprojecten voor leerlingen.

Inhoud

Via projecten rond cultuur bruggen bouwen van het 4de naar het 1ste jaar en van het 2de jaar naar de lagere school.

Met onze tweedejaars Latijn en Grieks hebben wij al tweemaal een projectnamiddag georganiseerd voor een aantal klassen van de lagere school (5de en 6de leerjaar). Tijdens deze namiddag doorliepen de leerlingen van de lagere school in kleine groepjes een parcours van verschillende activiteiten die door onze tweedes werden voorbereid rond een mythologisch verhaal of thema. Binnen elke klas verdeelden we de opdrachten zodat we een mooie afwisseling van activiteiten konden aanbieden.

Een gelijkaardig project bestaat al langer voor onze vierdejaars en eerstejaars, namelijk "de Grieks-Romeinse Ronde". Hiervoor presenteren de leerlingen van het vierde jaar op een woensdagvoormiddag allerhande activiteiten i.v.m. thema's uit de oudheid aan de eerstejaars via een doorschuifsysteem.

Methodiek

 • Korte voorstelling van onze 2 projecten + aanreiken materiaal
 • Uitwisseling van ideeën en materiaal

Beginsituatie

We hopen op veel interesse om op een creatieve en coöperatieve manier aan de slag te gaan met de Grieks-Romeinse cultuur.

Materiaal door deelnemers mee te brengen

Eigen projecten en/of projectideeën en/of uitgewerkt materiaal. 
Om de sessie beter te kunnen voorbereiden, zouden we vragen om dit materiaal op voorhand door te sturen naar elke.slaats@molenland.be.

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 14u00 tot 15u15

Docent
Maaike Lozie
Elke Slaats
Joke Van Gheluwe
Mieke Vangansbeke
Doelgroep

Leraren eerste graad A, tweede graad en derde graad aso

Doelstelling

 • woordgroepen/cola herkennen en benoemen
 • woordvolgorde binnen een colon
 • positionering van de woordgroepen ten opzichte van elkaar
 • vraagstelling en didactische aanpak tijdens de lectuur

Inhoud

De Latijnse woordvolgorde is alles behalve willekeurig. Dat is niet nieuw. Toch besteden we in onze praktijk relatief weinig aandacht aan de positionering van woorden in de Latijnse zin en aan de betekenis die deze woordplaatsing inhoudt. Aan de universiteit van Gent werkte professor Wim Verbaal een lineair leesmodel uit waarbij precies de positie van woorden of woordgroepen de leidraad vormt bij het lezen van de Latijnse zin.

We combineren de positionele methode van professor Verbaal met het oude recept van de colometrie: de schikking van een tekst in woordgroepen. Het resultaat is een leesmethode voor de middelbare school waarin de manier waarop het verhaal in beeld gebracht wordt, centraal staat. De aandacht voor de Latijnse woordvolgorde gecombineerd met een colometrische schikking van de tekst maakt het lezen eenvoudiger en tegelijk nauwkeuriger.

Methodiek

Referaat met nabespreking

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 14u00 tot 15u15

Docent
Kristien Hulstaert
Doelgroep

Leraren tweede en derde graad aso (vierde en vijfde jaar)

Doelstelling

De lectuur en bespreking van poëzie verdiepen door aandacht te besteden aan de natuurlijke uitspraak van het Latijn, met het woordaccent.

Inhoud

De eerste kennismaking met poëzie is voor leerlingen vaak ook de introductie in een ander soort Latijn waar andere uitspraakregels schijnen te gelden en er vooral dreunend gedeclameerd wordt. In deze sessie proberen we te tonen hoe het anders en natuurlijker kan. Door teksten met het correcte woordaccent te lezen verloopt de didactiek van de dactylische hexameter (en andere metra) vlotter en is ook meer uit een stijlbespreking te halen.

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 14u00 tot 15u15

Docent
Dieter Wildemauwe
Doelgroep

Leraren derde graad aso

Doelstelling

Jongeren kritisch leren nadenken over levensvragen die hen bezig houden en hen op die vragen een gefundeerd antwoord laten zoeken op basis van literatuurstudie (onderzoekscompetentie).

