Paswoord vergeten?  Registreren

Inspiratiedag 'M'

Het leren inclusiever organiseren

Inhoud

Waar staan we nu in het onderwijs na 1 jaar M-decreet? Welke positieve effecten zien we op het terrein? Is het leren, het lesgeven en de schoolorganisatie nu écht inclusiever geworden én op welke vragen vonden we tot op vandaag nog geen antwoord? Deze studiedag brengt onze huidige onderwijspraktijk in beeld maar reikt tegelijk ook antwoorden aan en voorbeelden van goede praktijk in tal van praktische werkwinkels.

Deze studiedag komt tot stand door de inhoudelijke samenwerking tussen de partners; VIVES lerarenopleiding Campus Brugge, Tielt en Torhout, de pedagogische begeleidingsdienst (competentieontwikkeling) van het Katholiek onderwijs regio West Vlaanderen en Eekhout Academy

PROGRAMMA

08u30 - 09u00: Onthaal met koffie

09u00 - 10u30: Plenumreferaat: Het M-decreet in beeld. Hoe gaan we ermee om? (Bruno Vanobbergen en Ludo Heylen)

10u30 - 10u45: Pauze met koffie

10u45 - 12u15: Werkwinkels: Beurt 1

12u15 - 13u15: Lunch

13u15 - 14u30: Werkwinkels: Beurt 2

14u30 - 16u00: Werkwinkels: Beurt 3

Opmerkingen
incl. broodjesmaaltijd

Werkwinkels

Inhoud

Misschien ken je leerlingen met ASS of heb je een leerling met ASS in de klas. Wellicht probeer je maximaal rekening te houden met de specifieke noden van die leerling. Maar hoe voelt het écht om een autismespectrumstoornis te hebben? het inleefcircuit ASS wil je die ervaring meegeven. Je volgt een parcours waarin tal van ASS-onvriendelijke hindernissen op je pad komnen. Hoe ga jij hier mee om? Achteraf gaan we even dieper in op die ervaring en zoeken we mogelijkheden om jouw klaspraktijk nog inclusiever te maken.

Meer op hun website www.autismeplus.be

Beurt

A: 10u45 tot 12u15
B: 13u15 tot 14u30

Docent
Joke Maesen
Doelgroep

Basisonderwijs

Inhoud

Omgaan met leerverschillen wordt één van de belangrijkste kerntaken van de leraaar. Meestal vinden we het antwoord in onze differentiatiepraktijk om op die manier af te stemmen op individuele leernoden van leerlingen. Maar, differentiëren vraagt heel wat voorbereiding vooraf en een sterk klasmanagment op het moment zelf. 'Uniiversal design for learning' of 'het universeel ontwerp van leren' focust op zorgaanpassingen die voor àlle leerlingen een ondersteuning bieden. Specifieke interventies op de wijze waarop leerlingen informatie kunnen opnemen, gerichte acties om de begrokkenheid te verhogen en actie en expressie in leren, zijn de 3 speerpunten waarop we in deze wekwinkel de praktijk willen enten.

Beurt

A: 10u45 tot 12u15

Docent
Lieve Lootens
Doelgroep

Secundair onderwijs

Inhoud

Universal Design for Learning (UDL) ontstond na het samenleggen van verschillende onderzoeken naar de werking van onze hersenen tijdens het leren. Daaruit bleek dat leren op zeer diverse manieren gebeurt en op verschillende plaatsen in de hersenen. Wie zijn lessen volgens de UDL-principes ontwerpt, beschouwt de grote variatie tussen leerlingen als een interessante uitdaging en niet als een probleem. Het loont als leraar de moeite om in deze denkwijze mee te gaan tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de opdrachten voor je leerlingen. Je ontdekt nieuwe invalshoeken en krijgt tal van creatieve ideeën. Als leraar merk je dat de motivatie niet alleen groter wordt bij de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar ook bij wie graag uitgedaagd of geprikkeld wordt én bij jou als leraar zelf. Hopelijk wordt deze sessie de eerste aanzet tot het uitwerken van een aantal lessen volgens de principes van UDL.

Beurt

A: 10u45 tot 12u15
B: 13u15 tot 14u30

Docent
Barbara Axters
Merlyn Schoors
Doelgroep

Basisonderwijs: 2e graad

Inhoud

Juf Miranda vertelt: ‘De grote diversiteit bij leerlingen deed mij op zoek gaan naar andere vormen van lesgeven. Ik wil de leerlingen via een goede structuur, planning, diverse werkvormen en controle aanzetten tot leren leren en trainen van sociale vaardigheden. Dit is een verhaal van leren omgaan met zelfstandigheid als kind en leren loslaten als leerkracht. ‘ In mijn klas wil ik leerlingen met een minimum aan instructie in groepjes zelfstandig aan de slag gaan laten gaan (en blijven!). Soms krijgen enkele kinderen even extra uitleg, terwijl anderen in diverse werkvormen (groeps- of individueel werk) bezig zijn. Een geöliede machine van ‘rustige chaos’.’

Beurt

B: 13u15 tot 14u30

Docent
Miranda Veryser
Doelgroep

Basisonderwijs

Beurt

B-C: 13u15 tot 16u00

Docent
Joost Hillewaere
Doelgroep

Secundair onderwijs

Beurt

B: 13u15 tot 14u30
C: 14u30 tot 16u00

Docent
Guido Decombel
Doelgroep

Leraren derde graad BaO

Leraren SO

Directies, middenkader en beleidsondersteuners

Doelstelling

 • vanuit concrete voorbeelden zich een beeld proberen te vormen van mogelijkheden om te differentiëren in de les Frans (of een andere taal / ander vak) teneinde zo goed mogelijk op diversiteit te kunnen inspelen
 • (zelf) transfermogelijkheden verkennen naar andere contexten

Inhoud

Drie leraren Frans getuigen hoe ze in hun dagdagelijkse lespraktijk proberen in te spelen op de diversiteit in hun klas. Het is vooral het verhaal van een proces, een weg die ze aan het afleggen zijn, geïllustreerd met concrete voorbeelden van gedifferentieerde lessen.