Inhoud

Vragen van Seneca, Epicurus of Kant zijn nog steeds brandend actueel. Hoe kun je weten wat goed is? Wat betekent geluk? Wat doen gevoelens met de mens? Wat is de mens eigenlijk? Bestaat er een ‘Utopia’?

Deze en andere vragen van het leven houden jongeren bezig en zijn daarom een ideale aanzet om op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden.

Praktijkvoorbeelden waarin leerlingen op basis van teksten van klassieke en moderne filosofen een onderzoek voeren. Dit onderzoek rapporteren ze steeds in een schriftelijke neerslag en in een mondelinge presentatie.

Methodiek

PowerPointvoorstelling met concrete toelichting over de aanpak in de klas – mogelijkheid om vragen te stellen (graag!)

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 14u00 tot 15u15

Docent
Veronique Dufour
Doelgroep

Leraren eerste graad A

Doelstelling

We willen laten zien dat CLIL een haalbare methodiek is en een meerwaarde vormt in de lessen Latijn in de eerste graad.

Inhoud

We willen de manier waarop we de opstart van Latijn-CLIL in de eerste graad praktisch hebben aangepakt delen met leraren die eraan denken om Latijn-CLIL op te starten, onze methodiek uitleggen en motivatie verduidelijken.

Beginsituatie

Gestart met en/of interesse in CLIL.

Beurt

C: 14u00 tot 15u15

Docent
Lies Deprez
Sofie Vandenabeele
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Doelgroep

Leraren eerste graad A, tweede graad en derde graad aso

Doelstelling

De betrokkenheid van leerlingen verhogen aan de hand van stimulerende leerstrategieën.

Inhoud

Hoe kunnen we leerlingen in gelijke mate laten samenwerken met elkaar in een breinvriendelijk klasklimaat? Dr. Spencer Kagan werkte een groot aantal structuren uit die draaien om de zogenaamde GIPS principes: Gelijke deelname – Individuele betrokkenheid – Positieve, wederzijdse aansprakelijkheid en Simultane interactie. Geen klassiek groepswerk, waar vaak slechts enkelen aan het werk zijn, maar IEDEREEN op het zelfde moment aan het werk, dat is de uitdaging. In deze workshop licht ik de principes toe en zal enkele structuren die ik met succes toepas in de les, demonstreren. Dit is slechts een aanzet om de cursus ‘coöperatieve leerstrategieën’ te volgen, aangezien ik geen officiële Kagan trainer ben.

Methodiek

Deelnemers worden geacht actief mee te werken in groepjes van 4.

Beginsituatie

Veel zin om actief mee te werken.

Beurt

B: 11u15 tot 12u30
C: 14u00 tot 15u15

Docent
Anneke Vanden Bergh
Doelstelling

Deelnemers ervaren de effecten van TPR, TPRS, Story Listening en Embedded Reading en kunnen daarna een visie vormen op de deze lestechnieken.

Inhoud

Praktijkvoorbeelden van TPR (Total Physical Response), TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling), Story Listening en Embedded Reading bij de klassieke talen wisselen elkaar in deze workshop af om leraren inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van deze lestechnieken en werkvormen.

Methodiek

Interactieve workshop

Beurt

B: 11u15 tot 12u30

Docent
Casper Porton

Praktische info

Datum

 • zaterdag 14 oktober 2017
  09.30 u. tot 15.15 u.

Locatie

 • KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
 • Etienne Sabbelaan 53
  8500 KORTRIJK

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Secundair onderwijs
  • gewoon secundair onderwijs
   • eerste graad
    • A-stroom
     • B-stroom
     • tweede graad
      • aso
       • bso
        • kso
         • tso
         • derde graad
          • aso
           • bso
            • kso
             • tso
             • vierde graad

            Doelgroep

            • Leraren en docenten

             Code

             D18-008

             Delen