De bedoeling is niet echt hapklaar materiaal aan te bieden voor collega’s Frans. Veeleer een ruimer publiek proberen te inspireren, vertrekkend vanuit wat ze al uitprobeerden of nog aan het uittesten zijn.

Een sprankelende cocktail van tips, ideeën, overwegingen, bedenkingen … u gebracht door drie enthousiaste leraren.

Jan De Waele, vakbegeleider Frans, coördineert het geheel.

Methodiek

uiteenzetting met op het eind mogelijkheid tot vraagstelling

Beginsituatie

Open mind

Beurt

A: 10u45 tot 12u15

Docent
Jan De Waele
Doelgroep

Secundair onderwijs

Inhoud

Slim en teleurstellend?! Heb je je als leerkracht ook al eens afgevraagd waarom een leerling tijdens de les meer kennis lijkt te bezitten dan wat hij op een examen neerschrijft? Heb je al eens de indruk dat slimme leerlingen niet altijd hard en gericht studeren? Dat slim zijn niet per definitie genoeg is om ook succesvol te zijn? Dat hoogbegaafde leerlingen schijnbaar meer en meer op de schoolbanken zitten? Als al deze vragen je bezighouden en je interesse hebt om na te gaan hoe een hoogbegaafde leerling in de secundaire school in het algemeen en in jouw les in het bijzonder kan worden aangepakt, dan is deze werkwinkel zeker iets voor jou. Tijdens deze sessie geven we inzicht in wat hoogbegaafdheid is, reiken we didactische mogelijkheden en concepten aan en proberen we een antwoord te formuleren op je vragen.

Beurt

B: 13u15 tot 14u30
C: 14u30 tot 16u00

Docent
Doelgroep

Basisonderwijs

Beurt

C: 14u30 tot 16u00

Docent
Els Snauwaert
Inhoud

Inhoud

Leerlingen zijn heel verschillend. Leerkrachten staan dan ook voor de uitdaging om elke leerling maximale leer- en participatiekansen aan te bieden. Co-teaching in al zijn vormen biedt hierbij extra mogelijkheden. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een groep. Ze bundelen hun competenties en zorgen zo voor een krachtigere en toegankelijkere leeromgeving voor alle leerlingen. We staan stil bij de verschillende vormen van co-teaching en gaan op zoek naar kenmerken, sterktes en aandachtspunten. Het komt er op aan om de verschillende vormen doelgericht in te zetten.

Methodiek

Na het bekijken van filmfragmenten gaan we in deelgroepen in gesprek over de verschillende vormen van co-teaching. We maken aansluitend een synthese van kenmerken, sterktes en aandachtspunten

Beurt

A: 10u45 tot 12u15
C: 14u30 tot 16u00

Docent
Ria Depoorter
Floor Tempelaere
Doelstelling

 • Begrijpen wat de impact van moeilijk gedrag is op ons eigen functioneren
 • De opbouw naar moeilijk gedrag onderkennen
 • Gedrag en betekenis onderscheiden van elkaar
 • Zoeken naar alternatieven in aanpak

Inhoud

Gedrag begrijpen en op een positieve manier benaderen

In deze sessie staan we vooral stil bij externaliserend moeilijk gedrag van leerlingen. Na een verkenning over welk gedrag dit gaat en wat dit met ons doet, gaan we dieper in op de verschillende fasen in externaliserend gedrag en hoe deze te hanteren. Tenslotte plaatsen we de aanpak van moeilijk gedrag in een ruimer, ontwikkelingsgericht perspectief.

Beurt

A: 10u45 tot 12u15

Docent
Cindy Leclercq
Doelgroep

Basisonderwijs

Beurt

C: 14u30 tot 16u00

Docent
Bart Hamelton
Beurt

A: 10u45 tot 12u15
B: 13u15 tot 14u30

Docent
Elisabeth De Schrauwer
Opgepast! Je kan deze werkwinkel niet meer kiezen bij jouw inschrijving.
Beurt

B: 13u15 tot 14u30

Docent
Els Vanobberghen

Inschrijven


Praktische info

Datum

 • woensdag 26 april 2017
  09.00 u. tot 16.00 u.

Prijs

 • € 90.00
 • incl. broodjesmaaltijd

Locatie

 • KH VIVES Campus Brugge
 • Xaverianenstraat 10
  8200 BRUGGE

Type nascholing

 • Individugericht

Leerformat

Onderwijsniveau

 • Basisonderwijs
  • gewoon basisonderwijs
   • kleuteronderwijs
    • peuter en eerste kleuter
     • tweede kleuter
      • derde kleuter
      • lager onderwijs
       • eerste graad
        • tweede graad
         • derde graad
        • buitengewoon basisonderwijs
        • Secundair onderwijs
         • gewoon secundair onderwijs
          • eerste graad
           • A-stroom
            • B-stroom
            • tweede graad
             • aso
              • bso
               • kso
                • tso
                • derde graad
                 • aso
                  • bso
                   • kso
                    • tso
                    • vierde graad
                    • buitengewoon secundair onderwijs
                     • deeltijds leren en werken

                     Doelgroep

                     • Leraren en docenten
                      • Directeurs en adjunct-directeurs
                       • Middenkader
                        • Zorgcoördinatoren
                         • CLB-medewerkers
                          • Studenten lerarenopleiding

                           Code

                           D17-034

                           Inschrijven

                            inschrijven

                           Delen